Descripció

La producció agrària ecològica és un sistema de producció que es fonamenta en una gestió sostenible de les activitats agrícoles i pecuàries, així com de les empreses d'elaboració i comercialització que intervinguin en l'obtenció de productes que utilitzin les indicacions protegides de l'agricultura ecològica en l'etiquetatge dels productes agroalimentaris obtinguts.El Regalment (CEE) 2092/91 estableix unes normes de producció que han d'aplicar tots els operadors, el compliment de les quals ha de ser verificat per una autoritat o organisme de control. Per a poder adaptar el funcionament de les explotacions i les empreses al sistema d'agricultura ecològica, cal disposar d'uns coneixements bàsics d'aquesta normativa específica, així com dels requisits de control que comporta.Per tots aquests motius s'ha establert un curs formatiu adreçat a tots es titulars d'empreses dedicades a la producció agroalimentària ecològica, el qual disposa d'una part comuna per a tots els tipus d'operadors i una part específica adaptada al tipus d'orientació productiva desenvolupada per a cada tipus d'empresa.Aquest curs bàsic ha estat establert i regulat en l'Ordre ARP/52/2003 del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, la qual ha regulat el bloc genèric del curs, així com un bloc específic per producció extensiva i ramaderia. Mitjançant la Resolució ARP/1521/2005, de 9 de maig, s'han aprovat els continguts dels blocs específics que corresponen als cursos bàsics de producció agrària ecològica per a producció hortícola i per a producció fructícola.Es pot consultar l'oferta de cursos relacionats amb la PAE a través del portal telemàtic RuralCat.Les organitzacions professionals agràries més representatives, la representació del món cooperatiu, així com d'altres institucions o entitats privades que organitzin cursos de formació de producció agrària ecològica, hauran d'homologar el contingut del programa i el professorat al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, d'acord amb el que preveu l'Ordre de 15 de març de 2000, per la qual s'estableix el procediment per a l'homologació de cursos i activitats per a la millora de la qualificació professional agrària, modificada per l'Ordre ARP/111/2002, de 27 de març de 2002.Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs bàsic de Producció Agrària Ecològica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs bàsic de Producció Agrària Ecològica