Cicle formatiu de grau superior d' Asistència a la direcció

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

La competència general de este títol consisteix a assistir a l'dirección i a d'Altres departaments en els activitats d'organització, representació de l'Entitat i Fer els Funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar Altres Tasques per delegació, utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i / o Una altra llengua estrangera, aplicant la normativa Vigent i protocols de gestió de calidad, que assegurin la Satisfacció del client o usuari i actuant segons els normes de prevenció de riscos laborals i protecci mediambiental

Temari

Mòduls Professionals
Comunicació i atenció al client
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Procés integral de l'activitat comercial
Recursos humans i responsabilitat corporativa
Ofimàtica i procés de la informació
Anglès
Segona llengua estrangera
protocol empresarial
Organització d'esdeveniments empresarials
Gestió avançada de la informació
Formació i orientació laboral.
Projecte d'assistència a la direcció
Formació en centres de treball.

Competències per a les quals et prepara el curs

1. Administrar sistemes d'informació i arxiu en suport convencional i informàtic, en condicions de seguretat i establint mesures de control. 2. Comunicar-se oralment i per escrit de forma precisa en, almenys, dues llengües estrangeres. 3. Organitzar i gestionar l'agenda i les comunicacions de la direcció, coordinant la seva activitat amb altres àrees o organitzacions. 4. Gestionar l'organització d'esdeveniments, reunions i altres actes corporatius, seguint les normes i protocols establerts. 5. Gestionar i presentar expedients i documentació jurídica i empresarial davant els organismes i administracions públiques en el termini i en la forma requerits. 6. Desenvolupar tasques de relacions públiques a l'empresa, mitjançant la cooperació amb altres instàncies internes i externes. 7. Realitzar presentacions de documents i informes, integrant textos, dades i gràfics, utilitzant aplicacions informàtiques.

Durada

2000 Hores. 2 anys. Data d'inici: 19 de septembre del 2016.

Objectius

1. Identificar dades i paràmetres, relacionant-los amb els diferents sistemes de comunicació i arxius per administrar aquests sistemes.
2. Interpretar les normes lingüístiques, el vocabulari, els models i les vies de comunicació aplicant els apropiats a cada situació professional per comunicar-se en dues llengües estrangeres.
3. Reconèixer els actes i els temps que determinen la tasca de la direcció, prioritzant i classificant segons criteris i procediments per a organitzar l'agenda i les comunicacions.
4. Analitzar els objectius, trets definitoris i fases dels diferents esdeveniments empresarials, caracteritzant els mètodes de desenvolupament per gestionar l'organització.
5. Identificar els diferents documents jurídics i empresarials, descriure'n les característiques i les vies de gestió per tramitar-los davant les administracions públiques.
6. Identificar els punts crítics i les necessitats de comunicació interna i externa de les organitzacions, aplicant tècniques específiques a cada situació per desenvolupar les tasques de relacions públiques de l'empresa o institució.
7. Interpretar documents i dades empresarials, seleccionant mitjans tècnics per a realitzar presentacions.
8. Analitzar els requisits i les tècniques de gestió de les àrees comercial, financera, comptable i fiscal, aplicant la normativa en vigor per a realitzar les tasques administratives en aquests àrees.

Titulació obtinguda

Técnic superior de la asistencia a la direcció.

Pràctiques

350 Hores de Formació en centres de treball

Preu

Consulteu el preu
A consultar
Cicle formatiu de grau superior d' Asistència a la direcció
IES Esteve Terradas
Campus i seus: IES Esteve Terradas
IES Esteve Terradas
C/ Bonavista, s/n 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Cursos més populars
X