Conflicte i violència social. La mediació en la resolució dels conflictes

Descripció

La complexitat de la societat actual genera noves formes de conflicte i violència en els espais privats i públics.Aquest curs pretén reflexionar sobre diferents contextos de relació i socialització de les persones, identificar conflictes i situacions de violència, considerar les seves causes, analitzar les respostes que s'ofereixen i presentar possibles estratègies per gestionar i resoldre conflictes des d'una perspectiva positiva i creativa.El coneixement i anàlisi d'aquesta realitat ens ajudarà a trobar respostes a vells problemes que es manifesten de manera diferent, i a noves necessitats derivades del moment present.El curs presenta dos blocs diferenciats i complementaris.Un primer bloc conceptual, de coneixements, tècniques, mètodes i estratègies i un segon bloc d'aplicació pràctica a partir de l'estudi de casos en cadascun dels espais de conflicte i violència que es presenten.

Temari

UNITAT TEMÀTICA 1: PERSPECTIVES D'ANÀLISIS DEL CONFLICTE I LA VIOLÈNCIA. (5 crèdits)1.1.- Teories explicatives de l'agressivitat i la violència.

Teories sociològiques i antropològicas.

Teories filosòfiques.

Teories biologistas.1.2.- L'agressivitat i la violència en la persona.

L'agressivitat i la impulsividad en la classificació diagnòstica psiquiàtrica.

Psicopatología de l'agressor.

Víctimes de la violència psicològica.1.3.- La resposta social davant el comportament violent.

La resposta mèdica.

La resposta política.

La resposta legislativa.UNITAT TEMÀTICA 2: GESTIÓ I RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES (4 crèdits)2.1.-La mediació i la resolució positiva de conflictes.

La prevenció del conflicte.

La resolució alternativa i la gestió positiva del conflicte.

Estratègies de resolució de conflictes: La mediació, l'arbitratge i la conciliació.

Tècniques de mediació.

Què fer quan la intervenció falla?2.2.-Els àmbits de la mediació:

Mediació penal

Mediació comunitària

Mediació familiar

Mediació escolar

Mediació interculturalUNITAT TEMÀTICA 3: ELS ESPAIS DEL CONFLICTE I LA VIOLÈNCIA (6 crèdits)Factors soci-estructurals que expliquen les diverses formes de violència

L'ecosistema

Les guerres

El terrorisme

La ciutat

La família

L'escola

L'exclusió Social

Violència i drets humansTREBALL DE RECERCA FINAL DE CURS (5 crèdits)

Destinataris

1. Diplomats/dónes, llicenciats/donis i professionals interessats en aquest àmbit (amb titulació universitària). En finalitzar i després de complir els requisits s'accedeix a títol de Postgrau.
2. Professionals interessats/as en aquest àmbit (es pot accedir sense titulació). En finalitzar i després de complir els requisits s'accedeix a Certificat de Curs d'extensió universitària.

Durada

El curs s'impartirà durant un curs acadèmic
Campus i seus: Escola Universitària d'Infermeria i Centre Docent Sant Joan de Déu
Escola Universitària d'Infermeria i Centre Docent Sant Joan de Déu
C/ Santa Rosa, nº 37 - 59, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Cursos més populars
X