FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC

Cicle Formatiu de Grau Superior en Màrqueting i publicitat

FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC

Cicle formatiu de grau superior
On-line
Oficial / Homologat
2000 Hores

Descripció

El cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat et capacita per a definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials, i promocionar i publicitar els productes i serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats.

La crisi i l'aparició de noves empreses a internet (tant nacionals com internacionals) han provocat que les oportunitats per al futur professional del màrqueting estiguin pràcticament assegurades.

El professional del màrqueting és expert en generar una «oferta de valor» i tornar competitiva a una empresa. És un professional imprescindible avui dia al nucli de qualsevol organització. El mercat professional d'aquest sector reclama professionals que tinguin la capacitat de mantenir-se connectats en tot moment, i que tinguin una formació i un pensament enfocats en clau global.

Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Creixement professional: Enfocat a desplegar el teu propi talent i el teu potencial real per tenir èxit en el teu treball i en la consecució de les teves funcions. Amb això t'adaptes a la filosofia de moltes empreses que pensen que quan el professional creix, l'empresa creix. D'aquesta manera, si tu apostes per tu, l'empresa apostarà per tu. Els seminaris s'organitzen amb un enfocament tant de creixement professional com personal. Habilitats digitals (TIC): Et donem un certificat mitjà (nivell II) de l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC). Comunicació efectiva: Per desenvolupar la teva creativitat i potenciar les teves habilitats de recerca i gestió de la informació. Avui en dies és fonamental aplicar el pensament crític i analític, així com millorar les capacitats de comprendre, argumentar, exposar les teves idees i defensar els teus projectes.

Requisits

Per poder accedir al cicle hauràs de complir amb algun dels requisits següents:

Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).

Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Estar en possessió del títol del curs d'orientació universitària.

Haver aprovat la prova d'accés a grau superior específica (es requereix tenir almenys 19 anys en el mateix any que es realitza la prova o 18 anys en cas de posseir el títol de tècnic).

Tenir algun altre títol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a efectes acadèmics.

Haver aprovat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.

Veure més

Metodologia

Formació per projectes. Formació en línia i flexible. La nostra metodologia innovadora: Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta, doncs, per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Objectius

Realitzar les gestions necessàries per a la constitució i posada en marxa d'una empresa comercial, planificant i gestionant l'obtenció dels recursos financers necessaris, que procurin la rendibilitat econòmica i financera de l'empresa.

Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats aplicant tècniques estadístiques i tot establint un sistema d'informació de màrqueting (SIM) eficaç, que serveixi de suport en l'elaboració d'accions de màrqueting.

Organitzar grups d'enquestadors o entrevistadors i realitzar enquestes o entrevistes, planificant el treball de camp i utilitzant les tècniques i procediments establerts per complir els objectius fixats en el pla d'investigació comercial.

Assistir en l'elaboració i seguiment de les polítiques i plans de màrqueting, analitzant les variables de màrqueting mix per aconseguir els objectius comercials definits per l'empresa.

Elaborar el pla de mitjans publicitaris de l'empresa combinant adequadament, i realitzar el seu seguiment i control perquè s'executi en la seva totalitat.

Gestionar el llançament i implantació de productes i serveis en el mercat, aplicant les estratègies de màrqueting i accions promocionals adequades, d'acord amb el que estableix el pla de màrqueting de l'organització.

Planificar i realitzar accions de màrqueting digital gestionant pàgines web i sistemes de comunicació per internet per complir amb els objectius de la política de comerç electrònic de l'empresa.

Elaborar materials publipromocionals i informatius, respectant la normativa vigent en matèria de publicitat

Titulació obtinguda

Títol Oficial de Tècnic Superior en Màrqueting i publicitat.

Perspectives laborals

Podràs treballar exercint les tasques de màrqueting i publicitat per a empreses o organitzacions, potenciant la integració de les eines de la publicitat en línia en els plans de comunicació empresarial d'analítica web, els canals de venda adaptats a la mobilitat, les estratègies de posicionament SEO / SEM i les estratègies de màrqueting de mitjans socials (social media màrqueting). De què podràs treballar: Tècnic de màrqueting i publicitat Tècnic de relacions públiques Organitzador d'esdeveniments de màrqueting i comunicació Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat On podràs treballar: Agències de publicitat i màrqueting. Empreses comercials. Xarxes socials. Serveis a les empreses.

Avantatges del curs

Assegurança gratuïta de Cobertura de Pagament. - Garantia d'Atur involuntari per a empleats per compte d'altri que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència. - Garantia d'Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si patissin un accident o malaltia durant la docència. - L'anglès és l'idioma més demandat i avui dia és un requisit per a gairebé qualsevol lloc de treball. És per això que el treballem en un seminari de 60 hores, i també de forma transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals. Aprendràs a utilitzar el prestigiós paquet d'Adobe Creative Cloud: Photoshop, Illustrator i Indesign: totes les eines necessàries per a edició i composició d'imatges, il·lustracions i gràfics vectorials i disseny i maquetació de pàgines per a la publicació digital i impresa.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Superior en Màrqueting i publicitat

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Cicle Formatiu de Grau Superior en Màrqueting i publicitat