Curs per a formadors en producció integrada. Edició 2011

Descripció

Objectiu
Donar una formació específica en producció integrada als Enginyers Agrònoms, Enginyers Tècnics Agrícoles i/o Biòlegs que vulguin fer de formadors i/o de tècnics responsables de producció integrada. Conéixer els principis i les principals pràctiques de cultiu que intervenen en la producció integrada. Conèixer en el sistema de gestió, control i certificació que s'aplica a la producció integrada. Conèixer la normativa bàsica, l'estructura i l'organització de la producció integrada a nivell de Catalunya i d’Espanya

Organització

El curs té una durada de 100 hores. La part teòrica (64 hores) s'imparteix mitjançant classes presencials i té com a suport un temari redactat en format d’apunts, que es va entregant a mesura que avança el curs, perquè l'alumne/a el pugui seguir adequadament.

La part pràctica (36 hores) consisteix en 6 sessions presencials de pràctiques, dedicades a visites tècniques, que es realitzen entre mig del curs , a finques i centres de manipulació de producció integrada, amb l’objectiu de que l’alumne conegui de primera mà com es porta aquest sistema de producció.

Inici i durada

Està previst impartir el curs durant l'any 2011. Rebreu abans la notificació d’haver estat admesos i poder formalitzar la matrícula.

Horari de classes

Les classes teòriques es faran en horari de matí i tarda d’acord amb el següent horari:

Matí: 9,30 a 14,00 hores
Tarda: 15,00 a 17,00 hores
Les visites de pràctiques, preferiblement es faran pel matí, llevat d’alguna que es podrà perllongar durant la tarda. L’horari s’indicarà amb suficient antelació.

Preinscripció
Oberta

Localització Centre de Formació i Estudis Agrorurals (Ctra. Riudoms km. 2,2, Mas Sedó - 43205 Reus)Centre organitzador Servei de Formació Agrària
Nombre de places 35 places, que s'adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció.
Durada100 hores
Modalitat Presencial
Dedicació per part de l'alumnat Per a seguir aquest curs amb aprofitament, recomanen que l'alumne/a hi dediqui un mínim de 12 hores setmanals.
Cost d'inscripció 250 euros

Temari

Mòdul 1 (teòrica - 64 hores)

Tema 1. Producció integrada
Tema 2. Material vegetal
Tema 3. Fertilització
Tema 4. Reg
Tema 5. Maneig del sòl i de la cobertura vegetal
Tema 6. Pràctiques de cultiu de la producció integrada.
Tema 7. Toxicologia de plaguicides i legislació fitosanitària
Tema 8. Protecció integrada
Tema 9. Residus de plaguicides
Tema 10. Maquinaria i equips d’aplicació de fitosanitaris
Tema 11. Prevenció de riscs laborals
Tema 12. Collita , tractaments postcollita i normes de qualitat
Tema 13. Formació no presencial per internet .
Tema 14. Metodologia didàctica del aprenentatge
Tema 15. Control i certificació de la Producció Integrada.
Tema 16. Normativa, estructura i organització de la Producció Integrada.


Mòdul 2 (pràctiques - 36 hores)

Visita a finques de producció integrada i centres de conservació i manipulació de fruita dolça (6 hores).
Visita a finques de producció integrada d’hortalisses i centres de manipulació (6 hores).
Visita a finques de producció integrada de fruits secs i centres de manipulació (6 hores).
Visita a finques de producció integrada d’olives i centres d’elaboració d’oli (6 hores).
Visita a finques de producció integrada de cítrics i centres de manipulació (6 hores).
Visita al Centre de Maquinaria del DAR– Demostració pràctica d’una revisió d’un equip aplicador de fitosanitaris (3 hores).
Visita al Centre de Maquinaria del DAR– Demostració pràctica del càlcul del coeficient d'uniformitat d'una instal·lació de rec (3 hores).
Curs per a formadors en producció integrada. Edició 2011
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya
Campus i seus: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 08007 Barcelona
Cursos més populars
X