Curs Programa Pràctic de Prevenció de la violència i l'assetjament escolar Tutoria entre Iguals (Programa Tei)

Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Una estratègia educativa per a la convivència escolar, dissenyada inicialment com una mesura pràctica contra la violència i l'assetjament escolar, un caràcter institucional, i implica a tota la comunitat educativa.

És un recurs important en el procés de participació, conscienciació, prevenció i desenvolupament de programes d'intervenció sobre convivència en el centre educatiu. Pot adaptar com una mesura contra la desmotivació i el fracàs, no només curricular, sinó també personal i social.

OBJECTIUS
Facilitar el procés d'integració dels nous alumnes (primer de secundària) al centre educatiu.
Tenir un referent, (tutor / a) alumnes de segon cicle de secundària per afavorir la integració, l'autoestima i reduir els nivells d'inseguretat propis d'espais i organitzacions desconegudes.
Compensar el desequilibri de poder i de forces, sempre presents en l'assetjament, entre agressor i víctima, des d'una perspectiva preventiva i dissuasòria.
Cohesionar la comunitat educativa del centre i integrar i desenvolupar la Tolerància Zero com un tret d'identitat.

METODOLOGIA
Basada en el programa tutoria que es desenvolupa a l'IES Front Marítim.
És un programa que parteix d'una base teòrica (primera sessió) i la resta de classes són pràctiques, amb la participació dels alumnes per elaborar les unitats didàctiques de programació i les activitats necessàries per contextualitzar el programa de tutoria entre iguals el centre educatiu triat pels alumnes del curs.
Inclou treballs individuals, en grup, presentació de programacions i exposicions de les programacions.

Temari

1. Presentació del programa al centre educatiu
Equip directiu
Claustre de professorat
• Consell Escolar
2. Formació del professorat
Implicació o no en el desenvolupament del programa
3. Planificació de la intervenció i calendari d'aplicació
Conjuntament amb l'equip directiu i la planificació anual del centre
4. Desenvolupament del programa informatiu-formatiu
Programa informatiu per als alumnes tutors
Programa informatiu per als alumnes tutoritzats
Programa informatiu per als pares dels alumnes de primer i tercer de l'ESO
Programa formatiu per als alumnes que participen voluntàriament com a tutors en el programa de tutoria entre iguals

5. Assignació de tutors-tutoritzats i activitats de cohesió de parelles.
Realització d'activitats de cohesió amb treball col · laboratiu
Lliurament de nomenaments com a tutors
6. Concreció del calendari del procés de seguiment i determinació de les activitats de reforç.
Elaboració del calendari anual de seguiment
Elaboració i realització de les activitats de reforç
7. Activitats d'avaluació del programa per part dels alumnes tutors i professorat.
Avaluació del programa per part dels alumnes
Avaluació del programa per part del professorat
8. Memòria del programa.

Destinataris

El curs va dirigit als / les professionals que es dediquen a l'ensenyament primari, secundari, orientadors / es, psicòlegs / es, pedagogs / gues, psicopedagogs / es, mestres, ... així com estudiants universitaris de l'àmbit de l'educació.

Durada

9, 16 i 23 de novembre de 2013. El curs consta de 15 hores presencials i 15 de treball personal.

Titulació obtinguda

Es lliurarà certificat del curs i material (activitat reconeguda pel Departament d?Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).

Preu

Consulteu el preu
Socis: 115 euros. No socis: 165 euros.

Professorat

Andrés González Bellido. Llicenciat en psicologia, Especialista en Psicologia Clínica, Diplomat en psicologia de l?educació, Cap del departament d?orientació de l?IES Front Marítim, Barcelona.

Lloc on s'imparteix el curs

Av. Diagonal, 340 entl. 2a Barcelona

Horari

Dissabtes de 9,30h. a 14,30h.
Curs Programa Pràctic de Prevenció de la violència i l'assetjament escolar Tutoria entre Iguals (Programa Tei)
ACO ASSOCIACIÓ CATALANA D'ORIENTACIÓ
Campus i seus: ACO ASSOCIACIÓ CATALANA D'ORIENTACIÓ
ASSOCIACIÓ CATALANA D'ORIENTACIÓ
Av. Diagonal, 340 - ent. 2a. 08013 Barcelona
Cursos més populars
X