Curs d'Especialista en Cures d'Animals de Zoològic

Curs
Distància
Consulteu el preu

Descripció

Actualment, l'interès social pels animals és una realitat evident que va més enllà de l'àmbit domèstic. És a dir, ja no n'hi ha prou amb respectar i cuidar a les nostres mascotes, sinó que la societat demana la mateixa o més consideració pels animals en captivitat. Amb aquest curs podràs formar-te per, d'una banda, fer realitat el teu compromís amb els animals i, de l'altra, per fer d'aquest una veritable professió que et permetrà intervenir directament en els entorns i espais reals on resideixen poblacions de diferents espècies; principalment en els nuclis zoològics.
El curs d'Especialista en Cures d'Animals de Zoològic està destinat tant als que únicament estan interessats per aquesta professió, com a aquells auxiliars o tècnics veterinaris que vulguin completar la seva formació.

Temari

Mòdul nº 1: Generalitats i legislació
• Centres zoològics: conceptes bàsics (tipologia i funcions, associacions).
• Aspectes legals (Llei de Protecció dels Animals, Llei de nuclis zoològics i convenis internacionals).

Mòdul nº 2: La instal·lació zoològica
• Funcionament de les poblacions d'un zoo (programa d'espècies amenaçades, maneig genètic i demogràfic de les poblacions en captivitat i registre de poblacions).
• Disseny d'instal·lacions (instal·lacions mixtes, principis d'horticultura, integració del comportament animal i el disseny d'instal·lacions, disseny i ús de fosses i barreres, enriquiment ambiental i instal·lacions aquàtiques).
• Mètodes de captura, subjecció i marcatge (subjecció d'animals silvestres, immobilitzat o subjecció física, subjecció química, tècniques d'identificació i marcatge, normes i actuacions de seguretat i prevenció de riscos laborals).

Mòdul nº 3: Cura i alimentació
• Benestar animal i alimentació.
• Medicina preventiva (exàmens pre-enviament i post-enviament, quarantenes, vacunacions, control de paràsits, exàmens físics, necròpsies, administració de medicaments, presa de mostres, higiene i desinfecció de les instal·lacions i control de plagues).
• Socialització i maneig reproductiu (socialització, habituació i desensibilització, entrenament mèdic, part i cures maternals, exàmens neonatals i criança artificial).

Mòdul nº 4: Característiques de les espècies zoològiques
• Aus (característiques de les espècies avícoles més freqüents en els zoològics i, processos patològics més freqüents en captivitat).
• Mamífers (fèlids, cànids, hiénidos, primats, úrsidos, ungulats remugants, ungulats no remugants, rosegadors, marsupials, mustèlids, pilosos, mangostes, cetacis, pinnípedes i sirenis.
• Rèptils (característiques dels rèptils més freqüents en els zoològics i processos patològics més freqüents en captivitat).

Destinataris

Aquelles persones sensibilitzades amb els animals i, especialment, amb les espècies zoològiques, i que vulguin treballar en un sector amb gran demanda laboral, duent a terme tasques de cura integral de les diferents poblacions animals que alberga un nucli zoològic.
Aquelles persones que ja disposen d'alguna titulació en veterinària (auxiliars o tècnics) i que vulguin ampliar la seva formació.
Aquelles persones que ja tinguin alguna relació amb nuclis zoològics o parcs naturals i que estiguin interessades a promocionar-se per exercir professionalment com a cuidador d'animals.

Requisits

Per realitzar el curs, l'alumne ha de ser major de 16 anys.

Metodologia

Material inclòs. Correcció d'exàmens. Tutories telefòniques. Campus virtual (materials complementaris). Pràctiques incloses (segons zona geogràfica).

Objectius

Curs orientat a assolir els coneixements necessaris per desenvolupar les funcions pròpies del cuidador en entorns zoològics, fet que suposa, entre altres aspectes, conèixer la legislació vinculada als zoològics, adquirir coneixements en matèria d'organització, acomodació i higiene dels espais; reconèixer les característiques de les principals espècies zoològiques, conèixer les tècniques de subjecció i marcatge d'animals; conèixer els indicadors de possibles malalties i saber com administrar medicaments; adquirir les nocions necessàries per confeccionar dietes, així com per reconèixer i gestionar conductes animals i assistir a les cries.

Pràctiques

Pràctiques incloses (segons zona geogràfica).

Perspectives laborals

Cuidador d'animals en nuclis zoològics. Cuidador d'animals en zones protegides i parcs naturals. Ajudant en accions destinades a repoblació o control d'espècies. Ajudant d'especialistes biòlegs, etòlegs, zoòlegs, etc.

Promocions

Facilitats de pagament: Quotes personalitzades.
Curs d'Especialista en Cures d'Animals de Zoològic
Campus Superior de Formación
Campus i seus: Campus Superior de Formación
Campus Superior de Formación
Entença, 219-225 08029 Barcelona
Cursos més populars
X