Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Màster de Criminologia i Execució Penal

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Màster
Presencial
60 Crèdits
2.836,5 €

Descripció

El màster en Criminologia i Execució Penal s'imparteix des de fa 23 anys, primerament en col·laboració entre el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i el Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, i posteriorment amb la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Girona, amb la finalitat de donar una formació especialitzada en l'àmbit de la criminologia i l'execució de les penes des de les diferents disciplines que hi participen. Aquest curs serà el segon any que el Màster Interuniversitari s'ha convertit en oficial.

El màster interuniversitari en Criminologia i Execució Penal pretén que els estudiants adquireixin una formació avançada de caràcter especialitzat orientada a l'exercici de tasques investigadores i acadèmiques.En finalitzar el màster els estudiants:

  1. Tindran coneixements avançats en criminologia i execució penal.

  2. Podran aplicar els coneixements sobre teories criminològiques per formular hipòtesis de recerca i dur a terme recerques empíriques en l'àmbit de l'execució penal.

  3. Podran formular conclusions coherents amb la recerca empírica realitzada i proposar solucions als problemes penològics analitzats que siguin sensibles a les seves conseqüències socials.

  4. Sabran comunicar de manera clara i sintètica les hipòtesis, la metodologia, els resultats i les implicacions pràctiques de la recerca, tant a un públic especialitzat com a un públic no especialitzat.

  5. Podran desenvolupar habilitats de recerca que els permetran tractar de manera autònoma noves àrees d'estudi.Veure més

Temari del curs

Mòduls obligatoris:
Mòdul 1: Penologia. Teories de justificació del càstig. Sistema penitenciari. Penes alternatives a la presó. Sistema penal juvenil. Justícia restauradora. Opinió pública.
Mòdul 2: Criminologia. Teories criminològiques. Programes formatius. Programes de reinserció.
Mòdul 3: Metodologia. Mètodes de recerca en penologia: quantitatius i qualitatius. Iniciació al treball científic. Disseny del treball de recerca.
Mòdul 4: Iniciació a la recerca i treball de finalització de màster. Iniciació a la metodologia de la recerca. Realització d'un projecte de recerca integral.

Mòduls optatius:
Mòdul 5: Immigració i sistema penal. Immigració i delinqüència. Immigració i sistema penal. Immigració i presó. Immigració i polítiques de reinserció.
Mòdul 6: Dones i sistema penal. Violència domèstica i violència de gènere. Violència sexual i altres delictes contra les dones. Anàlisi feminista del sistema penal. Delinqüència de dones i polítiques d'intervenció.
Mòdul 7: Crime Prevention: Control i prevenció del delicte. Principis bàsic sobre el disseny i avaluació de programes preventius.

Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Demostrar que es coneix la recerca criminològica avançada en matèria penològica.
Dissenyar un projecte de recerca coherent en penologia
Elaborar un informe de recerca en equip

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol i anglès

Horari/Torn

Les classes es fan de dilluns a dijous de 15.00 a 19.00 hores, excepcionalment algun divendres

Durada

1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial

Lloc on s'imparteix el curs

Campus de la Ciutadella (UPF)

Titulació obtinguda

Màster en Criminologia i Execució Penal

Perspectives laborals

En termes generals considerem que totes les persones que treballen directament amb la criminalitat (subjectes: delinqüents i víctimes; delictes; sistemes de penes) haurien de tenir una formació criminològica; per tant, aquesta formació hauria de ser la formació bàsica i obligatòria de totes aquelles persones que d'alguna manera treballen en l'àmbit de la prevenció, el control i la reacció respecte de la criminalitat.

Preu

2.836,5 €
(els 60 crèdits d'un any acadèmic)

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster de Criminologia i Execució Penal

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster de Criminologia i Execució Penal