Curs Universitari d'Especialització en Trastorns Mentals.Universitat de Lleó - IAEU

Descripció

PRESENTACIÓ:

Integrat en el Programa CRS, el Curs Universitari d'Especialització se situa en la intersecció de dos eixos de la clínica psiquiàtrica:

- Categories diagnòstiques.  
- Clínica i tractament.  

Des de la perspectiva de la clínica de bases biològiques, l'heterogeneïtat dels Trastorns Mentals reflecteix la diversitat fisiopatològica i etiològica.Per aquest motiu, el desenvolupament d'estratègies més eficaces de prevenció i tractament depèn dels avenços en el coneixement dels seus mecanismes fisiopatològics i etiopatogènics subjacents.

En la nostra època, aquest avanç del saber s'ha convertit en un fet gairebé quotidià, afectant no només a la major especificitat dels tractaments farmacològics sinó també a una redefinició de les categoritzacions diagnòstiques utilitzades en la pràctica clínica.

La formació en Salut Mental de metges i psicòlegs requereix una reactualització particularitzada de la clínica i el tractament psiquiàtrics que, en aquest curs, es dedica als trastorns psiquiàtrics més freqüents.


OBJECTIUS:

- Revisar i actualitzar les grans categories diagnòstiques de la psiquiatria per als trastorns mentals més freqüents i definir en termes conceptualment precisos.  
- Proporcionar els elements clau que permetin distingir les característiques de cada trastorn i concloure en un diagnòstic.  
- Estudiar les possibilitats terapèutiques i la seva idoneïtat per a cada cas.  


METODOLOGIA:

Tots els cursos dels Programes AEU estan dissenyats per ser realitzats  íntegrament en línia . Per participar-hi no cal que es desplaci en cap moment del seu lloc de residència: n'hi ha prou amb un ordinador connectat a Internet per accedir al Campus Virtual de la Universitat.Un cop al Campus, es cursa en les mateixes condicions ia tots els efectes que els alumnes d'ensenyaments presencials.  

Els cursos no desenvolupen "classes" a l'estil tradicional, sinó que l'estudi es desenvolupa a partir de continguts que han rebut un tractament didàctic especial per a la modalitat de formació no presencial en entorns virtuals d'aprenentatge.El contingut dels diferents blocs temàtics dels cursos es distribueix en  Mòduls didàctics   que pot descarregar al disc dur del seu ordinador.  

El  Campus Virtual   facilita a l'estudiant un ampli canal d'informació mitjançant diferents mitjans telemàtics de comunicació.L'estudiant està assessorat en tot moment per  tutors i consultors   als quals pot acudir per a qualsevol consulta.La comunicació entre alumnes i alumnes amb professors i tutors es realitza a l'interior de l'aula virtual per mitjà de missatges email a bústies individuals i bústies compartits (Fòrums, Debats, Grups i també amb Xat).  

Els professors , Igual del que es desenvolupa en l'ensenyament presencial, plantegen per aquests canals de comunicació temes a debatre, responen a preguntes dels alumnes, proposen lectures complementàries, orienten la investigació.  L'ensenyament és asincrònica, no requereix per tant horaris predeterminats.

D'altra banda,  l'avaluació   es realitza de manera continuada al llarg de tot el curs, té en compte la participació de cada alumne en els Fòrums, en les consultories i en els Debats, l'avaluació dels Mòduls Didàctics i, finalment, la realització i aprovació d'una monografia o assaig final.  


DIPLOMA:

Curs Universitari d'Especialització enTrastornos Mentals.Clínica Psiquiàtrica

Otorgat per:

Universitat de Lleó
Institut d'Alts Estudis Universitaris


 

Temari

Nombre de crèdits: 16 crèdits.  
Nombre d'hores: 240 hores.  
Durada-intensiu-: 8 mesos lectius.  

Mòdul Taller Virtual  
Classes pràctiques de navegació per Internet i de funcionament del Campus Virtual de la Universitat.  

Mòduls:

Biologia, genètica, Psicopatologia i Psicofarmacologia de les crisis d'angoixa i altres trastorns d'ansietat.  
Estrès psicosocial.  
Biologia, genètica, Psicopatologia i Psicofarmacologia dels trastorns de l'estat d'ànim.  
Tractaments de la depressió.  
Biologia, Psicopatologia i Psicofarmacologia dels estats obsessius.  
Trastorns de la personalitat.  
Biologia, genètica, Psicopatologia i Psicofarmacologia de la Esquizofrènia  
Biologia, Psicopatologia, Psicofarmacologia i psicoteràpia cognitiva de l'Psicosi maníac depressiva  
Bulímia, anorèxia i altres trastorns de la conducta alimentària.  
Toxicodependencias: opiacis i lucinògens.  
Biologia, Psicopatologia, Psicofarmacologia i psicoteràpia cognitiu conductual de l'alcoholisme.  

Tutories, supervisions clíniques, sessions clíniques i debats al Campus Virtual  

Destinataris

Llicenciats en Medicina i en Psicologia

També poden optar a demanar l'admissió estudiants d'últim curs de llicenciatura, així com diplomats i llicenciats amb experiència i interessos específics en les diferents àrees de coneixement de la salut mental.La Comissió d'Admissió valorarà en cada cas els antecedents acadèmics, científics i professionals dels candidats.

Durada

240 hores

Promocions

Facilidades de Financiación.

Preu

3085 €
Facilitats de Finançament.
Curs Universitari d'Especialització en Trastorns Mentals.Universitat de Lleó - IAEU
Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Campus i seus: Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Escuelas Pías 28 08017 Barcelona
Cursos més populars
X