La Salle - URL

Curs de Complements de Formació Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

La Salle - URL

Grau
Semi-presencial
Oficial / Homologat
60 Crèdits

Descripció

El Curs de complements de formació per titulats en Arquitectura Tècnica per a l'obtenció del grau en Enginyeria d'Edificació, garanteix els nivells de rigor i qualitat formativa que s'exigeix a La Salle - Universitat Ramon Llull i estan dirigits als Arquitectes Tècnics amb un mínim de 2 anys entre l'obtenció d'ambdues titulacions, per tal de facilitar el seu accés al nou títol de graduat en Enginyeria d'Edificació.

Els continguts del Curs s'han definit en base a la Memòria del nou grau d'Enginyeria d'Edificació aprovada oficialment per ANECA, el Consell d'Universitats i la Direcció General d'Universitats.

Temari del curs

Apartat 1
 • Legislació i normativa
 • Empresa: agents del procés constructiu
 • detalls constructius
 • Dret i Administració de la Construcció
 • Gestió de Projectes
Apartat 2
 • Química i Geologia
 • Sostenibilitat i Energies Renovables
 • Informàtica III
 • Idioma Modern
Apartat 3
 • Pràctiques Externes
Apartat 4
 • Projecte final de grau

Competències per a les que et prepara el curs

D'acord amb la ORDRE ECI/3855/2007, de 27 de desembre, el Graduat en Enginyeria d'Edificació podrà:

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació.
Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral.
Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions.
Elaborar els projectes tècnics.
Gestionar les noves tecnologies edificatòries.
Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis.
Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials.
Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt.
Fonamentalment : gestionar el procés constructiu de forma integral incloent projecte, industrials, procés productiu, qualitat i seguretat, economia, aspectes legals i administratius i manteniment i explotació.

Els Graduats en Enginyeria d'Edificació podran desenvolupar la seva activitat en despatxos professionals, en empreses promotores, Project Manager, en empreses constructores o industrials del sector, en administracion

Destinataris

Dirigit a Arquitectes Tècnics amb un mínim de 2 anys entre l'obtenció d'ambdues titulacions, per tal de facilitar el seu accés al nou títol de Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació.

Requisits

Pots accedir a aquest Grau:

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).

Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.

Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.

Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.

Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED.

Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
Veure més

Metodologia

Las materias y contenidos del curso estan organizados en cuatro apartados: formación en formato semi presencial, casos prácticos, experiencia profesional y Proyecto de final de grado.
Incorporación de tecnología y innovación en el plan de estudios, de acuerdo con las necesidades de la sociedad actual y de los profesionales del futuro. Algunas asignaturas se imparten en inglés para que al finalizar tengas un nivel adecuado que te permita trabajar en toda Europa.

Horari/Torn

De dilluns a divendres.

Durada

Data d'inici: 04/09/2017.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Titulació obtinguda

Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull.

Perspectives laborals

Els Graduats en Enginyeria d'Edificació podran desenvolupar la seva activitat en despatxos professionals, en empreses promotores, Project Manager, en empreses constructores o industrials del sector, en administracions públiques, ensenyament, etc.
Adequació del programa formatiu a les necessitats reals del mercat, obrint un ventall d'opcions laborals dels graduats en edificació a tots els agents del procés constructiu. Es fa especial èmfasi, en totes les assignatures, en el rigor, professionalitat, ètica i honestedat, que són imprescindibles si volem millorar un sector que reclama una nova manera de fer per excel·lència.

Avantatges del curs

Punts clau:
Podràs participar en el projecte OIKODOMOS, el qual, és un projecte d'investigació pedagògica finançat pel Life Long Learning Programme de la Unió Europea que coordina el grup ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle i en el qual participen escoles d'arquitectura i urbanisme i centres de investigació de Bèlgica, Xipre, França, Eslovàquia, Espanya, Suïssa, i el Regne Unit. L'objectiu del projecte és la creació d'un campus virtual dedicat a l'estudi dels modes d'habitar i les formes de l'habitatge a l'Europa contemporània.
Per la troncalitat amb Arquitectura: a La Salle, els estudiants de Ciències i Tecnologies de l'Edificació i els d'Arquitectes realitzen el primer curs junts i treballen conjuntament, a nivell igualitari, al llarg de tots els estudis. Així es treballa l'exercici professional dels respectius títols tant en assignatures teòriques com pràctiques.
Pel foment del treball en equip.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Complements de Formació Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Complements de Formació Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació