Curs d'Accés a la Universitat per a majors de 45 anys (presencial)

Campus Superior de Formación

Descripció

Actualment, no tenir la formació suficient per a accedir a la Universitat ja no és un problema, ja que, un cop l'any, les universitats convoquen proves per poder accedir a estudiar la carrera que es desitgi. Per poder presentar-te només has de complir els següents requisits: tenir 45 anys o complir-los abans de l'1 d'octubre de l'any de l'examen, no estar en possessió de cap titulació que habiliti per accedir a la universitat i no poder acreditar experiència laboral o professional.
A Campus Superior de Formació t'oferim la possibilitat d'estudiar en la modalitat presencial, de manera eficaç i senzilla, les diferents matèries que es compon aquesta prova; d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau. També pots fer el curs a distància. Et preparem per aprovar els exàmens d'aquesta prova, el que et permetrà cursar la carrera universitària que desitja.

Temari

Llengua castellana.
Comentari de text.
Entrevista personal.

* En determinades comunitats autònomes és necessari fer una prova de la llengua cooficial.
** Cal que l'alumne s'informi sobre si a la Universitat a la qual vol anar s'imparteix la carrera que desitja estudiar. No totes les universitats ofereixen totes les carreres.

Destinataris

L'alumne ha de ser major de 45 anys en el moment de realitzar l'examen oficial.

Metodologia

Grups reduïts. Explicació dels continguts. Exercicis setmanals. Manuals de cada assignatura. Fotocòpies a criteri del professor. Simulacres d'examen oficial. Correcció de deures. Tutories personalitzades. Professors titulats. Assistència a la inscripció a la prova oficial.

Objectius

Curs orientat a superar l'examen oficial d'Accés a la Universitat per a Majors de 45 anys.

Titulació obtinguda

Diploma acreditatiu del curs preparatori.

Promocions

Facilitats de pagament: Quotes personalitzades.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Curs d'Accés a la Universitat per a majors de 45 anys (presencial)
També et recomanem aquests cursos
X