Curs d'Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat (presencial Barcelona)

Curs
Presencial
200 hores
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs de Campus Superior, reconegut oficialment per la Generalitat de Catalunya, t'acreditarà professionalment com Agent Immobiliari i permetrà inscriure en el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya, a través de la Llei 18/2007, del dret al'habitatge, i del Decret 12/2010, de 2 de febrer, ha regulat l'accés a la professió d'Agent Immobiliari.
A partir d'ara, l'exercici d'aquesta professió requereix acreditar una sèrie de requisits, entre els quals hi ha la capacitació professional, que pot obtenir directament a través de la formació al nostre Centre.
Campus Superior de Formació ofereix el programa complet de 200 hores, que es podrà realitzar a través de les següents modalitats:
  • Formació presencial i semipresencial.
  • Formació a distància.
Aquesta modalitat permet cursar la formació en un temps més breu. Part de la formació es realitza a través del Campus en línia.Conveni amb l'Associació Professional d'Administradors i Agents Immobiliaris (APAGI):
Campus Superior de Formació ha signat un Conveni de Col · laboració amb l'Associació Professional d'Administradors i Gestors Immobiliaris, APAGI, associació que té per objectiu la defensa i assessorament jurídic i tècnic d'aquest col · lectiu professional.
Durant el període de formació, els alumnes tenen la possibilitat d'ingressar com a Socis en Formació, sense cap quota i, en finalitzar els estudis, poden ingressar com a Socis de Ple Dret i, en conseqüència, podran disposar de tots els avantatges i serveis d'aquesta Associació Professional.
Gràcies a aquest conveni, els alumnes de Campus Superior ingressen en aquesta Associació abonant només les quotes bimensuals (quota d'inscripció bonificada).
El curs ve acompanyat d'un CD-ROM comprensiu dels textos legals necessaris per a l'estudi del curs.

Temari

BLOC TEMÀTIC N º 1:
Dret de Propietat

BLOC TEMÀTIC N º 2:
Dret Immobiliari

BLOC TEMÀTIC N º 3:
Legislació d'arrendaments urbans

BLOC TEMÀTIC N º 4:
Dret Hipotecari

BLOC TEMÀTIC N º 5:
Dret Urbanístic i de l'Habitatge

BLOC TEMÀTIC N º 6:
Dret Tributari Immobiliari

BLOC TEMÀTIC N º 7:
valoracions Immobiliàries

BLOC TEMÀTIC N º 8:
La Promoció Immobiliària

BLOC TEMÀTIC N º 9:
Màrqueting i Comercialització

BLOC TEMÀTIC N º 10:
Dret Professional Immobiliari. Activitat Professional.

BLOC TEMÀTIC N º 11:
Codi Deontològic.

BLOC TEMÀTIC N º 12:
El Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

BLOC TEMÀTIC N º 13:
Dret del Consum. Els drets de les persones consumidores en l'adquisició i arrendament d'habitatges.

El curs té una durada de 200 hores.
 

Destinataris

  • A totes aquelles persones l'activitat sigui la intermediació immobiliària i que desitgin recuperar el prestigi professional.
  • A totes aquelles persones que vulguin dedicar professionalment a la intermediació professional.
  • Tenint en compte l'important bagatge de coneixements que aporta el curs, a totes aquelles persones que, d'una manera o altra, tinguin relació amb el món immobiliari o els béns immobles, des d'arquitectes i advocats fins empleats d'empreses que gestionin béns immobles.
  • A persones que tinguin o gestionin patrimoni immobiliari
 

Objectius

  • Adquirir els coneixements necessaris per exercir professionalment en l'àmbit de la intermediació immobiliària, com a resultat d'un estudi profund i exhaustiu de les matèries específiques del curs.
  • El curs reuneix tots els àmbits de coneixement necessaris per a exercir i desenvolupar la carrera professional en l'àmbit de la intermediació immobiliària i, en particular, per exercir com a agent immobiliari.
  • A més, i tenint en compte la nova regulació del Decret 12/2010 de la Generalitat de Catalunya, regulador de l'accés de l'Agent Immobiliari al Registre Professional d'Agents Immobiliaris de Catalunya, la superació d'aquest curs, reconegut per l'esmentat organisme, permet acreditar la capacitació professional requerida.
  • Aquesta formació, que per primera vegada es regula a Catalunya, és totalment aplicable a la resta de les comunitats autònomes de l'Estat.

Titulació obtinguda

En finalitzar els estudis, l'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà, de Campus Superior de Formació, el títol de Agent immobiliari i gestió de la propietat.

Perspectives laborals

La sortida professional més important és la intermediació immobiliària, tant si s'exerceix de forma autònoma i independent, com si l'alumne es troba integrat en una empresa que realitzi aquesta activitat, en els seus més amplis vessants: assessorament, captació, anàlisi i control, comercial , valoració, etc. Pels amplis coneixements que s'adquireixen en el curs, l'alumne pot oferir aquests perfils en altres àmbits empresarials en què els coneixements en matèria immobiliària siguin necessaris i, també, en empreses que, d'una o altra manera, gestionin patrimoni immobiliari, entitats financeres , asseguradores, particulars amb patrimoni, empreses amb actiu immobiliari, etc. o persones que necessiten d'aquests coneixements per promocionar-se professionalment.
Curs d'Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat (presencial Barcelona)
Campus Superior de Formación
Campus i seus: Campus Superior de Formación
Campus Superior de Formación
Entença, 219-225 08029 Barcelona
Cursos més populars
X