Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Assistència al producte gràfic interactiu. Comunicació gràfica i audiovisual

Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
Presencial
1600 hores
Consulteu el preu

Descripció

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà Assistència al Producte Gràfic Interactiu és un cicle que forma part dels ensenyaments de grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny.

Els estudiants de Formació Professional poden escollir entre les 4 opcions formatives:
CFGM Assistència al Producte Gràfic Interactiu.
CFGM Assistència al Producte Gràfic Interactiu + Formació humanística de ICARTH.
CFGM Assistència al Producte Gràfic Interactiu + Formació en Llengua Inglesa..CFGM Assistència al Producte Gràfic Interactiu + Formació humanística de ICARTH + Formació en Llengua Anglesa

Temari

Primer curs:
• Història del disseny gràfic. Conèixer l'evolució del disseny gràfic per adquirir sensibilitat i criteri artístic (66 hores).
• Fonaments del disseny gràfic. Aprendre les metodologies i criteris que regeixen professionalment el disseny gràfic (99 hores).
• Dibuix artístic. Dominar la tècnica del dibuix per aplicar-la als diferents suports plàstics i digitals (99 hores).
• Dibuix tècnic. Adquirir la capacitat de representar objectes en dues o tres dimensions de forma tècnica, tant manualment com amb l'ús d'eines informàtiques (66 hores).
• Volum. Treballar les habilitats de creació artística en tres dimensions (99 hores).
• Tipografia. Conèixer i dominar els diversos tipus de lletra amb l'objectiu d'aplicar-los, amb criteri, en el camp del disseny gràfic i la seva aplicació web (99 hores).
• Projecte. Incorporar la metodologia de projectes en productes gràfics, multimèdia i interactius (33 hores).
• Mitjans informàtics. Dominar aplicacions informàtiques específiques de l'especialitat: imatge vectorial, imatge digital i arxius digitals per a edició web (99 hores).
• Anglès tècnic. Partint dels coneixements previs de llengua anglesa, aplicar l'ús de l'idioma en el món laboral del disseny i de l'art (66 hores).

Segon curs:
• Multimèdia. Conèixer i crear continguts multimèdia: so, vídeo, animacions, imatge, per tal d'integrar-los en l'edició web (271 hores).
• Obra final. Integrar els coneixements i aprenentatges dels mòduls del cicle per mostrar la competència general com a dissenyador / a i editor / a web (66 hores).
• Edició web. Dominar els coneixements i programes per dur a terme l'edició de pàgines web (271 hores).
• Formació i orientació laboral. Conèixer l'àmbit laboral del disseny gràfic i web, tant legislativament com des del punt de vista de la inserció laboral (66 hores).
• Formaciónj pràctica en centres de treball. Aprenentatge significatiu dels coneixements i tècniques actuals en un ambient real de treball i, al mateix temps, afavorir les possibilitats d'inserció laboral (200 hores).

Competències per a les quals et prepara el curs

Què sabràs fer ?: Seràs especialista en comunicar de forma interactiva a través del disseny i tractament informàtic d'edició web i multimèdia i en la realització de productes gràfics. A quines tasques et dedicaràs ?: Et donarem eines que et capacitaran per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica interactiva. Podràs realitzar i corregir el tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l'edició web i multimèdia. Sabràs utilitzar programes d'edició web, podràs interpretar les especificacions d'un dissenyador / a en un projecte de comunicació gràfica interactiva i dur a terme la realització dels elements gràfics.

Requisits

Per accedir als ensenyaments artístics has de complir dos requisits:
1. Tenir una de les següents titulacions:
• ESO o alguna de les titulacions equivalents,
• Prova d'accés al grau mitjà de formació professional, els alumnes que no han aprovat l'ESO;
• Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà;
• Programa de qualificació professional inicial (PQPI), amb nota igual o superior a 8.
2. Superar la prova d'accés específica als ensenyaments artístics de grau mitjà:
Com ensenyament de règim especial en els Ensenyaments Artístics d'Arts Plàstics i Disseny, cal superar una prova específica, regulada pel Departament d'Ensenyament, que avalua continguts de la matèria Educació Plàstica i Visual de l'ESO.

Només queden exempts de fer la prova d'accés específica a les persones que compleixen un dels requisits següents:
• Títol de tècnic / a de grau mitjà o en grau superior d'arts plàstiques i disseny de la mateixa família (Comunicació Gràfica i Audiovisual) o d'ensenyaments equivalents;
• Haver superat els cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics.

Durada

Durada dels estudis: 2 cursos acadèmics. 1.600 hores (1.400 hores en el centre educatiu i 200 hores de pràctiques).

Titulació obtinguda

Titulació LOE. Tècnic o tècnica d'arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic interactiu.

Pràctiques

Pràctiques en centres de treball.

Perspectives laborals

Un cop acabat els estudis, podràs treballar en empreses relacionades amb la comunicació visual i el producte interactiu, com ara: agències de publicitat, empreses multimèdia, estudis de disseny, departaments de màrqueting, publicitat o disseny d'empreses, publicacions en línia, realitzant tasques de producció d'elements en suport web. També podràs treballar per compte propi o aliè, de manera independent o en col·laboració amb altres professionals. I si vols continuar els teus estudis en les arts plàstiques i el disseny ?: Podràs fer un cicle formatiu de grau superior, com: Animació Animació, perfil professional de videojocs i entorns virtuals Còmic Fotografia Gràfics audiovisual Gràfica audiovisual, perfil professional d'infografia 3D Gràfica impresa gràfica interactiva gràfica publicitària Il·lustració
Campus i seus: ICARTH Institució Cultural d'Arts i Humanitats
ICARTH - Institució Cultural d'Arts i Humanitats -
C/ Orfeó Català, 6 - 10 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Cursos més populars
X