Curs de Contractació Laboral

Curs
Presencial
9 hores
167 €

Descripció

El Curs de Contractació Laboral. Anàlisi de les modalitats contractuals vigents actualment de 9 hores s'imparteix a Barcelona.
Objectius generals del curs de Contractació Laboral. Anàlisi de les modalitats contractuals vigents actualment

Aquest curs pretén analitzar des d'un punt de vista pràctic les diferents modalitats contractuals vigents després de les últimes novetats produïdes; Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge; Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i la creació d'ocupació; Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i la creació d'ocupació i la Reforma Laboral 2012.
 

Altres característiques del curs:

     Lliurament d'un certificat d'aprofitament en finalitzar el curs
     Lliurament de material
     Accés al campus de l'alumne

Temari

CONTRACTACIÓ LABORAL. ANÀLISI DE LES MODALITATS CONTRACTUALS VIGENTS ACTUALMENT

 • Introducció: Ordenament Jurídic Laboral.
 • Característiques  del Contracte de Treball
 • Les fonts del dret laboral, la forma del contracte de treball.
 • Modalitats contractuals.
 • Nou contracte indefinit per emprenedors. La desaparició del contracte de Foment de la contractació indefinida.
 • Contractes formatius.
 • Contractació de durada determinada.
 • Successió de contractes (concatenació).
 • La incidència de les darreres reformes a la contractació:
  • La "Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de Treball".
  • Reial decret-llei 10/2011, de 26 d'agost, de mesures urgents per a la promoció de l'ocupació dels joves.
  • Reial decret-Llei 3/2012, de 10 de febrer/Llei 3/2012 de 6 de Julio, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.
  • Anàlisi del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol.
  • Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge.
  • Reial decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
  • Casos pràctics i jurisprudència.

Durada

Inici: 19/09/2013 Finalizació: 26/09/2013

Promocions

Preu especial per a empreses sòcies de Foment del Treball: 130 euros.

La diferència entre el preu per a socis i l'import pagat es reeemborsarà mitjançant transferència bancària durants els 5 dies laborables següents al començament del curs, un cop havent verificat la condició d'empresa sòcia.

Professorat

Sr. Jorge Pérez Miembro del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social. Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciado en Derecho.

Horari

dijous de 9:30 a 14:00
Curs de Contractació Laboral
Foment Formació
Campus i seus: Foment Formació
Foment Formació
Avinguda Francesc Cambó, 10 08003 Barcelona
Cursos més populars
X