FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC

Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC

Cicle formatiu de grau superior
On-line
Oficial / Homologat
2000 Hores

Descripció

El cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web et capacita per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, utilitzant tecnologies específiques.

Pensat per a totes aquelles persones a les quals els apassiona l'entorn web, podràs crear i administrar entorns web i entorns per a dispositius mòbils, creant el codi, realitzant plans de prova, fent les correccions que siguin oportunes i dissenyant el disseny de l'aplicació o prestant assistència en la realització.

Aprendràs a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards oficials.

Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Creixement Professional: Enfocat a desplegar el teu propi talent i el teu potencial real per tenir èxit en el teu treball i en la consecució de les teves funcions. Amb això t'adaptes a la filosofia de moltes empreses que pensen que quan el professional creix, l'empresa creix. D'aquesta manera, si tu apostes per tu, l'empresa apostarà per tu. Els seminaris s'organitzen amb un enfocament tant de creixement professional com personal. Habilitats digitals (TIC): L'era digital ens ha canviat la manera de treballar, d'estudiar, de relacionar-nos en les xarxes socials. I per això, a més, et donem un certificat mitjà (nivell II) de l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC). Comunicació Efectiva: Per desenvolupar la teva creativitat i potenciar les teves habilitats de recerca i gestió de la informació. Avui en dies és fonamental aplicar el pensament crític i analític, així com millorar les capacitats de comprendre, argumentar, exposar les teves idees.

Requisits

Per poder accedir al cicle hauràs de complir amb algun dels requisits següents:

Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).

Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Estar en possessió del títol del curs d'orientació universitària.

Haver aprovat la prova d'accés a grau superior específica (es requereix tenir almenys 19 anys en el mateix any que es realitza la prova o 18 anys en cas de posseir el títol de tècnic).

Tenir algun altre títol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a efectes acadèmics.

Haver aprovat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.

Veure més

Metodologia

Formació per projectes. Formació en línia i flexible. La nostra metodologia innovadora Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta, doncs, per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Objectius

Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d'ús i els criteris establerts.

Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.

Gestionar servidors d'aplicacions, adaptant la seva configuració en cada cas per permetre el desplegament d'aplicacions web.

Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant la integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.

Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d'accés i eines de mapeig adequats a les especificacions.

Integrar continguts en la lògica d'una aplicació web, desenvolupant components d'accés a les dades adequades a les especificacions.

Desenvolupar interfícies en aplicacions web d'acord amb un manual d'estil, utilitzant llenguatges de marques i estàndards web.

Desenvolupar components multimèdia per a la seva integració en aplicacions web, utilitzant eines específiques i seguint les especificacions establertes.

Titulació obtinguda

Títol Oficial de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web.

Perspectives laborals

Podràs desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat del client o servidor, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint amb els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts . De què podràs treballar: Programador web. Programador multimèdia. Desenvolupador d'aplicacions en entorns web. Administrador de webs i gestor de sistemes. On podràs treballar: Empreses tecnològiques. Desenvolupador o dissenyador de webs. Empreses amb comerç electrònic. Serveis a les empreses

Avantatges del curs

L'anglès és el idioma més demandat i avui dia és un requisit per a gairebé qualsevol lloc de treball. És per això que el treballem en un seminari de 60 hores, i també de forma transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals. Realitzar els estudis de formació professional de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions web amb nosaltres aprendràs a utilitzar el prestigiós paquet d'Adobe Creative Cloud: Photoshop, Illustrator i Indesign: totes les eines necessàries per a edició i composició d'imatges, il·lustracions i gràfics vectorials i disseny i maquetació de pàgines per a la publicació digital i impresa. Assegurança gratuïta de Cobertura de Pagament. Garantia d'Atur involuntari per a empleats per compte d'altri que garanteix el pagament de les quotes si trobés aturat durant la docència. Garantia d'Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web