IED Barcelona Escola Superior de Disseny

CSP en Project Management per Empreses Creatives - weekend

IED Barcelona Escola Superior de Disseny

Descripció

El CSP (Continuing Study Program) en Project Management és una metodologia de planejament, organització i gestió de recursos per complir amb èxit amb les metes d'un projecte. A l'entorn de les indústries creatives, de disseny, comunicació i innovació, és l'eina que facilita la coordinació adequada dels actors involucrats i les activitats interrelacionades per complir amb els objectius del projecte.

En aquest postgrau es forma a la figura del project manager ja que és necessari comptar amb professionals específics, amb una visió tant del disseny / innovació com de la gestió de projectes. Aquesta figura és fonamental en la gestació, planificació, execució, supervisió i implementació de projectes des d'una perspectiva de lideratge, per poder balancejar els punts claus: abast, temps i pressupost. S'encarrega de garantir la qualitat, la rendibilitat i la creació de valor per a tots els stakeholders en projectes creatius, de disseny i / o innovació. Aquests són alguns dels seus reptes en una indústria cada vegada més competitiva i professionalitzada, on les "bones idees" com a tal, no són suficients si no es duen a terme des d'una perspectiva estratègica.

Veure més

Destinataris

El programa professional està dirigit a tots aquells professionals (perfils creatius, tècnics, directiu i / o de gestió) que, independentment de l'àrea específica en què es desenvolupin, vulguin adquirir eines i metodologies específiques per a la gestió i disseny de projectes tant per a incorporar-les en les seves pròpies empreses i projectes, com per impulsar la creativitat i competitivitat en les organitzacions per a les quals treballen.

Els professionals de la comunicació, el màrqueting i el disseny, aquells dedicats al món dels negocis i la planificació estratègica que treballin en projectes creatius o d'innovació són potencials project managers:

Dissenyadors de totes les disciplines

Especialistes en comunicació i màrqueting

Professionals dedicats al món dels negocis i de la planificació estratègica

Empresaris i industrials de diversos sectors que busquin qüestionar els seus propis processos de producció i concepció de productes per trobar tècniques i metodologies per replantejar l'enfocament del seu negoci

Altres professionals amb experiència demostrable en el camp del disseny / innovació / màrqueting.

Veure més

Metodologia

L'IED Barcelona proposa per als seus Continuing Study Programs, una metodologia dinàmica en la qual el curs funcioni com a laboratori d'anàlisi, intercanvi d'informació i discussió de casos. Els participants tenen l'oportunitat de compartir experiències amb els ponents, en un clima de estret diàleg que serveix com a punt de trobada dels seus actuals coneixements i les seves aspiracions professionals futures. El curs té un enfocament pràctic amb una proposta hands-on, combinant classes magistrals i conferències amb workshops de treball. Els estudiants tenen l'oportunitat d'aprendre i experimentar amb els professors en un ambient d'estreta col·laboració. Es busca que les classes es converteixin en tallers actius amb un esperit de "aprendre fent", integrat amb el contingut teòric proporcionat pels professors.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol.

Horari/Torn

Divendres 16.40-20.40h i dissabte 10-14h.

Durada

Crèdits: 10.
Inici: 27/04/2020

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Biada, 11. Barcelona

Objectius

Donar als participants les eines conceptuals i tècniques per a la planificació, desenvolupament, gestió i implementació de projectes emmarcats en l'àmbit de la creativitat, el disseny i / o la innovació.

Els alumnes aprenen a gestionar projectes creatius amb major eficiència gràcies a les metodologies impartides en el curs. Això els permet entendre de manera global les implicacions d'un projecte i el paper de lideratge que ha d'exercir el project manager.

Incorporar la gestió de projectes a la seva activitat habitual, identificant la metodologia adequada per a cada fase del projecte, coneixent i utilitzant les eines idònies per a cada ocasió i desenvolupant les seves aptituds de lideratge.

Els coneixements adquirits en el programa poden aplicar-se en múltiples entorns i formats, des de la integració dins d'un equip creatiu d'una empresa, a la gestió d'un estudi de disseny o la realització de projectes freelance.

Es fomenta i potencia el treball grupal, buscant que els participants experimentin els avantatges i dificultats del treball en equips multidisciplinaris, acostant l'experiència a les condicions reals de realització de projectes.

Perspectives laborals

Els participants estan capacitats per treballar en empreses i organitzacions de diferent índole, exercint les següents funcions: Gestió de projectes de disseny i innovació Liderar processos creatius Visió estratègica per a la conceptualització i desenvolupament de nous productes i serveis Aplicar metodologies de gestió de projectes a processos creatius per maximitzar el seu rendiment

Preu

3.550 €
També et recomanem aquests cursos