Descripció

Curs oficial de la Generalitat de Catalunya.La crisi de l'economia i, particularment, del sector immobiliari fa necessari revaloritzar la professió d'Agent Immobiliari, una de les més importants en aquest àmbit.

Per afrontar aquesta situació i superar amb èxit la propera revitalització econòmica, és necessari un rigorós coneixement de les pràctiques professionals i dels diferents àmbits que convergeixen en aquesta professió, de forma cada vegada més complexa, i que van més enllà d'una mera activitat comercial.

En aquesta conjuntura, l'agent immobiliari es converteix en un necessari i expert assessor al que el client acudeix a la recerca d'ajuda i assessorament.

La cancel·lació de càrregues en dret registral hipotecari, la configuració de la nova articulació del contracte d'agència immobiliària, els diversos conceptes tributaris de la compravenda o l'arrendament són alguns dels nombrosos aspectes que es tracten al llarg del curs.

El material didàctic que configura el curs pot considerar-se com un els millors i més nous del mercat actual, i ha estat realitzat per professionals de reconegut prestigi, com a juristes especialistes en matèria immobiliària o exjutges.

El curs inclou un CD-ROM que conté tota la legislació que l'alumne necessita per completar la seva formació, així com un dossier de documentació professional i formularis de contractes de compravenda, arrendaments, etc.TITULACIÓ

En finalitzar el curs, l'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà el títol d'Agent "immobiliari i gestió de la propietat".SORTIDES PROFESSIONALS

La sortida professional més important és la intermediació immobiliària, tant si s'exerceix de forma autònoma i independent, com si l'alumne es troba integrat en una empresa que realitzi aquesta activitat, en les seves més amplis vessants: assessorament, captació, anàlisi i control, comercial, valoració, etc.Pels amplis coneixements que s'adquireixen amb el curs, l'alumne pot oferir aquests perfils en altres àmbits empresarials que els coneixements en matèria immobiliària siguin necessaris i, també, en empreses que, d'una o una altra forma, gestionin patrimoni immobiliari, entitats financeres, asseguradores, particulars amb patrimoni, empreses amb actiu immobiliari, etc., o persones que precisin d'aquests coneixements per promocionar-se professionalment.CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'ADMINISTRADORS I AGENTS IMMOBILIARIS (APAGI)Campus Superior de Formació ha signat un Conveni de Col·laboració amb l'Associació Professional d'Administradors i Gestors Immobiliaris, APAGI, associació que el seu objectiu és la defensa i assessorament jurídic i tècnic d'aquest col·lectiu professional.

Durant el període de formació, els alumnes tenen la possibilitat d'ingressar com a Socis en Formació, sense quota alguna i, en finalitzar els estudis, poden ingressar com a Socis de Ple Dret i, en conseqüència, podran disposar de tots els avantatges i serveis d'aquesta Associació Professional.

Gràcies a aquest conveni, els alumnes de Campus Superior ingressen en aquesta Associació amb la quota d'alta gratis.
Veure més

Temari del curs

• BLOC TEMÀTIC Nº 1: LA PROPIETAT
Configuració del Dret de Propietat. Mitjans d'Adquisició i Límits. Defensa. La Possessió. La Copropietat. Formes de Cotitularidad. El Règim de Propietat Horitzontal.
• BLOC TEMÀTIC Nº 2: LA COMPRAVENDA. TEORIA GENERAL DEL CONTRACTE
Teoria General del Contracte. Regulació de la Compravenda. Compravendes Especials. Clàusules Especials de la Compravenda.
• BLOC TEMÀTIC Nº 3: ALTRES CONTRACTES DE NATURALESA IMMOBILIÀRIA
La Permuta. La Donació. El Leasing Immobiliari. El Dret d'Aprofitament per Torn. Els Arrendaments Urbans. Els Arrendaments Rústics.
• BLOC TEMÀTIC Nº 4: EL CONTRACTE D'AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA Antecedents. Superació dels Contractes de Mandat i Mediació. Regulació del Contracte d'Agència Immobiliària. Praxi Professional de l'Agent Immobiliari. El Contracte d'Arres.
• BLOC TEMÀTIC Nº 5: DRET REGISTRAL HIPOTECARI
El Registre de la Propietat. Els Seients Registrals. Els Drets Reals. Dret Hipotecari. Els Préstecs Hipotecaris.
• BLOC TEMÀTIC Nº 6: DRET URBANÍSTIC
La Nova Regulació del Sòl, la llei 8/2007, de 28 de maig, del Sòl. El Planejament Urbanístic. L'Expropiació Forçosa. Llicències.
• BLOC TEMÀTIC Nº 7: DRET TRIBUTARI IMMOBILIARI
Tractament Tributari de les Diferents Operacions Immobiliàries.
• BLOC TEMÀTIC Nº 8: VALORACIÓ DE BÉNS IMMOBLES
Els Mètodes de Valoració i la seva Incidència en la Pràctica Professional.
• BLOC TEMÀTIC Nº 9: LA PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA
Els Agents de l'Edificació. La Promoció Immobiliària. El Contracte d'Obra.
• BLOC TEMÀTIC Nº 10: EL MÀRQUETING I LA COMERCIALITZACIÓ DE BÉNS IMMOBLES
El Mercat Immobiliari. Màrqueting Immobiliari. La Gestió de la Intermediació Immobiliària. Les Habilitats Professionals.

Veure més

Places

12

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Agent Immobiliari

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Agent Immobiliari