CEF Centro de Estudios Financieros

Curs de Compliance Officer mobilitat internacional

CEF Centro de Estudios Financieros

Curs
On-line
2 Mesos
310 €

Descripció

La mobilitat internacional de professionals està experimentat un imparable augment a escala global, que conforma una nova realitat de notable complexitat. Les empreses requereixen la competència en aspectes laborals, migratoris i de seguretat social internacional, així com de la diferent regulació per evitar futurs riscos i responsabilitats.

Temari del curs

Programa (3 crèdits)
 
Clàusules en contractes i comunicacions obligatòries
• Aspectes bàsics del contracte: durada, salari, CNO, grup de cotització, clàusula condicionada l'inici de la prestació.
• Clàusules recomanables:
• Informació administrativa d'estrangeria.
• Vinculació del contracte a l'autorització de treball.
• Requeriment d'informació al treballador.
• Cessió de dades personals per a consulta de les renovacions.
• Carta de desplaçament:
• Contingut mínim.
• Comunicació del desplaçament.
• Comunicació sobre el manteniment de Seguretat Social.

Renovacions i riscos en altes indegudes
• Renovacions d'autoritzacions de treball:
• Riscos en el període de renovació.
• Sancions per renovació fora de termini.
• Conseqüències per altes indegudes.
• Solució pacta sobre altes indegudes.
• Renovacions d'autoritzacions de treballadors qualificats:
• Manteniment de les condicions com a requisit per a la renovació.
• Comunicació del canvi de condicions en 30 dies.
• Extinció de l'autorització de treballadors qualificats.

Obligacions formals en el desplaçament de treballadors
• Desplaçaments a la Unió Europea. Comunicacions.
• Directiva 96/71 / CE sobre prestacions transnacionals. Contingut de la comunicació.
• Directiva 2014/67 / UE sobre garantia de compliment de la Directiva 96/71 / CE.
• Riscos i conseqüències de l'absència de comunicació.

Subrogació en la contractació de treballadors
• Riscos en la subrogació d'empresa.
• Altes en bloc de treballadors.
• Possibilitat d'introduir clàusules i modificacions.
• Implantació de protocol d'actuació.

ETT i cessió de treballadors estrangers
• Empreses de treball temporal (ETT).
• Directiva.
• Normativa espanyola.
• Registre especial.
• Règim sancionador.
• Cessió il·legal de treballadors, connexions amb el nou Codi Penal.

Implementació de protocol d'actuacions en empresa
• Casos pràctics sobre responsabilitat empresarial.
• Implantació de protocol en l'empresa:
• Revisió de contractes.
• Annexos i clàusules.
• Períodes de renovació.
• Comunicacions a l'administració.
• Bones pràctiques en matèria d'estrangeria i mobilitat.
Veure més

Destinataris

Professionals, advocats, assessors, graduats socials, directors de recursos humans, directors financers, tècnics de recursos humans i personal d'administració.

Metodologia

S'imparteix en les modalitats presencial i on line.
Modalitat online:
Aquesta modalitat d'ensenyament permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació on line es sustenta en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa.

L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que precisarà per al desenvolupament de la seva activitat.

Objectius

• Realitzar una revisió i auditoria especialitzada del tractament dels treballadors estrangers a l'empresa i els riscos que comporta l'incompliment de la norma.

• Desenvolupar un programa de compliment normatiu amb la finalitat de corregir pràctiques errònies, evitar riscos i responsabilitats (administratives, laborals i penals) i implantar un protocol empresarial d'actuacions d'acord amb la legislació vigent.

• Capacitar al professional com compliance officer, que dissenyi el programa de bones pràctiques evitant riscos i responsabilitats a l'empresa.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

310 €
Preu modalitat online: 305 euros.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Compliance Officer mobilitat internacional

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Compliance Officer mobilitat internacional