ESIC, BUSINESS&MARKETING SCHOOL (Barcelona)

Curs de Finances per a emprenedors

ESIC, BUSINESS&MARKETING SCHOOL (Barcelona)

Curs
Presencial
35 Hores
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

Gestionar un projecte d'Emprenedoria suposa assumir el rol d'empresari.

Passar de la Idea al producte i d'aquest al mercat: Que venc, a qui, com, de quina manera, a quin preu, amb quin marge, com actuen els meus clients, com em paguen, com m'afecten els moviments de la meva competència i sobretot com afecten les meves decisions i compromisos presents al meu futur i al meu patrimoni, són algunes de les preguntes que habitualment es plantegen els Emprenedors.

En aquest curs desenvoluparem les habilitats necessàries per a la correcta comprensió i perquè l'emprenedor pugui relacionar-se amb el seu entorn (clients, proveïdors, bancs etc.) i comprengui l'abast que poden tenir les seves decisions financeres en el seu futur.

"Els negocis es realitzen entre persones, però es quantifiquen en euros".

Veure més

Temari del curs

Introducció (2 hores):
Marc jurídic:
• Llei de l'emprenedor.

Visions financeres de l'empresa:
• Solvència.
• Visió liquiditat
• Visió rendibilitat.
• Visió tendencial
• Visió estratègica.

Bloc primer: el quadre de comandament (15 hores).
Estats financers:
• El balanç: actius / passius / fons propos.
o El fons de maniobra
• El compte de resultats: ingressos i despeses.
o Marges / punt d'equilibri.
o Despeses financeres. tipus
o Cash flow

Mapa de riscos:
• Sistèmics i no sistèmics.
• Financers.
• Operatius.
• Governança
• Legals.
• Altres

Capacitats de l'empresa. Gestió de forces i debilitats:
• Recursos financers.
• Recursos humans
• Recursos tècnics

Previsions i escenaris:
• Previsions de tresoreria.
• Previsions de vendes.
• Previsions d'inversions.
• Escenaris i test d'estrès.

Segon bloc: inversió i finançament (8 hores).
El valor dels diners en el temps.
Projecte d'inversió:
• Definició i aspectes a valorar.
• Anàlisi dels fluxos d'entrada
• Van.tir.pay back

Projecte de finançament:
• Definició i aspectes a valorar
• Anàlisi dels fluxos de sortida
• Disseny i costos.
• Cost mitjà dels capitals: WACC.

Fonts de finançament:
• Pròpies / alienes.
• Amb cost / sense cost.
• Bancàries / no bancàries / aportacions socis / proveïdors.
• Crowdfunding / crowdlending / acceleradores / business angels, etc.
• Simples / complexes / bilaterals / sindicades.

Tercer bloc: com analitzar l'empresa (5 hores):
Principals paràmetres a considerar.
Estructura del balanç:
• Qualitat dels actius.
• Qualitat del deute.
• Estructura dels fons propis.
• Palanquejament financer.

Estructura del compte de resultats:
• Marges.
• Costos.
• Palanquejament operatiu.
• Check list.

Quart bloc: aspectes fiscals bàsics: (5 hores):
• Impost de societats.
• Iva
o Models.
Casos pràctics (inclosos en els blocs d'estudi).
Veure més

Destinataris

Dirigit a: empresaris, emprenedors i directius d'àrees no financeres.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Promocions

Ajuts econòmics:

• Beques i ajuts a la formació

• Bonificació de formació a les empreses a través de la Fundació Tripartita

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Finances per a emprenedors

Curs de Finances per a emprenedors