CSP en Comunicació de Moda

Curs
Presencial
3 mesos
3250 €

Descripció

La creixent complexitat del sector moda necessita professionals que sàpiguen gestionar plans de comunicació creatius i eficaços, identificant les futures tendències socioculturals i del mercat.
El curs de Comunicació de Moda d'IED ofereix a l'alumne la possibilitat d'adquirir tots els coneixements necessaris per esdevenir un especialista en transmetre el missatge d'una marca a través de diversos mitjans de comunicació. Depenent del producte triat la comunicació del mateix difereix, en aquest curs l'alumne aprendrà el procés d'estudi, anàlisi i comunicació dels diferents productes relacionats amb la moda.

 

Temari 

Destinataris

El curs està dirigit a dissenyadors, llicenciats en Moda i Tèxtil, Publicitat, Ciències de la Comunicació, Màrqueting o altres àrees afins, que vol enfrontar i investigar el camp de les noves tendències. Igualment es dirigeix a tots aquells professionals que per raons laborals precisen d'aquesta especialització per enfrontar-se de manera eficaç a un sector cada vegada més competitiu i canviant.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data d'inici: 26/09/2019 Crèdits: 15.

Objectius

L'objectiu del curs de Comunicació de Moda és oferir a l'alumne les eines bàsiques per treballar la imatge i les estratègies de comunicació del món de la moda. Es formaran professionals capaços d'analitzar i descodificar tota la informació referent a les marques i el producte de les mateixes, un cop analitzada aquesta informació s'encarregaran de crear i comunicar el branding a través del mitjà més convenient. El programa d'aquest curs consta d'un part teòrica i una part tècnic- pràctica on l'alumne aplicarà tots els coneixements adquirits.

Titulació obtinguda

La planificació didàctica de tots els cursos IED Màster es basa en els criteris que marca l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). IED Màster adopta un sistema de crèdits que segueix l'estructura dels European Credit Transfer System (ECTS). IED Màster expedeix exclusivament títols privats propis.

Professorat

Coordinadora: Angela Anessi.

Horari

Dilluns i dimecres + divendres alterns, de 18:30-22:40
Campus i seus: IED Barcelona Escola Superior de Disseny
IED Barcelona Escola Superior de Disseny
C/ Biada, 11 08012 Barcelona
Cursos més populars
X