Campus Superior de Formación

Curs de Secretariat Jurídic

Campus Superior de Formación

Descripció

Actualment , la gran quantitat de despatxos i professionals que desenvolupen activitats jurídiques constitueixen un segment important dins del mercat laboral de serveis .Les persones que treballen com a auxiliars , assistents , administratius / es o secretaris / àries d'advocats , procuradors , notaris , assessors , etc . , Han de conèixer , a més del camp de coneixements propi de l'àmbit administratiu , els aspectes més rellevants de l'àmbit jurídic.La tipologia dels assumptes que el despatx atén , la particularitat dels documents i la relació amb l'Administració de justícia fan necessària una preparació especial sobre aquests àmbits per atendre degudament les necessitats del despatx .A més , es fa també imprescindible tenir en compte aspectes com el tracte al client , les habilitats de comunicació i el protocol .Per tant, aquest curs té el doble objectiu de servir com una via d'especialització a aquelles persones que presten activitats administratives en un despatx de caràcter jurídic, així com el de proporcionar al propi despatx personal especialitzat , el que ha de comportar una major eficàcia i rendiment dels processos i operativa del mateix .Veure més

Temari del curs

Mòdul N º 1: Gestió administrativa i interna del bufet d' advocats
Aspectes bàsics del dret i la figura de l'advocat . Gestió administrativa i interna del bufet d' advocats . L'entorn de gestió al despatx d'advocats . Gestió de la informació , documentació i dades . L'organització del temps i altres habilitats professionals . La comunicació a l'empresa. Atenció al client . La comunicació escrita . Les habilitats de gestió en la figura del secretariat jurídic. Protocol institucional i empresarial .

Mòdul N º 2: Teoria i pràctica processal
El concepte unitari del dret i les branques de l'ordenament jurídic. El sistema judicial . La terminologia . Els processos judicials i recursos . El dret laboral i el contracte de treball . La jornada de treball i el salari . Seguretat social i desocupació . La participació dels treballadors a l'empresa. La gestió externa del despatx .

Mòdul N º 3: Comptabilitat i fiscalitat
El despatx jurídic com a empresa . L'organització de l'empresa. Creació i posada en marxa d'una empresa . Introducció a la comptabilitat . La funció de producció . La funció comercial .

La durada del curs és de 450 hores .
Veure més

Destinataris

Aquest curs està dirigit a:     A totes aquelles persones que vulguin desenvolupar activitats administratives o de secretariat en despatxos d'àmbit jurídic.

     A totes aquelles persones que, sense tenir experiència prèvia, vulguin aprendre aquesta professió.

     A totes aquelles persones que ja tenen algun tipus de relació professional amb aquest àmbit i desitgin especialitzar-se o ampliar el seu currículum.

Veure més

Metodologia

Els cursos s'estructuren en Mòduls i cada un, al seu torn, es divideix en Unitats Didàctiques o contingut teoricopràctic del curs . A cada Unitat Didàctica s'inclou una Prova d'Autoavaluació , les solucions s'inclouen en el temari , perquè l'alumne comprovi el seu procés d'aprenentatge .

Al final de cada Mòdul es troba la Prova d'Examen , que l'alumne ha d'enviar a Campus Superior de Formació per a la seva correcció .

Per atendre les consultes que l'alumne necessiti, cada curs compta amb un tutor - coordinador , així com amb tutors en matèries complementàries .

Objectius

Adquirir els coneixements teoricopràctics necessaris que permetin desenvolupar una professió de caràcter administratiu , d'assistència o de secretariat en despatxos o empreses d'àmbit jurídic o d'assessoria amb caràcter especialitzat , adquirint , a més dels coneixements propis de l'àmbit administratiu , aquells que componen el imprescindible bloc jurídic, que ha de servir per aportar major eficàcia , rendiment i millor atenció al despatx .

Titulació obtinguda

Un cop finalitzat el curs , després d'haver superat amb èxit tots els exàmens i formalitzats els tràmits administratius , l'alumne obtindrà , de Campus Superior de Formació , el diploma de " SECRETARIAT JURÍDIC " .
El curs conté un certificat comprensiu de l'homologació com a propi i oficial de l'Associació Professional d'Administradors i Gestors Immobiliaris , APAGI .

Subvencionat


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Secretariat Jurídic

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Secretariat Jurídic