FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil

FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC

Cicle formatiu de grau superior
On-line
Oficial / Homologat
2000 Hores

Descripció

El cicle està dirigit a aquelles persones que han decidit professionalitzar-se en l'àmbit de l'educació infantil i busquen dissenyar, implantar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància per poder treballar com a educadors infantils en jardins de infància, centres educatius o d'oci, ludoteques, cases de cultura, biblioteques, granges escola ...

El curs presenta múltiples i variades sortides professionals: en l'àmbit de l'educació formal (d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb l'especialització d'Educació Infantil o títol de grau equivalent) o en l'àmbit de l'educació no formal (generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies).

Cada vegada hi ha més demanda de professionals qualificats per part dels centres dedicats a la cura i educació dels infants. De fet, les dades del Servei Públic Estatal d'Ocupació així ho corroboren, ja que la xifra de contractats titulats en el cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil ha augmentat en els últims temps.

Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Creixement professional: Enfocat a desplegar el teu propi talent i el teu potencial real per tenir èxit en el teu treball i en la consecució de les teves funcions. Amb això t'adaptes a la filosofia de moltes empreses que pensen que quan el professional creix, l'empresa creix. D'aquesta manera, si tu apostes per tu, l'empresa apostarà per tu. Els seminaris s'organitzen amb un enfocament tant de creixement professional com personal. Habilitats digitals (TIC): Et donem un certificat mitjà (nivell II) de l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC). Comunicació efectiva: Per desenvolupar la teva creativitat i potenciar les teves habilitats de recerca i gestió de la informació. Avui en dies és fonamental aplicar el pensament crític i analític, així com millorar les capacitats de comprendre, argumentar, exposar les teves idees i defensar els teus projectes.

Requisits

Per poder accedir al cicle hauràs de complir algun dels següents requisits:

Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).

Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Estar en possessió del títol del curs d'orientació universitària.

Haver aprovat la prova d'accés a grau superior específica (es requereix tenir almenys 19 anys en el mateix any que es realitza la prova o 18 anys en cas de posseir el títol de tècnic).

Tenir algun altre títol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a efectes acadèmics.

Haver aprovat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.

Veure més

Metodologia

Formació Online i flexible. Formació per projectes. Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta, doncs, per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

2000 hores (383 hores pràctiques en empreses de prestigi).

Objectius

Dissenyar, implantar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle de l'educació infantil en l'àmbit formal, i en tota l'etapa en l'àmbit no formal.

Programar la intervenció educativa i d'atenció social a la infància.

Desenvolupar les activitats programades, emprant els recursos i les estratègies metodològiques apropiades i creant un clima de confiança.

Donar resposta a les necessitats dels nens i nenes, així com de les famílies que requereixin la participació d'altres professionals o serveis.

Avaluar el procés d'intervenció i els resultats obtinguts.

Mantenir relacions fluides amb els nens i nenes i les seves famílies, membres del grup en què estiguis integrat i altres professionals.

Crear i gestionar una petita empresa.

Organitzar els recursos per al desenvolupament de l'activitat responent a les necessitats i les característiques dels nens i nenes.

Dissenyar i aplicar estratègies d'actuació amb les famílies.

Actuar davant contingències relatives a les persones, els recursos o al medi, transmetent seguretat i confiança.

Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i la realització d'activitat.

Generar entorns segurs, respectant la normativa i protocols de seguretat en la planificació i el desenvolupament de les activitats.

Titulació obtinguda

Títol oficial expedit pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Perspectives laborals

La titulació et permetrà accedir a un lloc de treball d'acord amb els teus estudis, bé en el primer cicle d'educació infantil (sempre sota la supervisió d'un mestre o mestra), bé en institucions dependents d'organismes estatals, autonòmics o locals, i en centres de titularitat privada: institucions o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en mitjans de suport familiar a partir de les directrius d'altres professionals. De què podràs treballar: Educador / a infantil en el primer cicle d'educació infantil. Educador / a infantil en les institucions dependents d'organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada. Educador / a amb menors (0-6 anys) en situació de risc social. Educador / a en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil. Auxiliar d'educació especial. Director / a de llar d'infants, escola bressol i escola infantil.

Avantatges del curs

- El nostre principal objectiu és ajudar-te a convertir-te en un professional que sàpiga fer, amb un enfocament totalment pràctic. És per això que aprens mitjançant la resolució de projectes a partir d'un repte inicial que et proposem, ja que així et serà més fàcil posar-ho en pràctica en el teu entorn professional. - Assegurança gratuïta de cobertura de Pago.Seguro gratuït de Cobertura de Pagament Garantia d'Atur involuntari per a empleats per compte d'altri que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència. Garantia d'Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si patissin un accident o malaltia durant la docència. - L'anglès és l'idioma més demandat i avui dia és un requisit per a gairebé qualsevol lloc de treball. És per això que el treballem en un seminari de 60 hores, i també de forma transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil