Curs de Secretariat Jurídic

Curs
Distància
450 hores
Consulteu el preu

Descripció

Actualment , la gran quantitat de despatxos i professionals que desenvolupen activitats jurídiques constitueixen un segment important dins del mercat laboral de serveis .

Les persones que treballen com a auxiliars , assistents , administratius / es o secretaris / àries d'advocats , procuradors , notaris , assessors , etc . , Han de conèixer , a més del camp de coneixements propi de l'àmbit administratiu , els aspectes més rellevants de l'àmbit jurídic.

La tipologia dels assumptes que el despatx atén , la particularitat dels documents i la relació amb l'Administració de justícia fan necessària una preparació especial sobre aquests àmbits per atendre degudament les necessitats del despatx .

A més , es fa també imprescindible tenir en compte aspectes com el tracte al client , les habilitats de comunicació i el protocol .

Per tant, aquest curs té el doble objectiu de servir com una via d'especialització a aquelles persones que presten activitats administratives en un despatx de caràcter jurídic, així com el de proporcionar al propi despatx personal especialitzat , el que ha de comportar una major eficàcia i rendiment dels processos i operativa del mateix .

Temari

Mòdul N º 1: Gestió administrativa i interna del bufet d' advocats
Aspectes bàsics del dret i la figura de l'advocat . Gestió administrativa i interna del bufet d' advocats . L'entorn de gestió al despatx d'advocats . Gestió de la informació , documentació i dades . L'organització del temps i altres habilitats professionals . La comunicació a l'empresa. Atenció al client . La comunicació escrita . Les habilitats de gestió en la figura del secretariat jurídic. Protocol institucional i empresarial .

Mòdul N º 2: Teoria i pràctica processal
El concepte unitari del dret i les branques de l'ordenament jurídic. El sistema judicial . La terminologia . Els processos judicials i recursos . El dret laboral i el contracte de treball . La jornada de treball i el salari . Seguretat social i desocupació . La participació dels treballadors a l'empresa. La gestió externa del despatx .

Mòdul N º 3: Comptabilitat i fiscalitat
El despatx jurídic com a empresa . L'organització de l'empresa. Creació i posada en marxa d'una empresa . Introducció a la comptabilitat . La funció de producció . La funció comercial .

La durada del curs és de 450 hores .

Destinataris

Aquest curs està dirigit a:

     A totes aquelles persones que vulguin desenvolupar activitats administratives o de secretariat en despatxos d'àmbit jurídic.
     A totes aquelles persones que, sense tenir experiència prèvia, vulguin aprendre aquesta professió.
     A totes aquelles persones que ja tenen algun tipus de relació professional amb aquest àmbit i desitgin especialitzar-se o ampliar el seu currículum.

Metodologia

Els cursos s'estructuren en Mòduls i cada un, al seu torn, es divideix en Unitats Didàctiques o contingut teoricopràctic del curs . A cada Unitat Didàctica s'inclou una Prova d'Autoavaluació , les solucions s'inclouen en el temari , perquè l'alumne comprovi el seu procés d'aprenentatge . Al final de cada Mòdul es troba la Prova d'Examen , que l'alumne ha d'enviar a Campus Superior de Formació per a la seva correcció . Per atendre les consultes que l'alumne necessiti, cada curs compta amb un tutor - coordinador , així com amb tutors en matèries complementàries .

Objectius

Adquirir els coneixements teoricopràctics necessaris que permetin desenvolupar una professió de caràcter administratiu , d'assistència o de secretariat en despatxos o empreses d'àmbit jurídic o d'assessoria amb caràcter especialitzat , adquirint , a més dels coneixements propis de l'àmbit administratiu , aquells que componen el imprescindible bloc jurídic, que ha de servir per aportar major eficàcia , rendiment i millor atenció al despatx .

Titulació obtinguda

Un cop finalitzat el curs , després d'haver superat amb èxit tots els exàmens i formalitzats els tràmits administratius , l'alumne obtindrà , de Campus Superior de Formació , el diploma de " SECRETARIAT JURÍDIC " . El curs conté un certificat comprensiu de l'homologació com a propi i oficial de l'Associació Professional d'Administradors i Gestors Immobiliaris , APAGI .
Curs de Secretariat Jurídic
Campus Superior de Formación
Campus i seus: Campus Superior de Formación
Campus Superior de Formación
Entença, 219-225 08029 Barcelona
Cursos més populars
X