FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC

Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances

FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC

Cicle formatiu de grau superior
On-line
Oficial / Homologat
2000 Hores

Descripció

El cicle formatiu de grau superior d'Administració i Finances et capacita per organitzar i executar la gestió i administració en els processos comercials, comptables, fiscals i financers d'una empresa, ja sigui pública o privada, multinacional o pime.

El cicle superior d'Administració i Finances es consolida com el cicle amb més contractacions en el mercat durant aquest any.

Vas a utilitzar programari específic de gestió d'impostos i comptabilitat, eines financeres avançades i Excel, Word i Access de nivell avançat, que et permetran estar actualitzat pel que fa a les eines digitals de gestió empresarial més eficients i àgils. Tindràs un perfil d'alta capacitat digital.

Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Creixement professional:
Enfocat a desplegar el teu propi talent i el teu potencial real per tenir èxit en el teu treball i en la consecució de les teves funcions. Amb això t'adaptes a la filosofia de moltes empreses que pensen que quan el professional creix, l'empresa creix.
D'aquesta manera, si tu apostes per tu, l'empresa apostarà per tu. Els seminaris s'organitzen amb un enfocament tant de creixement professional com personal.
Habilitats digitals:
Et donem un certificat mitjà (nivell II) de l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Comunicació efectiva:
Per desenvolupar la teva creativitat i potenciar les teves habilitats de recerca i gestió de la informació. Avui en dies és fonamental aplicar el pensament crític i analític, així com millorar les capacitats de comprendre, argumentar, exposar les teves idees i defensar els teus projectes.

Requisits

Per poder accedir al cicle hauràs de complir algun dels següents requisits:

Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).

Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Estar en possessió del títol del curs d'orientació universitària.

Haver aprovat la prova d'accés a grau superior específica (es requereix tenir almenys 19 anys en el mateix any que es realitza la prova o 18 anys en cas de posseir el títol de tècnic).

Tenir algun altre títol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a efectes acadèmics.

Haver aprovat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.

Veure més

Metodologia

Formació per projectes. Formació en línia i flexible. La nostra metodologia innovadora: Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta, doncs, per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Objectius

• Tramitar documents o comunicacions interns o externs en els circuits d'informació de l'empresa.

• Elaborar documents i comunicacions a partir d'ordres rebudes, informació obtinguda o necessitats detectades.

• Classificar, registrar i arxivar documents i comunicacions segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts a l'empresa.

• Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial amb relació a les àrees de l'empresa, comercial, financera, comptable i fiscal, amb una visió integradora d'aquestes.

• Realitzar la gestió comptable i fiscal de l'empresa segons els processos i procediments administratius, aplicant la normativa vigent i en condicions de seguretat i qualitat.

• Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l'estudi de viabilitat de projectes d'inversió, seguint les normes i protocols establerts.

• Organitzar i supervisar la gestió administrativa de personal de l'empresa, ajustant-se a la normativa laboral vigent i als protocols establerts.

• Realitzar la gestió administrativa dels processos comercials, portant a terme les tasques de documentació i les activitats de negociació amb proveïdors i d'assessorament i relació amb el client.

• Tramitar i realitzar la gestió administrativa en la presentació de documents en diferents organismes i administracions públiques en termini i forma requerits.

Titulació obtinguda

Títol Oficial de Tècnic Superior en Administració i Finances.

Perspectives laborals

Podràs treballar exercint les tasques administratives en la gestió i l'assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal, com ara oferir un servei i atenció als clients i ciutadans, fer tràmits administratius amb les administracions públiques o gestionar l'arxiu i les comunicacions de l'empresa. De què podràs treballar: Departament administratiu o comptable Administratiu d'oficina comercial, financera, comptable, logística, de banca i assegurances, de recursos humans, d'assessoria jurídica o de l'Administració pública Comptable laboral, fiscal o gestor. Tècnic en gestió de cobraments. On podrà treballar: Banca i finances. Turisme i hostaleria. Comerç. Serveis a les empreses. Departament administratiu o comptable.

Avantatges del curs

-L'anglès és el idioma més demandat i avui dia és un requisit per a gairebé qualsevol lloc de treball. És per això que el treballem en dos seminaris de 60 hores cada un, i també de forma transversal en tots els projectes.
- Aprendràs a utilitzar el prestigiós conjunt d'aplicacions de Programari DELSOL: ContaSOL, FactuSOL i NominaSOL. Totes les eines necessàries per tenir el control de la comptabilitat oficial, tresoreria, declaracions d'impostos, etc., d'una empresa, negoci o assessoria fiscal.
- Assegurança gratuïta de Cobertura de Pagament.
- Garantia d'Atur involuntari per a empleats per compte d'altri que garanteix el pagament de les quotes si trobés aturat durant la docència.
- Garantia d'Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si patissin un accident o malaltia durant la docència.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances