IED Istituto Europeo di Design - Barcelona

CSP en Estilisme per a Cinema i Audiovisuals

IED Istituto Europeo di Design - Barcelona

Curs
Presencial
3 Mesos
  • Barcelona
3.100 €

Descripció

Darrere de la realització d'una pel·lícula, un espot de vestuari, una sèrie o un videoclip hi ha un equip variat de professionals que té cura cada detall. En els Projectes Audiovisuals el vestuari dels personatges és un element fonamental per a la comunicació visual i la coherència amb la història i el seu context.

A càrrec del vestidor està un Dissenyador de vestuari o estilista la funció és llegir, analitzar i interpretar el guió que s'està treballant i investigar detalladament l'obra i els personatges.

Després de la fase d'investigació, el director de vestuari proposa les seves idees de cada personatge en forma de fotografies, dibuixos i en ocasions mostres de teixit al director de la pel·lícula; un cop s'ha decidit l'estètica de cada un es fa una recerca de la roba en botigues, showrooms, dissenyadors, lloguers i confeccions.

Per a la fase de producció, el director de vestuari té assignat un pressupost que s'utilitza per a la realització de les peces o per llogar o comprar el material que no pot confeccionar. Organitza proves de vestuari amb els membres del repartiment i efectua les modificacions pertinents, si cal.

Treballa en estreta col·laboració amb directors, productors, tècnics, il·luminadors, així com amb els actors. Això fa que l'estètica de la pel·lícula tingui una coherència en tots els departaments.

Veure més

Temari del curs

Àrea cultural
El cinema i el vestuari
• La importància del vestuari en el cinema
• Què expressa el vestuari d'un personatge
• Grans figurinistes / Dissenyadores de vestuari
Com crear un personatge
• Narrativament: Caràcter, època i situació social. Època vs actualitat.
• Estèticament: Estètica de la pel·lícula: fotografia, vestuari i direcció d'art. Coherència estètica entre els personatges.
• Colors i teixits: significat i ús a l'hora de crear un personatge
• Documentació i recerca de referències a través de llibres, internet.
• Introducció al dibuix
• Presentació de les propostes de disseny de vestuari de cada personatge. Dossier de referències. Costume mood board.
Vestuari segons gèneres cinematogràfics i vestuari d'època.
• Característiques i diferències en el vestuari segons el gènere de la pel·lícula (comèdia, ciència ficció, terror ...)
• Recorregut de la història de la indumentària a través del cinema. Característiques de cada època
Equip de vestuari
• Organització de l'equip de vestuari. Persones de les que es compon.
• Tasques i responsabilitats.
• Execució de tasques en el previ i en rodatge.
• Relació amb altres equips o departaments.
conferències
El curs es completa amb conferències i masterclass sobre camps tècnics i artístics relacionats amb el disseny de vestuari.
• La direcció de fotografia i el vestuari
• La direcció d'art i el vestuari
• Maquillatge, perruqueria i vestuari
• Actors i vestuari
• L'equip tècnic de vestuari
• El raccord


Àrea tècnica
Tècnica
• Primers passos: lectura guió, reunions amb el director i altres equips ..
• Pressupost de vestuari
• Desglossament de guió
• Fitxa tècnica a través d'un desglossament de guió
• Actors i talles
Cerca del vestuari: botigues, showrooms lloguers
• Lloguer de vestuari: Llocs i diferències entre tots dos.
• Confecció
• Showrooms: Com demanar col·laboracions de cessió amb les marques.
• Botigues: Importància de coses a tenir en compte quan compres en botiga per a una pel·lícula
Preparació rodatge
• Proves de vestuari
• Introducció a l'ambientació. tècniques bàsiques
• Sastreria bàsica
• El camió de vestuari
Raccord
• Què és el raccord.
• Eines per al control de raccord.
• Seguiment de raccord en setembre; fotos i plànols.

Àrea projectual
Durant el curs i sota la supervisió del professorat es durà a terme un projecte pràctic de pla de comunicació d'una empresa de moda en el qual els alumnes podran en pràctica tant els coneixements adquirits com la seva creativitat.

Pràctiques i projecte final
Realitzar un desglossament del guió d'un curtmetratge per a vestuari i fer el dossier de referències o costume moodboard per a tots els personatges.
Possibilitat d'arribar a un acord de col·laboració amb alguna escola de cinema i rodar el curt.
Veure més

Destinataris

Estudiants o professionals del món de la moda que vulguin ampliar la seva activitat professional al món del cinema i / o audiovisuals

Estudiants o professionals del cinema i / o audiovisuals que vulguin especialitzar-se en el disseny de vestuari

Tots aquells que vulguin endinsar-se al món del vestuari de les pel·lícules, sèries, videoclips, televisió

Requisits

És necessària la presentació d'un CV i una carta de motivació per a la inscripció. En el cas en què algun dels requisits sol·licitats per a l'admissió no es compleixi, l'escola avaluarà cada un dels casos singularment, reservant-se el dret de convocar l'aspirant a una entrevista personal.

Metodologia

El curs està estructurat en vuit mòduls que resumeixen totes les fases que hem descrit anteriorment del que necessita un director de vestuari. Les classes són pràctiques ja que s'explicarà l'aplicació concreta en cadascuna de les fases de treball i es combinen amb conferències sobre camps tècnics i artístics relacionats amb el disseny de vestuari (la direcció de fotografia i vestidors, la direcció d'art i vestuari, maquillatge, perruqueria i vestuari, actors i vestuari, el raccord) Com a projecte final, es realitza un desglossament del guió d'un curtmetratge per a vestuari i un dossier de referències o costume mood board per a tots els personatges.

Idiomes en què s'imparteix

Per als estudiants la llengua materna no sigui l'espanyola, es requereix un nivell B2, o equivalent, de coneixement de la llengua. També es requereix un coneixement bàsic de la llengua anglesa.

Horari/Torn

Dilluns i dimecres + divendres alterns, 18.30-22.40

Durada

Data d'Inici: 23 abril 2018. Crèdits: 15.

Objetius

Aquest Curs de Formació Contínua té com a objectiu seguir pas a pas tot el que un director de vestuari o estilista es pot trobar en col·laborar en una pel·lícula, un espot publicitari o una producció per a la televisió i com enfrontar-s'hi.

El curs es planteja com una immersió a tots els moments importants on intervé el director de vestuari en un rodatge, des de la fase d'investigació, la definició d'idees amb el director, la confecció del pressupost, la preparació de la fitxa tècnica, la selecció de les talles, l'organització de l'equip de vestuari, el control del raccord i el seguiment del rodatge.

Dóna una visió de conjunt de tot el relacionat amb el departament de vestuari i com aquest es relaciona amb la resta de participants en un rodatge.

Amb la participació a aquest curs, els coordinadors i professors volen aportar tots els seus coneixements i experiències per saber com abordar un projecte específic, i així obtenir una preparació perfecta per començar a treballar en l'equip de vestuari d'una pel·lícula i entrar en el meravellós però complicat món del cinema.

Perspectives laborals

En acabar el curs els alumnes podran Formar part d'un equip de Dissenyadors de vestuari. Treballar en el cinema, publicitat i / o televisió com a estilista de vestuari.

Preu

3.100 €
També et recomanem aquests cursos