AFIGE

Curs Superior en Gestió Tributària en el Empresa

AFIGE

Curs
On-line | Distància

Descripció

OBJECTIUS:La Constitució espanyola crea un sistema de recaptació per al sosteniment de les despeses públiques, basat en un sistema tributari just, inspirat en els principis d'igualtat i progressivitat. L'empresa, com a persona jurídica, també està gravada per multitud d'impostos classificats en directes i indirectes, locals, especials, ... En aquest mòdul s'estudien quins són els tributs que afecten l'empresa, així com el sistema de gestió tributària.

Veure més

Temari del curs

Impostos

? El dret tributari.
? L'obligació tributària.
? La gestió dels tributs i els recursos administratius en la gestió tributària.
? Impost sobre la renda de les persones físiques.
? Impost sobre el Patrimoni.
? Impost sobre Societats.
? Impost sobre successions i donacions.
? Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
? Impost sobre el valor afegit Impost sobre les primes d'assegurances.
? Sistema Tributari Local.
? Impostos especials.
? Impost de no residents.

        
Casos pràctics.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Superior en Gestió Tributària en el Empresa

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs Superior en Gestió Tributària en el Empresa