IES Esteve Terradas

Cicle formatiu de grau superior d' Asistència a la direcció

IES Esteve Terradas

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Oficial / Homologat
2000 Hores

Descripció

La competència general de este títol consisteix a assistir a l'dirección i a d'Altres departaments en els activitats d'organització, representació de l'Entitat i Fer els Funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar Altres Tasques per delegació, utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i / o Una altra llengua estrangera, aplicant la normativa Vigent i protocols de gestió de calidad, que assegurin la Satisfacció del client o usuari i actuant segons els normes de prevenció de riscos laborals i protecci mediambiental

Temari del curs

Mòduls Professionals
Comunicació i atenció al client
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Procés integral de l'activitat comercial
Recursos humans i responsabilitat corporativa
Ofimàtica i procés de la informació
Anglès
Segona llengua estrangera
protocol empresarial
Organització d'esdeveniments empresarials
Gestió avançada de la informació
Formació i orientació laboral.
Projecte d'assistència a la direcció
Formació en centres de treball.

Competències per a les que et prepara el curs

1. Administrar sistemes d'informació i arxiu en suport convencional i informàtic, en condicions de seguretat i establint mesures de control.
2. Comunicar-se oralment i per escrit de forma precisa en, almenys, dues llengües estrangeres.
3. Organitzar i gestionar l'agenda i les comunicacions de la direcció, coordinant la seva activitat amb altres àrees o organitzacions.
4. Gestionar l'organització d'esdeveniments, reunions i altres actes corporatius, seguint les normes i protocols establerts.
5. Gestionar i presentar expedients i documentació jurídica i empresarial davant els organismes i administracions públiques en el termini i en la forma requerits.
6. Desenvolupar tasques de relacions públiques a l'empresa, mitjançant la cooperació amb altres instàncies internes i externes.
7. Realitzar presentacions de documents i informes, integrant textos, dades i gràfics, utilitzant aplicacions informàtiques.

Durada

2000 Hores.
2 anys.
Data d'inici: 19 de septembre del 2016.

Objectius
1. Identificar dades i paràmetres, relacionant-los amb els diferents sistemes de comunicació i arxius per administrar aquests sistemes.

2. Interpretar les normes lingüístiques, el vocabulari, els models i les vies de comunicació aplicant els apropiats a cada situació professional per comunicar-se en dues llengües estrangeres.

3. Reconèixer els actes i els temps que determinen la tasca de la direcció, prioritzant i classificant segons criteris i procediments per a organitzar l'agenda i les comunicacions.

4. Analitzar els objectius, trets definitoris i fases dels diferents esdeveniments empresarials, caracteritzant els mètodes de desenvolupament per gestionar l'organització.

5. Identificar els diferents documents jurídics i empresarials, descriure'n les característiques i les vies de gestió per tramitar-los davant les administracions públiques.

6. Identificar els punts crítics i les necessitats de comunicació interna i externa de les organitzacions, aplicant tècniques específiques a cada situació per desenvolupar les tasques de relacions públiques de l'empresa o institució.

7. Interpretar documents i dades empresarials, seleccionant mitjans tècnics per a realitzar presentacions.

8. Analitzar els requisits i les tècniques de gestió de les àrees comercial, financera, comptable i fiscal, aplicant la normativa en vigor per a realitzar les tasques administratives en aquests àrees.

Titulació obtinguda

Técnic superior de la asistencia a la direcció.

Preu

A consultar

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle formatiu de grau superior d' Asistència a la direcció

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Cicle formatiu de grau superior d' Asistència a la direcció