La Salle

Curs de Complements de Formació de Grau en Enginyeria Informàtica

La Salle

Grau
Semi-presencial
100 Crèdits
 • Barcelona

Descripció

El Curs de Complements de Formació per a titulats en Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes o de Gestió per a l'obtenció del Grau en Enginyeria Informàtica s'adreça als Enginyers Tècnics Informàtics de Sistemes o de Gestió amb més de 2 anys d'experiència (data d'obtenció del títol), per facilitar el seu accés al nou títol de Graduat/da en Enginyeria Informàtica. Els continguts del Curs s'han definit en base a la Memòria del nou Grau d'Enginyeria Informàtica aprovada oficialment per ANECA, el Consejo de Universidades i la Direcció General d'Universitats.  

Temari del curs

Apartat 1
Desenvolupament del programari
Intel·ligència Artificial
Llenguatges de programació
Senyals i xarxes

Apartat 2
Tendències en les tecnologies de la informació i la comunicació
Direcció i coordinació de projectes empresarials
Creació d'empreses i responsabilitat social

Apartat 3
Pràctiques externes

Apartat 4 de
Treball de fi de Grau

Destinataris

S'adreça a Enginyers Tècnics Informàtics de Sistemes o de Gestió amb més de 2 anys d'experiència (data d'obtenció del títol), per a facilitar el seu accés al nou títol de Graduat / da en Enginyeria Informàtica. 

Requisits

Per accedir al Curs cal estar en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes o de Gestió amb un mínim de 2 anys anteriors a la data de matriculació al mateix.Per obtenir la nova titulació de Graduat/da en Enginyeria Informàtica és obligatori matricular-se, cursar i aprovar totes les assignatures del Curs de Complements, inclosa la presentació i defensa d'un Treball Final de Grau, totalitzant 60 crèdits ECTS.

Idiomes en què s'imparteix

Català o Castellà, tu tries.

Durada

La durada del curs es d'1 any. L'inici es al Setembre.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Objetius


 • Aprendre de forma autònoma nous coneixements i tècniques escaients per la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes informàtics.

 • Comunicar de forma efectiva, tant per escrit com oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les TIC i, concretament de la informàtica, coneixent el seu impacte socioeconòmic.

 • Comprendre la responsabilitat social, ètica i professional, i civil en el seu cas, de l'activitat del Enginyer en Informàtica i el seu paper a l'àmbit de les TIC i de la societat de la Informació i del coneixement.

 • Crear i portar a terme projectes informàtics fent servir els principis i metodologies pròpies de l'enginyeria.

 • Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, aplicacions i serveis informàtics, així com de la informació que proporciona, segons la legislació i normativa vigents.

 • Definir, avaluar i seleccionar plataformes hardware i software pel desenvolupament i execució d'aplicacions i serveis informàtics de diversa complexitat.

 • Disposar dels fonament matemàtics, físics, econòmics i sociològics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació.

 • Crear, desenvolupar i mantindre sistemes i aplicacions software fent servir diferents mètodes d'enginyeria del software i llenguatges de programació adequats al tipus d'aplicació a desenvolupar mantenint els nivells de qualitat exigits.Titulació obtinguda

Graduat/ada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull

Perspectives laborals

Com a enginyer informàtic podràs treballar en projectes per internet (cercadors, comunitats virtuals, gestió de continguts,...), oci (videojocs, jocs on line,..), televisió digital interactiva, medicina, entitats financeres i banca, administració pública, empreses de software, automoció, aeronàutica, sector energètic, sector farmacèutic, etc.

Promocions

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 80% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.

 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 80%.

 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.

 • Beca Mobilitat: fins al 30%.

 • Beca Escoles La Salle: 20%.

 • Beques IB: entre el 60% i el 80%.Preu

A consultar

Avantatges del curs

La tecnologia i la informàtica estan present en totes les activitats empresarials i en tots els sectors d´activitat. A Catalunya, durant el darrer curs acadèmic, 9 universitats oferien estudis en enginyeria informàtica, el que evidencia la demanda d´aquest professionals, però també que és important seleccionar la universitat on estudiar i que aquesta ofereixi la formació més actualitzada i diferenciada.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Complements de Formació de Grau en Enginyeria Informàtica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Complements de Formació de Grau en Enginyeria Informàtica