Curs d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Curs
Distància
Consulteu el preu

Descripció

En uns altres temps no resultava compatible l'estudi amb l'activitat laboral, i totes aquelles persones que per diferents raons es van incorporar al món laboral sense una formació suficient no disposaven de la possibilitat de continuar el seu procés d'aprenentatge.

En l'actualitat, el Ministeri d'Educació ja ha engegat les eines que possibiliten que aquelles persones que per les seves ocupacions familiars o laborals no poden assistir a una aula convencional de formació, no renunciïn a l'accés a la Formació Professional.

En aquests casos, la via idònia per iniciar estudis de Cicles Formatius de Grau Superior és la realització de la Prova d'Accés Lliure a Cicles Formatius de Grau Superior.
Les diferents Administracions Educatives convoquen les proves oficials per obtenir la titulació que et possibilita poder accedir als citats Cicles.

Campus Superior t'ofereix la possibilitat de poder estudiar a distància les diferents matèries que es componen aquesta prova, de forma senzilla i pràctica i adaptant-nos a les diferents peticions de cada comunitat autonoma.

Temari

Part Comuna:
L'objectiu és acreditar una maduresa en relació amb els currículums del batxillerat, en els continguts de:
  • llengua castellana i literatura
  • llengua estrangera
  • matemàtiques.

Part Específica:
Es fonamenta en els continguts de la formació de base referents al camp professional que es tracti. L'alumne quedarà exempt de la realització d'aquesta prova en el cas d'acreditar experiència laboral prèvia.
Campus i seus: Campus Superior de Formación
Campus Superior de Formación
Entença, 219-225 08029 Barcelona
Cursos més populars
X