AFIGE

Curs Superior en Gestió Tributària en el Empresa

AFIGE

Curs
On-line | Distància
consultar preu

Descripció

OBJECTIUS:La Constitució espanyola crea un sistema de recaptació per al sosteniment de les despeses públiques, basat en un sistema tributari just, inspirat en els principis d'igualtat i progressivitat. L'empresa, com a persona jurídica, també està gravada per multitud d'impostos classificats en directes i indirectes, locals, especials, ... En aquest mòdul s'estudien quins són els tributs que afecten l'empresa, així com el sistema de gestió tributària.

Veure més

Temari del curs

Impostos

? El dret tributari.
? L'obligació tributària.
? La gestió dels tributs i els recursos administratius en la gestió tributària.
? Impost sobre la renda de les persones físiques.
? Impost sobre el Patrimoni.
? Impost sobre Societats.
? Impost sobre successions i donacions.
? Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
? Impost sobre el valor afegit Impost sobre les primes d'assegurances.
? Sistema Tributari Local.
? Impostos especials.
? Impost de no residents.

        
Casos pràctics.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Superior en Gestió Tributària en el Empresa

També et recomanem aquests cursos

Curs Superior en Gestió Tributària en el Empresa