Curs Hiperactivitat i dèficit d'atenció: del trastorn al símptoma.Aportacions de la clínica psicoanalítica.Universitat de Lleó - IAEU

Descripció

PRESENTACIÓ:

L'aplicació cada vegada més massiva i indiscriminada del diagnòstic mèdic de "trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat" (TDA / H), en anglès Attention deficit disorder o Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD / ADD) imposa la necessitat de divulgar alguns conceptes de la psicoanàlisi que, tant en el camp de la salut mental com en el de l'educació, poden aportar alguna llum sobre els motius de l'aparent "epidèmia" d'aquesta síndrome en la infància de la postmodernitat.

D'una banda, la perspectiva psicoanalítica permet posar en qüestió la concepció reduccionista i segregacionista d'aquesta entitat nosográfica que es deriva d'un ús inadequat dels avenços de les neurociències i implica una posició diagnòstica i terapèutica biologizante que simplifica el problema com un trastorn, ignorant la complexitat subjectiva de l'ésser humà i la multideterminación dels seus patiments simptomàtics.En el mateix sentit, la psicoanàlisi intenta donar un senyal d'alarma davant els intents de reduir les manifestacions del nen a un rètol deficitari invalidant que el condemna a la passivitat de ser medicat i modificat directament en la seva conducta.

L'enfocament psicoanalític del curs pot ser una eina per accedir a la veritat singular del símptoma que la "etiqueta" nosográfica ADHD oculta en un nen distret i inquiet; veritat singular que sens dubte està lligada al símptoma d'una època-l 'actual-marcada per la vertiginosa i la hiperactivitat.  


OBJECTIUS:

- Conèixer les característiques del ADHD com a símptoma actual  
- Aprendre a diferenciar símptoma de trastorn  
- Comprendre la importància de la responsabilitat subjectiva i del llaç amb l'Altre en el patiment psíquic d'un nen.  
- Realitzar una lectura crítica del DSM-IV i els diferents tractaments psicofarmacològics actuals.  
- Reflexionar sobre el contrast entre el tipus d'estímuls que la societat actual ofereix als nens i els que l'escola manté com motivadors de l'aprenentatge.  
- Conèixer la concepció constructivista de l'aprenentatge per situar les coordenades del suport psicopedagògic a l'alumne a classe.  
- Investigar les possibilitats de cura del nen hiperactiu mitjançant el suport del dispositiu psicoanalític.  


METODOLOGIA:

Tots els cursos dels Programes AEU estan dissenyats per ser realitzats  íntegrament en línia . Per participar-hi no cal que es desplaci en cap moment del seu lloc de residència: n'hi ha prou amb un ordinador connectat a Internet per accedir al Campus Virtual de la Universitat.Un cop al Campus, es cursa en les mateixes condicions ia tots els efectes que els alumnes d'ensenyaments presencials.  

Els cursos no desenvolupen "classes" a l'estil tradicional, sinó que l'estudi es desenvolupa a partir de continguts que han rebut un tractament didàctic especial per a la modalitat de formació no presencial en entorns virtuals d'aprenentatge.El contingut dels diferents blocs temàtics dels cursos es distribueix en  Mòduls didàctics   que pot descarregar al disc dur del seu ordinador.  

l'  Campus Virtual   facilita a l'estudiant un ampli canal d'informació mitjançant diferents mitjans telemàtics de comunicació.L'estudiant està assessorat en tot moment per  tutors i consultors   als quals pot acudir per a qualsevol consulta.La comunicació entre alumnes i alumnes amb professors i tutors es realitza a l'interior de l'aula virtual per mitjà de missatges email a bústies individuals i bústies compartits (Fòrums, Debats, Grups i també amb Xat).  

Els professors , Igual del que es desenvolupa en l'ensenyament presencial, plantegen per aquests canals de comunicació temes a debatre, responen a preguntes dels alumnes, proposen lectures complementàries, orienten la investigació.  L'ensenyament és asincrònica , No requereix per tant horaris predeterminats.

D'altra banda,  l'avaluació   es realitza de manera continuada al llarg de tot el curs, té en compte la participació de cada alumne en els Fòrums, en les consultories i en els Debats, l'avaluació dels Mòduls Didàctics i, finalment, la realització i aprovació d'una monografia o assaig final.  


DIPLOMA:

Curs d'Especialització Hiperactivitat i dèficit d'atenció: del trastorn al símptoma
Aportacions de la clínica psicoanalítica

Otorgat per:

Universitat de Lleó
Institut d'Alts Estudis Universitaris


Temari

Nombre de crèdits: 6c ECTS (European Credit Transfer System)  
Nombre d'hores: 120 hs  
Durada: intensiu 4 mesos  

Mòdul Taller de Campus  
Classes pràctiques de navegació per Internet i funcionament del Campus Virtual  

El "ADHD": un malestar de l'època: 1 crèdit ECTS  
La "epidèmia" de l'ADHD com un dels símptomes actuals  
Incidències de la funció paterna "a declinació"  
Conseqüències de l'esborrament del subjecte, de la castració i de l'amor  
Correspondència amb els estímuls "fast" de de la societat postmoderna  
Relació amb el mercat comptable de la salut mental  

Lectura crítica del DSM-IV: 1,5 crèdit ECTS  
El ADHD en el DSM-IV: un trastorn  
Etiologia, característiques clíniques, diagnòstic diferencial  
Diagnòstic i tractament  
Les teràpies psicofarmacològics i les seves conseqüències addictives  
Les teràpies cognitiu-conductuals i les seves conseqüències  

El "ADHD": del trastorn al símptoma: 1,5 crèdit ECTS  
Del trastorn per dèficit al símptoma psicoanalític  
La desatenció: pertorbacions a l'enllaç libidinal amb l'Altre i la realitat, dificultats en els llaços socio-afectius  
La hiperactivitat: manera fallit del tractament de l'angoixa  
El descontrol impulsiu: fragilitat de la llei i els dics pulsionals edípic  
La intervenció psicoanalítica possible  

Nens hiperactius i educació: 1 crèdit ECTS  
Desenvolupament del nadó i començament de l'activitat  
Atenció primerenca  
Fórmules familiars i desplegament de la hiperactivitat  
Suport escolar i estratègies en el marc constructivista  
El nen hiperactiu en la cura i el suport del psicoanalista  

Seminari pràctic virtual: 1 crèdit ECTS  
Presentació i discussió de casos clínics per elucidar tant el diagnòstic com l'orientació de la cura

Destinataris

Llicenciats en Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia, Humanitats i Ciències Socials.
Diplomats en Magisteri, Educació Social, Logopèdia, Infermeria  

També poden optar a demanar l'admissió altres titulats universitaris i professionals amb interessos específics en aquest tema.La Comissió d'Admissió valorarà en cada cas els antecedents acadèmics, científics i professionals dels candidats.  

Si bé no es considera un requisit d'admissió, la realització d'aquests estudis es veurà afavorida per una formació prèvia inicial en psicoanàlisi.

Durada

120 hores

Promocions

Facilidades de Financiación.

Preu

1040 €
Facilitats de Finançament.
Curs Hiperactivitat i dèficit d'atenció: del trastorn al símptoma.Aportacions de la clínica psicoanalítica.Universitat de Lleó - IAEU
Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Campus i seus: Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Escuelas Pías 28 08017 Barcelona
Cursos més populars
X