CURS D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Curs
Presencial
2400 €

Descripció

Encara que no compleixis els requisits necessaris per estudiar el cicle formatiu que vols, nosaltres t'oferim els nostres cursos d'accés, amb una alta qualitat formativa, i que et permetran començar a preparar el teu futur professional des d'aquest mateix moment.

T'oferim:
- Professorat altament qualificat i amb experiència contrastada
- Esperit integrador i atenció personalitzada
- Tutories individualitzades
- Suport psicopedagògic
- Orientació professional

OBJECTIUS: Proporcionar la formació necessària a aquelles persones pque desitgin accedir a un cicle formatiu de grau superior de la família professional corresponent a la matèria de la part específica que hagin triat.

Opcionalitat: Ha d'escollir una de les opcions oferides. L'elecció d'un itinerari determinarà el cicle al qual es podrà accedir un cop superada la prova.

Relació de cicles formatius de grau superior ordenats per famílies professionals:
Activitats físiques i esportives
Agrària
Comerç i màrqueting
Electricitat i electrònica
fabricació mecànica
Hostaleria i turisme
Imatge personal
Informàtica i comunicacions
Maritimopesquera
Sanitat
Serveis socioculturals ia la comunitat
Transport i manteniment de vehicles
Administració i gestió
Arts gràfiques
Edificació i obra civil
Energia i aigua
Fusta, moble i suro
Imatge i so
indústries alimentàries
Instal · lació i manteniment
Química
Seguretat i medi ambient
Tèxtil, confecció i pells

Temari

CONTINGUTS: Ha d'escollir una de les opcions de la part específica a part de les matemàtiques que són obligatòries. L'elecció d'un itinerari determinarà el cicle al qual tindrà accés un cop superada la prova.

Matèries de la part comuna:
Llengua catalana.
Llengua castellana.
Llengua anglesa.
Total part comuna: 11 hores setmanals.

Matèries de la part específica (triar una):
Matemàtiques (obligatòria).
Física-Tecnologia.
Química-biologia.
Psicologia i Sociologia.
Total part específica: 8 hores setmanals.

Tutoria (no avaluable): 1 hora setmanal.

Total curs: 20 hores setmanals.

Requisits

Tenir 19 anys o complir-los en l?any en el que es fa aquest curs d?accés. En cas d?accedir des d?un cicle formatiu de grau mitjà, s?han de tenir 18 anys o complir-los en l?any en el que es fa aquest curs d?accés. En aquest cas, es podrà optar a un cicle de grau superior de la mateixa família professional del cicle de grau mitjà del que proveniu i només cal examinar-se de la part comuna.

Metodologia

DEDICACIÓ SETMANAL: 20 hores setmanals.

Durada

1 any acadèmic.

Perspectives laborals

FUTUR PROFESSIONAL: L'elecció d'un itinerari determinarà el cicle de grau superior al que es tindrà accés un cop superat aquest curs d'accés.

Preu

2400 €
2.400 euros.
Campus i seus: Escola Pia de Nostra Senyora
Escola Pia de Nostra Senyora
C. Diputació, 277 08007 Barcelona
Cursos més populars
X