La Salle

Curs de Complements de Formació de Grau en Enginyeria Informàtica

La Salle

Grau
Semi-presencial
100 Crèdits
 • Barcelona
consultar preu

Descripció

El Curs de Complements de Formació per a titulats en Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes o de Gestió per a l'obtenció del Grau en Enginyeria Informàtica s'adreça als Enginyers Tècnics Informàtics de Sistemes o de Gestió amb més de 2 anys d'experiència (data d'obtenció del títol), per facilitar el seu accés al nou títol de Graduat/da en Enginyeria Informàtica. Els continguts del Curs s'han definit en base a la Memòria del nou Grau d'Enginyeria Informàtica aprovada oficialment per ANECA, el Consejo de Universidades i la Direcció General d'Universitats.  

Temari del curs

Apartat 1
Desenvolupament del programari
Intel·ligència Artificial
Llenguatges de programació
Senyals i xarxes

Apartat 2
Tendències en les tecnologies de la informació i la comunicació
Direcció i coordinació de projectes empresarials
Creació d'empreses i responsabilitat social

Apartat 3
Pràctiques externes

Apartat 4 de
Treball de fi de Grau

Destinataris

S'adreça a Enginyers Tècnics Informàtics de Sistemes o de Gestió amb més de 2 anys d'experiència (data d'obtenció del títol), per a facilitar el seu accés al nou títol de Graduat / da en Enginyeria Informàtica. 

Requisits

Per accedir al Curs cal estar en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes o de Gestió amb un mínim de 2 anys anteriors a la data de matriculació al mateix.Per obtenir la nova titulació de Graduat/da en Enginyeria Informàtica és obligatori matricular-se, cursar i aprovar totes les assignatures del Curs de Complements, inclosa la presentació i defensa d'un Treball Final de Grau, totalitzant 60 crèdits ECTS.

Idiomes en què s'imparteix

Català o Castellà, tu tries.

Durada

La durada del curs es d'1 any. L'inici es al Setembre.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Objetius


 • Aprendre de forma autònoma nous coneixements i tècniques escaients per la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes informàtics.

 • Comunicar de forma efectiva, tant per escrit com oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les TIC i, concretament de la informàtica, coneixent el seu impacte socioeconòmic.

 • Comprendre la responsabilitat social, ètica i professional, i civil en el seu cas, de l'activitat del Enginyer en Informàtica i el seu paper a l'àmbit de les TIC i de la societat de la Informació i del coneixement.

 • Crear i portar a terme projectes informàtics fent servir els principis i metodologies pròpies de l'enginyeria.

 • Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, aplicacions i serveis informàtics, així com de la informació que proporciona, segons la legislació i normativa vigents.

 • Definir, avaluar i seleccionar plataformes hardware i software pel desenvolupament i execució d'aplicacions i serveis informàtics de diversa complexitat.

 • Disposar dels fonament matemàtics, físics, econòmics i sociològics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació.

 • Crear, desenvolupar i mantindre sistemes i aplicacions software fent servir diferents mètodes d'enginyeria del software i llenguatges de programació adequats al tipus d'aplicació a desenvolupar mantenint els nivells de qualitat exigits.Titulació obtinguda

Graduat/ada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull

Perspectives laborals

Com a enginyer informàtic podràs treballar en projectes per internet (cercadors, comunitats virtuals, gestió de continguts,...), oci (videojocs, jocs on line,..), televisió digital interactiva, medicina, entitats financeres i banca, administració pública, empreses de software, automoció, aeronàutica, sector energètic, sector farmacèutic, etc.

Promocions

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 80% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.

 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 80%.

 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.

 • Beca Mobilitat: fins al 30%.

 • Beca Escoles La Salle: 20%.

 • Beques IB: entre el 60% i el 80%.Preu

A consultar

Avantatges del curs

La tecnologia i la informàtica estan present en totes les activitats empresarials i en tots els sectors d´activitat. A Catalunya, durant el darrer curs acadèmic, 9 universitats oferien estudis en enginyeria informàtica, el que evidencia la demanda d´aquest professionals, però també que és important seleccionar la universitat on estudiar i que aquesta ofereixi la formació més actualitzada i diferenciada.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Complements de Formació de Grau en Enginyeria Informàtica

També et recomanem aquests cursos

Curs de Complements de Formació de Grau en Enginyeria Informàtica