Curs d'Especialista en Assertivitat i Comunicació (distància)

Curs
Distància
Consulteu el preu

Descripció

És evident que l'èxit en les relacions interpersonals ve determinat, entre altres factors, per la qualitat de la comunicació en tots i cadascun dels àmbits en què els individus participen. Actualment, i dins d'aquest context, l'assertivitat és el factor que s'hauria d'entendre com a punt de partida per assolir aquest objectiu. A més de considerar l'assertivitat com un concepte de resposta o conducta personal davant d'una situació concreta, suposa també el coneixement i comprensió de determinades tècniques, directament relacionades amb la comunicació, que permeten potenciar les habilitats socials i, en conseqüència, resoldre diferents problemàtiques tant en l'àmbit personal com en el professional.
Amb el curs d'Especialista en Assertivitat i Comunicació es pretén dotar l'alumne dels coneixements i eines comunicatives necessàries per optimitzar la seva capacitat de relació social, condició indispensable per poder assolir, a curt termini, una destacada posició professional.

Temari

Mòdul 1: Introducció a la psicologia i l'assertivitat
La personalitat.
Psicologia i postures existencials.
L'assertivitat.

Mòdul 2: Les habilitats socials i el seu dèficit
Les habilitats socials i el seu dèficit.
El model cognitiu-avaluatiu: els pensaments negatius i distorsions cognitives.
Tècniques i conductes generals per afavorir l'assertivitat.
La conducta verbal, no verbal i emocional.

Mòdul 3: Aplicacions de l'assertivitat
La crítica.
La petició, l'acord i l'entrevista.
Assertivitat en l'àmbit laboral i professional.
Assertivitat en l'àmbit personal.

Requisits

Per realitzar el curs, l'alumne ha de ser major de 16 anys.

Metodologia

El curs s'estructura en mòduls i cada un, al seu torn, es divideix en unitats formatives o contingut teòric-pràctic del curs. A cada unitat didàctica s'inclou una Prova d'autoavaluació, les solucions s'inclouen en el temari, perquè l'alumne comprovi el seu procés d'aprenentatge. Al final de cada Mòdul es troba la Prova d'Examen, que l'alumne ha d'enviar a Campus Superior de Formació per a la seva correcció. Per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir durant el curs, un equip de pedagogs acompanya a l'alumne durant tot el seu procés formatiu. Material inclòs. Accés al Campus Virtual. Correcció d'exàmens. Tutories telefòniques. Professors titulats. Equip psicopedagògic.

Objectius

Curs orientat a adquirir els coneixements teoricopràctics necessaris que permetin conèixer les principals tècniques de comunicació eficaç; resoldre o compensar la manca d'habilitats socials; intervenir en la resolució de conflictes i negociacions; desenvolupar les millors propostes comunicatives en l'àmbit laboral; expressar les nostres opinions i sentiments de forma assertiva.

Perspectives laborals

Els llocs de treball que l'Especialista en Assertivitat i Comunicació pot exercir són molts i molt variats, ja que, en l'actualitat, la capacitat comunicativa és un dels valors més demandats en qualsevol perfil, sector i categoria professional.

Promocions

Facilitats de pagament: Quotes personalitzades.
Curs d'Especialista en Assertivitat i Comunicació (distància)
Campus Superior de Formación
Campus i seus: Campus Superior de Formación
Campus Superior de Formación
Entença, 219-225 08029 Barcelona
Cursos més populars
X