Linkia FP

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Linkia FP

Cicle formatiu de grau superior
On-line
Oficial / Homologat
consultar preu

Descripció

La demanda d'aquest tipus de professionals en els últims quatre anys ha experimentat un creixement del 7%.

Temari del curs

Implantació de sistemes operatius
Gestió de bases de dades.
Programació bàsica.
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació.
Fonaments de maquinari.
Administració de sistemes operatius
Planificació i administració de xarxes.
Serveis de xarxa i internet.
Implantació d'aplicacions web.
Administració de sistemes gestors de bases de dades.
Seguretat i alta disponibilitat.
Veure més

Requisits

Estar en possessió del títol de Batxillerat

Estar en possessió d'un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o tècnic especialista (Grau Mitjà)

Haver superat la Prova d'accés a Grau Superior

Haver superat la Prova d'accés a la universitat per a majors de 25

Estar en possessió del títol de COU

Estar en possessió d'un títol de FPII

Estar en possessió d'un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors

Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Durada: Mínim 2 anys.
Data d'inici: 26 de Setembre de 2018.

Objetius

Aconseguir la capacitat de configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Titulació obtinguda

Títol Oficial de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.

Perspectives laborals

Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
Desenvolupar aplicacions de propòsit general.
Desenvolupar aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil.

Preu

Preu por semestre: Des de 710 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa