AULACAT (Tarragona)

Curs de Vigilant de Seguretat

AULACAT (Tarragona)

Curs
Presencial | Semi-presencial
180 Hores

Descripció

Si la teva vocació és la protecció de les persones i la vigilància i defensa de béns immobles, no ho dubtis: ser vigilant de seguretat privada és la millor opció. En Aulacat Escola Superior d'Adults, centre autoritzat pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, et formaran perquè et converteixis en Vigilant de Seguretat Privada.

Amb el Curs de Vigilant de Seguretat Privada de Aulacat aprovat, podràs presentar-te a les proves de selecció que convoca la Secretaria d'Estat de Seguretat. Un cop superades, et habilitaran per a l'exercici de la professió de Vigilant de Seguretat Privada.

Temari del curs

• Àrea jurídica.
• Àrea socioprofessional.
• Àrea tècnicoprofessional.
• Àrea instrumental.
• Pràctiques de tir.
• Classes de defensa personal.
• Preparació proves físiques.

Competències per a les que et prepara el curs

En l'acadèmia Aulacat obtindràs els coneixements necessaris tant teòrics com pràctics (instrucció en defensa personal, preparació física i armament), és a dir, tot el requerit per poder accedir a la Targeta d'Identitat Professional, que et permetrà acreditar-te com Vigilant de Seguretat qualificat.

Requisits

• Per a la realització de la formació no es necessita cap requisit específic.

• Per poder accedir a l'examen de la T.I.P. s'han de complir els requisits següents:

o Ser major d'edat.

o Tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o un Estat part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

o Estar en possessió de títol de Graduat Escolar, Graduat en Educació Secundària Obligatòria, de Tècnic o altres equivalents.

o Posseir l'aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l'exercici de les funcions de vigilant de seguretat sense patir cap malaltia que impedeixi l'exercici de les mateixes i reunir els requisits necessaris per poder portar i utilitzar armes de foc.

o No tenir antecedents penals.

o No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció de el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, de el secret a les comunicacions o d'altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol·licitud.

o No haver estat separat de l'servei de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat.

o No haver exercit funcions de control de les entitats, serveis o actuacions de seguretat, vigilància o investigació privades, ni del seu personal ni dels seus mitjans, com a membre de les Forces i Cossos de Seguretat en els dos anys anteriors a la sol·licitud.

o Posseir el diploma acreditatiu d'haver superat el curs o cursos de vigilant de seguretat expedit per Aulacat Escola Superior d'Adults, centre autoritzat pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
Veure més

Metodologia

Classes teòriques amb professors especialitzats en cada matèria. Classes pràctiques a l'aula que incorporen tècniques de participació activa, resolució de dubtes i supòsits pràctics (Role playing, debats, estudi de casos reals, ...). Classes pràctiques de tir real, defensa personal i exercicis físics al gimnàs per superar les proves.

Tipus d'avaluació

Avaluació contínua durant tot el curs que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius ia detectar les mancances formatives per poder millorar-les. Proves d'autoavaluació de cada tema.

Horari/Torn

Horaris flexibles: per tal de facilitar els horaris i en funció de les necessitats dels nostres alumnes, les classes presencials estan organitzades en diferents horaris (matí, tarda o intensiu).

Durada

Aquest curs es compon de 120 hores presencials i 60 hores de teleformació, impartides en 6 setmanes, adaptades a la regulació vigent.

Titulació obtinguda

Un cop aprovat el curs de Vigilant de Seguretat, obtindràs el diploma acreditatiu de Aulacat Escola Superior d'Adults, centre homologat pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, d'acord has superat el curs. Aquest Diploma et possibilitarà accedir amb garanties a l'examen oficial per a l'obtenció de la TIP (Targeta d'Identitat Professional) de Vigilant de Seguretat Privada.

Perspectives laborals

Segons la reglamentació de seguretat privada (Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada), els vigilants de seguretat podran treballar en col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat Pública de l'Estat, obrint-se un ventall de possibilitats laborals. Amb el Curs de Vigilant de Seguretat Privada obtindràs la TIP (Targeta d'Identitat Professional) de Vigilant de Seguretat Privada, que t'obrirà les portes en un sector que ha mantingut la seva demanda, tot i la crisi. D'aquesta manera, podràs dedicar tant a la vigilància de béns immobles, com a la protecció de les persones que puguin trobar-se al seu interior.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Vigilant de Seguretat

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Vigilant de Seguretat