Campus Superior de Formación

Curs d'Administració de Finques (en línia)

Campus Superior de Formación

Descripció

Gairebé el 90% de les finques urbanes de l'Estat es troben sotmeses al règim de propietat horitzontal. Totes elles necessiten la figura d'un administrador que realitzi aquesta funció amb caràcter professional.

Tant si és una activitat que s'exerceix de forma independent com a alternativa o complementària a altres activitats en l'àmbit immobiliari, genera recursos estables i continuats, el que constitueix una garantia de sostenibilitat en l'actual moment de vicissituds del mercat.

Amb aquest curs d'Administració de Finques adquiriràs els coneixements necessaris per dedicar-te professionalment a aquesta activitat.

Els cursos s'estructuren en mòduls i cada un, al seu torn, es divideix en Unitats Didàctiques o contingut teòric-pràctic del curs. A cada Unitat Didàctica s'inclou una prova d'autoavaluació, les solucions s'inclouen en el temari, perquè l'alumne comprovi el seu procés d'aprenentatge.

Al final de cada mòdul hi ha la Prova d'Examen, que l'alumne ha d'enviar a Campus Superior de Formació per a la seva correcció i qualificació.

Veure més

Temari del curs

Mòdul n º 1. La professió d'administrador de finques
L'administrador de Finques. L'activitat professional. La recerca de clients. Els proveïdors i els col·laboradors. Organització del temps i altres habilitats professionals. Arxiu. La protecció de dades de caràcter confidencial.
Mòdul n º 2. Aspectes jurídics de la propietat
Introducció al Dret. Drets Reals I. Drets Reals II. Obligacions i Contractes. Els contractes a la pràctica de l'Administrador de Finques. Els arrendaments urbans.
Mòdul n º 3. El règim de propietat horitzontal
La Propietat Horitzontal. Els elements comuns i privatius. Drets i obligacions en la Comunitat. Comuneros i Comunitat. L'organització de la Comunitat de Propietaris. Els complexos immobiliaris.
Mòdul n º 4. La gestió econòmica, comptable i fiscal de la comunitat de propietaris
Introducció a la comptabilitat. El pressupost i els comptes anuals. El règim de la gestió financera. El manteniment de l'edifici. L'assegurança en la comunitat. Conceptes bàsics de fiscalitat immobiliària. La valoració de béns immobles.
Mòdul n º 5. La gestió dels recursos humans en la comunitat de propietaris
L'organització dels recursos humans en la comunitat de propietaris. El dret laboral. La Seguretat Social. La prevenció dels riscos a la Comunitat de Propietaris.
Veure més

Destinataris

Aquelles persones que vulguin dedicar-se professionalment a l'administració de finques, l'administració de patrimonis, els arrendaments, constructores i promotores, i altres activitats relacionades amb els professionals de l'àmbit immobiliari.

Titulació obtinguda

Un cop finalitzat el curs després d'haver superat tots els exàmens i formalitzats els tràmits administratius, l'alumne obtindrà de Campus Superior de Formació el diploma ADMINISTRACIÓ DE FINQUES.

Perspectives laborals

- Administrador de finques, tant de propietat horitzontal com vertical.
- Gestor de patrimonis immobiliaris.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Administració de Finques (en línia)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Administració de Finques (en línia)