Curs Programa Pràctic de Prevenció de la violència i l'assetjament escolar Tutoria entre Iguals (Programa Tei)

ACO ASSOCIACIÓ CATALANA D'ORIENTACIÓ

Curs
Presencial
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

Una estratègia educativa per a la convivència escolar, dissenyada inicialment com una mesura pràctica contra la violència i l'assetjament escolar, un caràcter institucional, i implica a tota la comunitat educativa.És un recurs important en el procés de participació, conscienciació, prevenció i desenvolupament de programes d'intervenció sobre convivència en el centre educatiu. Pot adaptar com una mesura contra la desmotivació i el fracàs, no només curricular, sinó també personal i social.OBJECTIUS

Facilitar el procés d'integració dels nous alumnes (primer de secundària) al centre educatiu.

Tenir un referent, (tutor / a) alumnes de segon cicle de secundària per afavorir la integració, l'autoestima i reduir els nivells d'inseguretat propis d'espais i organitzacions desconegudes.

Compensar el desequilibri de poder i de forces, sempre presents en l'assetjament, entre agressor i víctima, des d'una perspectiva preventiva i dissuasòria.

Cohesionar la comunitat educativa del centre i integrar i desenvolupar la Tolerància Zero com un tret d'identitat.METODOLOGIA

Basada en el programa tutoria que es desenvolupa a l'IES Front Marítim.

És un programa que parteix d'una base teòrica (primera sessió) i la resta de classes són pràctiques, amb la participació dels alumnes per elaborar les unitats didàctiques de programació i les activitats necessàries per contextualitzar el programa de tutoria entre iguals el centre educatiu triat pels alumnes del curs.

Inclou treballs individuals, en grup, presentació de programacions i exposicions de les programacions.

Veure més

Temari del curs

1. Presentació del programa al centre educatiu
Equip directiu
Claustre de professorat
• Consell Escolar
2. Formació del professorat
Implicació o no en el desenvolupament del programa
3. Planificació de la intervenció i calendari d'aplicació
Conjuntament amb l'equip directiu i la planificació anual del centre
4. Desenvolupament del programa informatiu-formatiu
Programa informatiu per als alumnes tutors
Programa informatiu per als alumnes tutoritzats
Programa informatiu per als pares dels alumnes de primer i tercer de l'ESO
Programa formatiu per als alumnes que participen voluntàriament com a tutors en el programa de tutoria entre iguals

5. Assignació de tutors-tutoritzats i activitats de cohesió de parelles.
Realització d'activitats de cohesió amb treball col · laboratiu
Lliurament de nomenaments com a tutors
6. Concreció del calendari del procés de seguiment i determinació de les activitats de reforç.
Elaboració del calendari anual de seguiment
Elaboració i realització de les activitats de reforç
7. Activitats d'avaluació del programa per part dels alumnes tutors i professorat.
Avaluació del programa per part dels alumnes
Avaluació del programa per part del professorat
8. Memòria del programa.
Veure més

Destinataris

El curs va dirigit als / les professionals que es dediquen a l'ensenyament primari, secundari, orientadors / es, psicòlegs / es, pedagogs / gues, psicopedagogs / es, mestres, ... així com estudiants universitaris de l'àmbit de l'educació.
Veure més

Horari/Torn

Dissabtes de 9,30h. a 14,30h.

Durada

9, 16 i 23 de novembre de 2013.
El curs consta de 15 hores presencials i 15 de treball personal.

Lloc on s'imparteix el curs

Av. Diagonal, 340 entl. 2a Barcelona

Titulació obtinguda

Es lliurarà certificat del curs i material (activitat reconeguda pel Departament d?Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).

Preu

Socis: 115 euros.
No socis: 165 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Programa Pràctic de Prevenció de la violència i l'assetjament escolar Tutoria entre Iguals (Programa Tei)

Curs Programa Pràctic de Prevenció de la violència i l'assetjament escolar Tutoria entre Iguals (Programa Tei)