Curs per a la preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés als CFGS
El curs de preparació de la part comuna s’adreça a les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà d’FP, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius i es volen presentar a la prova d’accés a algun dels cicles de grau superior afins al cicle de grau mitjà que han superat.

L’alumnat que vulgui formalitzar la matrícula haurà de portar a Gestió Acadèmica la següent documentació:

• Resguard del títol o títol del CFGM
• Certificat de sol·licitud d’inscripció (a emplenar al centre)

 
Màteries del curs 
El curs de preparació comprèn les següents matèries: llengua catalana (128 hores), llengua castellana (128 hores), anglès (160 hores) i matemàtiques (128 hores).
D’altra banda, hi haurà una hora setmanal de tutoria.

 
Qualificació del curs

La qualificació del curs és la mitjana aritmètica de les matèries del curs; està compresa entre 0 i 10, amb dues xifres decimals, i per superar el curs cal que sigui igual o superior a 5.

La qualificació del curs es multiplica pel coeficient 0,40 i s’afegeix a la qualificació obtinguda a la prova d’accés.
A l’alumnat que supera el curs de preparació però que es presenta a la prova d’accés a un cicle que no forma part de la relació de cicles afins, no li computa la qualificació obtinguda.

 
Annex
Relació d'afinitats

Grup 1

Famílies Professionals i Cicles Formatius:
· Arts gràfiques
· Edificació i obra civil
· Electricitat i electrònica
· Energia i aigua
· Fabricació mecànica
· Fusta, moble i suro
· Imatge i so
· Indústries estractives
· Informàtica i comunicacions
· Instal·lació i manteniment
· Maritimopesquera
· Tèxtil, confecció i pell
· Transport i manteniment de vehicles
· Vidre i ceràmica

Grup 2

Famílies Professionals i Cicles Formatius:
· Activitats físiques i esportives
· Agrària
· Imatge personal
· Indústries alimentàries
· Química
· Sanitat
· Seguretat i medi ambient
· Serveis socioculturals i a la comunitat
· Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Grup 3

Famílies Professionals i Cicles Formatius:
· Administració i gestió
· Comerç i màrqueting
· Hoteleria i turisme
· Informàtica i comunicacions
· Serveis socioculturals i a la comunitat
· Seguretat i medi ambient
· Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Grup 4

Famílies Professionals:
· Activitats físiques i esportives
· Ensenyaments esportius

Curs per a la preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior
Escola Joviat
Campus i seus: Escola Joviat
Escola Joviat
Folch i Torres, 5-13 08241 MANRESA (Barcelona)
Cursos més populars
X