CURS D'ACCÈS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Curs
Presencial
1980 €

Descripció

Encara que no compleixis els requisits necessaris per estudiar el cicle formatiu que vols, nosaltres t'oferim els nostres cursos d'accés, amb una alta qualitat formativa, i que et permetran començar a preparar el teu futur professional des d'aquest mateix moment.

T'oferim:
- Professorat altament qualificat i amb experiència contrastada
- Esperit integrador i atenció personalitzada
- Tutories individualitzades
- Suport psicopedagògic
- Orientació professional

Aquest curs permet a les persones que el superin l'accés directe a cicles formatius de grau mitjà de
formació professional inicial.


Relación de ciclos formativos de Grado medio ordenados por familias profesionales:
Actividades físicas y Deportivas
agraria
Comercio y marketing
Electricidad y electrónica
Madera, mueble y corcho
Imagen y sonido
Industrias alimentarias
Informática y comunicaciones
Maritimopesquera
Sanidad
Textil, confección y piel
Administración y gestión
artes gráficas
Edificación y obra civil
fabricación mecánica
Hostelería y turismo
Imagen personal
Industrias extractivas
Instalación y Mantenimiento
química
Servicios socioculturales ya la comunidad
Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Temari

Matèries obligatòries:

Comunicació en llengua catalana i llengua castellana:
o Llengua catalana
o Llengua castellana
o Estructures lingüístiques comunes (s'avalua amb català)
Llengua anglesa.
Ciències socials i ciutadania.
Tutoríaa i orientació.
Matemàtiques.
Total obligatòries: 15 hores setmanals.

Matèries opcionals:
Ciecias de la natura.
Total opcionals: 3 +1 hores setmanals.

Total curs: 18 +1 hores setmanals.

Requisits

Tenir un Mínim de 17 anys o complir-los en l'any en què és fa aquest curs d'accés.

Durada

1 any acadèmic

Perspectives laborals

FUTUR PROFESSIONAL: Amb la Superació D'aquest curs d'accés pots accedir a Tots els Cicles formatius de grau mitjà.

Preu

1980 €
1.980 euros.
Campus i seus: Escola Pia de Nostra Senyora
Escola Pia de Nostra Senyora
C. Diputació, 277 08007 Barcelona
Cursos més populars
X