Escola Joviat

Curs per a la preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Escola Joviat

Cicle formatiu de grau superior
Presencial

Descripció

Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés als CFGS

El curs de preparació de la part comuna s’adreça a les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà d’FP, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius i es volen presentar a la prova d’accés a algun dels cicles de grau superior afins al cicle de grau mitjà que han superat.L’alumnat que vulgui formalitzar la matrícula haurà de portar a Gestió Acadèmica la següent documentació:• Resguard del títol o títol del CFGM

• Certificat de sol·licitud d’inscripció (a emplenar al centre) 

Màteries del curs 

El curs de preparació comprèn les següents matèries: llengua catalana (128 hores), llengua castellana (128 hores), anglès (160 hores) i matemàtiques (128 hores).

D’altra banda, hi haurà una hora setmanal de tutoria. 

Qualificació del cursLa qualificació del curs és la mitjana aritmètica de les matèries del curs; està compresa entre 0 i 10, amb dues xifres decimals, i per superar el curs cal que sigui igual o superior a 5.La qualificació del curs es multiplica pel coeficient 0,40 i s’afegeix a la qualificació obtinguda a la prova d’accés.

A l’alumnat que supera el curs de preparació però que es presenta a la prova d’accés a un cicle que no forma part de la relació de cicles afins, no li computa la qualificació obtinguda. 

Annex

Relació d'afinitatsGrup 1Famílies Professionals i Cicles Formatius:

· Arts gràfiques

· Edificació i obra civil

· Electricitat i electrònica

· Energia i aigua

· Fabricació mecànica

· Fusta, moble i suro

· Imatge i so

· Indústries estractives

· Informàtica i comunicacions

· Instal·lació i manteniment

· Maritimopesquera

· Tèxtil, confecció i pell

· Transport i manteniment de vehicles

· Vidre i ceràmicaGrup 2Famílies Professionals i Cicles Formatius:

· Activitats físiques i esportives

· Agrària

· Imatge personal

· Indústries alimentàries

· Química

· Sanitat

· Seguretat i medi ambient

· Serveis socioculturals i a la comunitat

· Prevenció de riscos professionals (CFGS)Grup 3Famílies Professionals i Cicles Formatius:

· Administració i gestió

· Comerç i màrqueting

· Hoteleria i turisme

· Informàtica i comunicacions

· Serveis socioculturals i a la comunitat

· Seguretat i medi ambient

· Prevenció de riscos professionals (CFGS)Grup 4Famílies Professionals:

· Activitats físiques i esportives

· Ensenyaments esportius
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs per a la preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs per a la preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior