Curs de Formació de Directors de Centres Educatius

Curs
Presencial
900 €

Descripció

Un dels reptes principals del Servei d'Educació de Catalunya és comptar amb una funció directiva capacitada per exercir les responsabilitats que atorga la nova Llei d'Educació de Catalunya. ESADE té una llarga tradició en la formació de directius, tant del sector privat com del sector públic. Per aquest motiu, vol posar la seva experiència al servei de la formació dels directors i directores dels centres educatius.

El compromís d'ESADE amb la millora de l'educació es troba ja en els seus orígens fundacionals, l'any 1958. En els últims temps, aquest compromís s'ha renovat en el marc del Pacte Nacional per l'Educació i de l'impuls de la Convocatòria Social per l'Educació a Catalunya. Aquest curs és un pas més en aquest compromís i s'emmarca en la voluntat de contribuir a pal · liar el dèficit de formació existent pel que fa a la gestió dels centres educatius finançats amb fons públics.

El curs té com a objectiu principal contribuir a desenvolupar les competències directives dels responsables dels centres públics i concertats, partint de les especificitats del sector educatiu no universitari i adaptant-lo a un model de formació de directius àmpliament contrastat. Per posar-lo en pràctica s'ha cercat un equilibri entre el professorat provinent del món de l'educació i el professorat especialitzat en la gestió.


Aquest programa està en procés de reconeixement per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Temari

BLOC 1. ELS CONCEPTES BÀSICS
hg
L’educació: situació actual i reptes de futur
Objectiu: Consensuar una visió de fons, construir un llenguatge comú i compartir una anàlisi global dels reptes educatius i d’aprenentatge que els nous temps plantegen a l’escola.
La direcció
Objectiu: Enfortir l’autopercepció dels participants com a directius al voltant d’un model de direcció autoexigent.
L’estratègia
Objectiu: Ajudar a pensar i a dirigir estratègicament.
L’organització
Objectiu: Desenvolupar la comprensió de les organitzacions i l’ús del disseny organitzatiu com a eina de millora.


BLOC 2. ELS SISTEMES I ELS INSTRUMENTS DE LA DIRECCIÓ

Objectiu: Capacitar en el coneixement i la pràctica dels principals sistemes i instruments de la direcció.

La gestió de la qualitat del servei
La planificació i l’avaluació per resultats
La direcció d’equips directius i de professionals
La gestió financera


BLOC 3. LES HABILITATS DIRECTIVES

Objectiu: Capacitar en quatre aspectes clau de l’exercici de la direcció en entorns professionals.

La comunicació interpersonal
La gestió de conflictes
La comunicació institucional
El coneixement propi com a instrument de lideratge


BLOC 4. LA INNOVACIÓ I EL CANVI

Gestió del canvi
Objectiu: Ajudar a entendre la lògica del canvi i capacitar per liderar-lo.
Projecte d’innovació
Objectiu: Traslladar els aprenentatges a la pràctica, contrastar-los i permetre avaluar en part l’assoliment dels objectius docents.


Destinataris

El programa s’adreça als directors i directores de centres docents que reben finançament públic, tant si són de titularitat pública com privada.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona
Curs de Formació de Directors de Centres Educatius
ESADE - Business School
Campus i seus: ESADE - Business School
ESADE - Business School
Av. d'Esplugues, 92-96 08034 Barcelona
Cursos més populars
X