AULACAT (Tarragona)

Cos de gestió de tècnics mitjans

AULACAT (Tarragona)

Oposicions
Presencial | Semi-presencial

Descripció

De forma continuada es venen oferint places del cos de gestió de tècnics mitjans per a Ajuntaments, diputacions provincials i comunitats autònomes. No és una convocatòria nacional que surt un cop l'any. La majoria d'ajuntaments fan convocatòries anualment, i per tant hi ha mes possibilitats de presentar-se a diferents Ajuntaments, sumant les convocatòries d'altres organismes públics.Tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball de la Funció Pública, amb unes condicions laborals úniques:- Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida)- Jornada laboral continua- Salari aproximat de 1.700? / Mes.- Excedències, dies d'assumptes propis- Possibilitat de promoció internaDescripcióActivitats que es duen a terme en aquests llocs de treball.:- Realització i revisió de normativa.

- Actualització de la documentació dels tècnics superiors.

- Tasques relacionades amb la professió liberal: Enginyers, turisme, relacions laborals, etc ..Aquest curs prepara per afrontar amb èxit les proves de les oposicions de Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya o dels cossos de tècnics mitjans de les corporacions locals, ja que contenen els temes que en aquest tipus d'oposicions es poden trobar.

El Mètode de formació Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar a la teva situació personal.

Veure més

Temari del curs

1. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat.
2. L'organització política i institucional de Catalunya. Formes de gorvern i d'administració.
3. La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions.
4. L'Administració pública. El dret administratiu.
5. Organització i funció pública. El dret del treball.
6. Gestió pressupostària i financera. Hisenda Pública.
7. Sistemes d'informació
8. Estructura econòmica i social.
Veure més

Destinataris

A aquelles persones amb estudis superiors, que volen treballar amb una estabilitat laboral, exercint funcions relacionades amb els seus estudis, on també puguin iniciar una carrera professional en les administracions públiques.

Requisits

- Ser espanyol o d'alguna de les nacionalitats de la Unió Europea


- Tenir entre 18 anys o més i no excedir l'edat de Jubilació


- Estar en possessió del títol de Diplomatura


- No haver Estat separat mitjançant expedient ADMINISTRATIU del Servei de Qualsevol administració pública.


- No estar incurs de cap causa legal d'incompatibilitat o incapacitat legal, o que AQUESTA Hagi prescrit.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cos de gestió de tècnics mitjans

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Cos de gestió de tècnics mitjans