CEF Barcelona

Curs de Creació d'Empreses

CEF Barcelona

Curs
Distància
consultar preu

Descripció

Emprendre significa intel · ligència i capacitat per assumir riscos. L'emprenedor ha d'avaluar un conjunt d'aspectes imprescindibles abans d'avançar: el seu model de negoci, la seva estratègia, el seu sistema de control, els seus sistemes d'informació, els riscos que comporta la seva emprenedoria, els seus estats economicofinancers, el seu projecte d'inversió, la seva organització i recursos humans i, en el cas que vulgui expandir-se, la seva estratègia internacional. A més, si la seva emprenedoria base tecnològica o un component fortament innovadora, haurà d'aplicar unes tècniques d'anàlisi específiques.Sobre la base d'un cas pràctic proposat per l'alumne o per l'equip docent, es pretén proporcionar a l'alumne les eines bàsiques per a la posada en marxa i desenvolupament d'un projecte empresarial a la xarxa.Veure més

Temari del curs

Programa

Mòdul 1: Estratègia i planificació

    
Anàlisi de la viabilitat empresarial a través del model de negoci. No és possible que una empresa pugui assegurar la seva viabilitat, ni tan sols en el curt termini, si no disposa d'un model de negoci sòlid. Després de la identificació de l'oportunitat del negoci, és imprescindible per assegurar la viabilitat de l'empresa dissenyar un model de negoci adequat.
    
Abordem l'estudi de la viabilitat de l'estratègia empresarial. En moltes ocasions, gairebé sempre per limitacions de recursos, els emprenedors no dediquen temps suficient al disseny i desenvolupament de l'estratègia.
    
Anàlisi de la viabilitat de negocis a l'estranger. Hi ha trets definitoris en l'empresa internacional, les seves estratègies, les seves activitats i la gestió dels seus riscos que requereixen estudi per separat.

Mòdul 2: Comercial i màrqueting

    
Estudi de l'estratègia comercial i pla de màrqueting digital. Elaboració del pla comercial i el mix de màrqueting digital. Eina de mesura i anàlisi web.
    
Estudi dels sistemes d'informació. Tractarem específicament les característiques dels sistemes integrats de gestió (enterprise resource planning), els sistemes d'informació de comptabilitat financera, els sistemes d'informació de màrqueting i les aplicacions CRM (customer management relatioship), les eines de Business Intelligence i els sistemes de suport a la presa de decisions, el website corporatiu i el comerç electrònic.
    
Pla de comunicació: la comunicació digital i les xarxes socials.

Mòdul 3: Pla financer

    
Avaluar el sistema de control de gestió d'una companyia. No és concebible una empresa reeixida, sigui gran o petita, que no disposi d'un adequat sistema de control de gestió que permeti detectar les desviacions respecte dels objectius previstos i corregir el més aviat possible.
    
Anàlisi de l'estructura econòmica i financera del balanç, l'estructura del compte de pèrdues i guanys. La liquiditat (sobre la base de l'anàlisi de ràtios, l'equilibri entre les necessitats operatives de fons i el fons de maniobra i el període mitjà de maduració), la rendibilitat (tant econòmica-desglossant marge i rotació-com financera-amb la determinació del efecte palanquejament financer-), la capacitat de creixement de l'empresa i dels cash flows (de l'explotació, de la inversió i del finançament).
    
Mètode de descompte de fluxos de caixa esperats. Estudi dels indicadors de creació de valor (valor actual net, taxa interna de retorn, període de recuperació de la inversió i pic màxim de necessitats de finançament).

Mòdul 4: Posada en marxa del negoci

    
Constitució de l'empresa. Passos i requisits per a la constitució de la societat i registres.
    
Elaboració web: disseny, continguts i xarxes socials.
    
Comerç electrònic: seguretat en les transaccions, passarel · les de pagament i Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).
Veure més

Durada

Inici: Març 2015. Fi: juny 2015.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Creació d'Empreses

També et recomanem aquests cursos

Curs de Creació d'Empreses