Control de Gestió

Curs
On-line
42 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Compte de resultats i el balanç ens informen de la situació economicofinancera en qualsevol instant. Però aquesta informació no és suficient per a les empreses que porten un control estricte dels seus costos.
 
L'estudi d'aquesta àrea de formació pretén que l'alumne conegui les tècniques que permeten una anàlisi exhaustiva del resultat i, en conseqüència, permeten a l'empresa millorar la seva posició davant competidors. El conjunt d'aquestes tècniques es denomina Control de Gestió.

Temari

Aquesta àrea de formació es subdivideix en diversos mòduls d'estudi:
 
Programa acadèmic:
Mòdul 1: Classificació i comportament dels costos

     Aspectes generals del control de costos.
     La classificació dels costos.

Mòdul 2: Sistemes de càlcul de costos

     Les Seccions en els costos complets històrics.
     Casos d'aplicació segons el sistema de càlcul de costos complet.
     El Direct Costing o sistema de Costos parcials.
     Casos d'aplicació segons el sistema de càlcul de costos: Direct Costing (I)
     Casos d'aplicació segons el sistema de càlcul de costos: Direct Costing (II)
     Els costos basats en l'activitat (ABC)

Mòdul 3: Els costos en la presa de decisions

     Costos rellevants per a la presa de decisions.

Mòdul 4: Control pressupostari. costos estàndard

     El pressupost flexible.
     Altres tècniques pressupostàries.
     Costos estàndard en l'elaboració de pressupostos.
     Casos pràctics costos estàndard.

Mòdul 5: Anàlisi econòmica

     Anàlisi econòmica. El compte de pèrdues i guanys.
     Anàlisi econòmica. Anàlisi del compte d'explotació.
Campus i seus: IBEF Instituto Barcelona de Estudios Financieros
IBEF Instituto Barcelona de Estudios Financieros
Calle Muntaner, 45 08011 Barcelona
Cursos més populars
X