Cicles formatius grau superior d' Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

 

 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
  • tenir el títol de batxillerat,
  • haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior d'acord amb l'opció cursada,
  • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 anys si es té el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual es vol accedir.
Cicles formatius grau superior d' Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
IES Jaume Balmes
Campus i seus: IES Jaume Balmes
IES Jaume Balmes
Pau Claris, 121 (Consell de Cent) 08009 Barcelona
Cursos més populars
X