Doble títol oficial de Tècnic Superior de Màrqueting i Publicitat i Gestió de vendes i espais comercials

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
3000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Et presentem el doble grau superior de Màrqueting i Publicitat (MyP) i Especialista en Punt de Venda (GVEC, Gestió de Vendes i Espais Comercials) de formació professional (FP). Estudiant aquest doble grau d'FP Jesuïtes en col·laboració amb la UOC, i mitjançant un procés pràctic basat en el desenvolupament de projectes i seminaris, podràs experimentar tota l'estratègia d'un model de negoci: desenvolupament del pla estratègic de màrqueting en línia i fora de línia , disseny de l'experiència del consumidor, confecció del pla de màrqueting al detall (retail) i la seva aplicació en el punt de venda -físic o digital (e-commerce) -, logística, finances per a minoristes (retailers), recursos humans, etc.
Segons les conclusions de l'estudi Posicions i competències més demandades. Informe EPyCE 2016, els càrrecs de màrqueting responsable d'estratègia digital, comercial digital, comercial cap de zona i comercial especialista en punt de venda (store management) són les professions que més demanda van a tenir en el futur en el mercat espanyol.
A més, estudiar en línia el doble títol oficial de Tècnic Superior de Màrqueting i Publicitat (MyP) i de Gestió de Vendes i Espais Comercials (GVEC) et servirà de pas previ per accedir a la universitat i et permetrà la convalidació de crèdits. Amb aquest doble cicle formatiu de grau superior (CFGS) podràs estudiar el grau universitari de Màrqueting i Investigació de Mercats, el grau universitari de Comunicació o el grau universitari de Disseny i Creació Digital, tots ells impartits per la UOC.

Competències per a les quals et prepara el curs

Creixement professional: Enfocat a desplegar el teu propi talent i el teu potencial real per tenir èxit en el teu treball i en la consecució de les teves funcions. Amb això t'adaptes a la filosofia de moltes empreses que pensen que quan el professional creix, l'empresa creix. D'aquesta manera, si tu apostes per tu, l'empresa apostarà per tu. Els seminaris s'organitzen amb un enfocament tant de creixement professional com personal. Habilitats digitals (TIC): Et donem un certificat mitjà (nivell II) de l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC). Comunicació efectiva: Per desenvolupar la teva creativitat i potenciar les teves habilitats de recerca i gestió de la informació. Avui en dies és fonamental aplicar el pensament crític i analític, així com millorar les capacitats de comprendre, argumentar, exposar les teves idees i defensar els teus projectes.

Requisits

Per poder accedir al doble cicle hauràs de complir algun dels següents requisits:
enir el títol de batxillerat (LOGSE).
Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
Estar en possessió del títol del curs d'orientació universitària.
Haver aprovat la prova d'accés a grau superior específica (es requereix tenir almenys 19 anys en el mateix any que es realitza la prova o 18 anys en cas de posseir el títol de tècnic).
Tenir algun altre títol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a efectes acadèmics.
Haver aprovat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.

Metodologia

Formació per projectes. Formació en línia i flexible. La nostra metodologia innovadora: Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta, doncs, per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

3000 hores en 3 anys.

Objectius

Alguns dels objectius són aprendre a:
Gestionar la constitució i posada en marxa d'una empresa comercial, planificant i gestionant els recursos financers que assegurin la rendibilitat econòmica i financera de l'empresa.
Obtenir, analitzar i organitzar informació dels mercats a partir de tècniques estadístiques i definint un SIM (sistema d'informació de màrqueting) eficaç de suport per a totes les decisions relatives al màrqueting.
Col·laborar en la confecció i el seguiment de polítiques empresarials i plans de màrqueting; analitzar el mix de màrqueting i les seves variables per assolir els objectius comercials marcats per l'empresa.
Dissenyar el pla de mitjans publicitaris i fer-ne el seguiment per a una correcta implantació.
Introduir en el mercat productes i serveis, posant en pràctica un pla de màrqueting i accions promocionals previstes en l'àmbit estratègic.
Posar en funcionament accions de màrqueting digital gestionant pàgines web i canals de comunicació per internet per aconseguir els objectius marcats per un comerç electrònic (e-commerce).
Comercialitzar productes i serveis amb la projecció d'un pla de vendes i la implantació de tècniques de venda adaptades als canals comercials específics.
Gestionar l'aprovisionament de materials i existències per complir els objectius dels plans de producció i de distribució, garantint el volum, la qualitat, l'espai d'emmagatzematge i els terminis de producció i lliurament.

Titulació obtinguda

Doble títol oficial de tècnic superior de Màrqueting i publicitat i Gestió de vendes i espais comercials.

Pràctiques

634 hores de formació en empreses.

Perspectives laborals

Podràs treballar estratègicament el model de negoci en totes les seves facetes. En els aspectes de màrqueting i publicitat, podràs desenvolupar un pla de màrqueting en línia, fora de línia i al detall (retail), dissenyar un pla de mitjans per a la publicitat en línia, desenvolupar l'analítica web, controlar les estratègies de posicionament SEO / SEM i les estratègies de màrqueting de mitjans socials (social media màrqueting). Pel que fa al punt de venda, podràs desenvolupar algunes de les tasques d'un gestor de punt de venda (store manager) i podràs aplicar el pla de màrqueting al punt de venda, ja sigui físic o virtual (e-commerce), dissenyar un pla de logística i compres, administrar finances per a minoristes (retailers); també tindràs coneixements de recursos humans i podràs controlar els processos de gestió del punt de venda.

Avantatges del curs

- Assegurança gratuïta de Cobertura de Pagament. - Garantia d'Atur involuntari per a empleats per compte d'altri que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència. - Garantia d'Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si patissin un accident o malaltia durant la docència. - L'anglès és l'idioma més demandat i avui dia és un requisit per a gairebé qualsevol lloc de treball. És per això que el treballem en un seminari de 60 hores, i també de forma transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals.

Borsa de treball

Bora de treball de la UOC.
Campus i seus: FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
FP Jesuïtes UOC
C/Tuset, 3 08006 Barcelona
Cursos més populars
X