Campus Superior de Formación

Curs de Valoracions Immobiliàries i Perícia Judicial

Campus Superior de Formación

Descripció

Les particularitats de la conjuntura del mercat actual obliguen a l'especialització i la complementarietat dels perfils professionals. En l'actualitat, és difícil desenvolupar l'activitat de la immediatesa immobiliària sense tenir els coneixements necessaris en matèria de valoració de béns immobles. La serietat i rigor amb què s'ha d'escometre el tracte amb el client i el producte imposen la necessitat de tenir prou coneixements en aquesta matèria, ja que "col·locar" un bé immoble en el mercat exigeix ??d'un estudi seriós del seu valor. A més, innombrables procediments judicials precisen de la col·laboració d'un perit judicial, amb l'objecte de valorar els béns immobles afectats en un litigi: reclamacions de béns, herències, separacions, divorcis, dissolucions de comunitats de béns, divisió de béns comuns, etc. ; tot això com a perit de part o, a sol·licitud del jutjat, com a pèrit judicial.

Per a això, Campus Superior de Formació disposa d'un conveni de col·laboració amb l'Associació Professional d'Administradors i Gestors Immobiliaris, APAGI, per a la presentació de les llistes de perits socis en els jutjats.

Veure més

Temari del curs

Mòdul Nº 1: Conceptes d'urbanisme i interpretació del plantejament
• La Nova Llei del Sòl 8/2007, de 28 de maig: Tipologia del Sòl.
• Plantejament Urbanístic.
• Valoracions Urbanístiques.
• L'Exportació Forçosa.
• Interpretació del Plantejament Urbanístic.

Mòdul Nº 2: Identificació del bé immoble. drets reals
• Identificació del Bé Immoble: la Propietat, la Cotitularitat, el Règim de Propietat Horitzontal, l'Arrendament i el Registre de la Propietat.
• Els Drets Reals.
• El Usdefruit.
• L'Ús i l'Habitació.
• Les Servituds.
• La superfície.
• El Vol i la subedificació.
• Censos.
• Els Drets d'Adquisició Preferent: Tant i Retracto.
• El Dret d'Opció.

Mòdul Nº 3: Elements constructius
• Identificació dels elements constructius de les Edificacions.

Mòdul Nº 4: Mètodes i finalitats de la valoració
• El valor.
• El Mercat.
• El Mètode de Comparació.
• El Mètode de Capitalització de Rendes.
• El Mètode de Reposició.

Mòdul Nº 5: La perícia judicial i l'informe pericial
• La Llei d'Enjudiciament Civil i l'Actuació Pericial en Estrades.
• L'Informe Pericial.

Mòdul Nº 6: Alienació pública de béns immobles
• La Subhasta Judicial de Béns Immobles.
• La Alienació Extrajudicial a través d'un notari.
Veure més

Destinataris

Curs dirigit a:

A totes aquelles persones que vulguin dedicar-se professionalment a la valoració d'immobles.

A totes aquelles persones que vulguin col·laborar amb l'Administració de Justícia com a perit judicial immobiliari o perit judicial de part en aquest àmbit.

A totes aquelles persones l'activitat tingui relació amb l'activitat immobiliària i necessitin complement de formació en matèria de valoració.

Veure més

Requisits

Per realitzar el curs, l'alumne ha de ser major de 16 anys.

Metodologia

Modalitat a distància: Material inclòs. Contingut complementari. Accés al Campus Virtual. Correcció d'exàmens. Tutories telefòniques. Professors titulats. Equip psicopedagògic.

Durada

Consultar dates d'inici.

Objetius

Curs orientat a adquirir els coneixements i competències necessaris per a exercir professionalment en valoració de béns immobles.

Titulació obtinguda

Diploma acreditatiu del curs.

Perspectives laborals

La valoració de béns immobles en un àmbit genèric de prestació de serveis immobiliaris (compravenda, intermediació, promoció, rehabilitació, etc.). La prestació del servei de valoració de béns immobles de forma autònoma, per a particulars, empreses, advocats, assessories, gestories, etc. El desenvolupament de l'activitat de perit judicial immobiliari. Borsa de treball. Nombroses empreses de sectors relacionats amb les nostres àrees de formació contacten amb Campus Superior, interessant-se per alumnes que desitgin ocupar un lloc de treball, fet que suposa un important avantatge per als nostres alumnes.

Promocions

Facilitats de pagament

Quotes personalitzades.

6 mesos associat a APAGI gratis.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Valoracions Immobiliàries i Perícia Judicial

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Valoracions Immobiliàries i Perícia Judicial