Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ESCAC

Curs de Workshop Iniciació a la Direcció Cinematogràfica

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ESCAC

Curs
Presencial
  • Terrassa (Barcelona)
3.000 €

Descripció

Places: 25 places

Per dur a terme el curs es requerirà un mínim de 12 inscripcions.

En cas de cancel · lació s'avisarà als inscrits oportunament.Els alumnes que realitzin el curs d'estiu podran tenir accés a qualsevol dels esdeveniments que l'ESCAC

realitza durant la Summer School com ara masterclasses, passis de pel · lícules, BASE NEW TALENT i festes.

Temari del curs

SETMANA 1. TEORIA I PRÀCTICA EN 35MM
PRÀCTICA 1? DILLUNS 28 JUNY - 10.00? 14.00 15.00-18.00
? PRESENTACIÓ, CONEIXEMENT DEL MATERIAL DE L'ESCAC? - 24 alumnes. Aula

PRESENTACIÓ DEL CURS
- Equip de rodatge: Metodologia de les pràctiques
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES
- Introducció al material d'il · luminació
- Introducció al material accessori d'il · luminació
- Introducció al material de càmera de HD
- Introducció al material de càmera de 16mm
- Introducció al material de càmera de 35mm
- Introducció al fotòmetre
- Càrrecs professionals dins de l'equip de fotografia
- Dividir els alumnes en 2 grups A i B

MUNTATGE DE ESQUEMES DE LLUM SIMPLES
- Esquemes amb 1 punt de llum
- Autoretrat (esquema clàssic)

INTRODUCCIÓ A LA TECNOLOGIA HD
- Utilització de càmeres HD de petit format

MATERIAL NECESSARI
- Aula
- Plató
- Equip càmera 16mm complet
- Equip càmera 35mm complet
- Fotòmetre
- Material d'il · luminació i accessoris.
- Banderes, bastidors, stics i accessoris diversos
- 4 càmeres de vídeo HD
- 4 monitors


PRÀCTICA 2? DIMARTS 29 DE JUNY - 09.00? 14.00 15.00-18.00
? PRÀCTIQUES EXTERIORS / INTERIORS HD? - 12 alumnes. Grup A. Plató

TEORIA I RODATGE A HD
- Explicació teòrica de càmera HD
- Il · luminació per a rodatges en HD.
- Configuració de cambra per a optimitzar rendiment de càmeres HD.
- Configuració de cambra HD per a produccions destinades a la gran pantalla.
- 12 alumnes dividits en dos grups. Un rodarà interiors i l'altre exteriors.

MATERIAL NECESSARI
- Plató
- 2 càmeres HD completes
- Trípodes
- 2 monitors
- Material d'il · luminació i accessoris.


PRÀCTICA 3? DIMECRES 30 DE JUNY - 09.00? 14.00
? TEORIA CINEMATOGRÀFICA? - 24 alumnes. Aula

INTRODUCCIÓ A LA COLORIMETRIA
- La llum
- L'ull humà
- El color
- Sistema substractiu (pintura)
- Sistema additiu-Llum (R / G / B)
- 33% R + 33% G + 33% B = Blanc
- Colors Primaris R-G-B
- Complementaris C-M-I
- Llum Tungstè
- Llum Dia
- Pel · lícula T / Pel · lícula D
- El? White Balanç? / Balanç de Blancs
INTRODUCCIÓ A LA sensitometria
- El blanc / El Negre
- La Latitud
- La Gamma (x)
- Relació entre Índex d'Exposició i Densitat.
- Diferències entre Corba Logarítmica i Corba Lineal.
- La Carta Gris


PRÀCTICA 4? DIJOUS 1 DE JULIOL - 09.00? 14.00 15.00-18.00
? PRÀCTIQUES EXTERIORS / INTERIORS HD? - 12 alumnes. Grup B. Plató

TEORIA I RODATGE A HD
- Explicació teòrica de càmera HD
- Il · luminació per a rodatges en HD.
- Configuració de cambra per a optimitzar rendiment de càmeres HD.
- Configuració de cambra HD per a produccions destinades a la gran pantalla.
- 12 alumnes dividits en dos grups. Un rodarà interiors i l'altre exteriors.

MATERIAL NECESSARI
- Plató
- 2 càmeres HD completes
- Trípodes
- 2 monitors
- Material d'il · luminació i accessoris.


PRÀCTICA 5? DIVENDRES 2 DE JULIOL - 09.00? 14.00
? VISIONATS? - 24 alumnes. Aula
- Visionat de les pràctiques realitzades durant la setmana.
- Comentari i anàlisi de les mateixes
- Visionat de diferents fragments de pel · lícules proposades pel professor.
- Visionat d'espots publicitaris i videoclips
- Visionat de treballs anteriors dels alumnes
- Reflexió i anàlisi de la figura i funció del director de fotografia


SETMANA 2. TEORIA I PRÀCTICA EN 16MM
PRÀCTICA 6? DILLUNS 5 DE JULIOL - 09.00? 14.00
? TEORIA. LA FORMACIÓ DE LA IMATGE? - 24 alumnes

LA FORMACIÓ DE LA IMATGE
EXPLICACIÓ A FONS DE LES CAMBRES DE 16MM DE L'ESCAC
- Muntatge equip de càmera 16mm
- Parts de la càmera
- Obturació
- Diafragma
- Accessoris complementaris (bateries, cablejat, videoassistència?)
- Càrrega negatiu 16mm
- Variacions d'òptica
- Utilització de l'enfocament
- Variacions de negatiu
- Variacions de procés de revelat

MATERIAL NECESSARI
- Aula
- 2 càmeres de 16mm
- Cues negatiu 16mm
- Reproductor HDV
- Reproductor DVD
- Monitor gran
- Catàleg gelatines rosco


PRÀCTICA 7? DIMARTS 6 DE JULIOL - 09.00? 14.00 15.00-18.00
? PRÀCTIQUES 16mm EN EXTERIORS I INTERIORS? - 12 alumnes. Grup A. Plató

RODATGE EXTERIOR
- Realitzar 2 plans per situació. PG / PM o curt en diferents situacions de llum.
- Situacions d'Exteriors, Pas d'Exterior a Interior, Interiors amb llum natural?
- Recerca de diferents looks, amb el treball de càmera.
- Exposició en exteriors.
- Colorimetria en exteriors.

RODATGE INTERIOR
- Realitzar 2 plans per cada situació proposada, mantenint el raccord de llum.
- Esquemes d'il · luminació.
- Exposició per a interiors.
- Colorimetria per a interiors.
- Elecció de negatiu per a cada situació.

MATERIAL NECESSARI
- Càmera 16mm + trípode
- 2 llaunes negatiu 122m
- Òptiques 35mm i zoom 16mm
- Filtres. Pola Enhancing, sèrie 85, sèrie 80, degradats hard i soft i neutres
- Equip il · luminació i accessoris. Tant per exterior com interior
- Material fungible


PRÀCTICA 8? DIMECRES 7 DE JULIOL - 09.00? 14.00 15.00-18.00
? PRÀCTIQUES 16mm EN EXTERIORS I INTERIORS? - 12 alumnes. Grup B. Plató

RODATGE EXTERIOR
- Realitzar 2 plans per situació. PG / PM o curt en diferents situacions de llum
- Situacions d'Exteriors, Pas d'Exterior a Interior, Interiors amb llum natural?
- Recerca de diferents looks, amb el treball de càmera.
- Exposició en exteriors.
- Colorimetria en exteriors.

RODATGE INTERIOR
- Realitzar 2 plans per cada situació proposada, mantenint el raccord de llum
- Esquemes d'il · luminació
- Exposició per a interiors
- Colorimetria per a interiors
- Elecció de negatiu per a cada situació

MATERIAL NECESSARI
- Càmera 16mm + trípode
- 2 llaunes negatiu 122m
- Òptiques 35mm i zoom 16mm
- Filtres. Pola Enhancing, sèrie 85, sèrie 80, degradats hard i soft i neutres
- Equip il · luminació i accessoris. Tant per exterior com interior
- Material fungiblePRÀCTICA 9? DIJOUS 8 DE JULIOL - 09.00? 14.00 15.00-18.00
? PRÀCTIQUES 16mm EN EXTERIORS I INTERIORS? 12 alumnes. Grup A. Plató

RODATGE EXTERIOR
- Realitzar 2 plans per situació. PG / PM o curt en diferents situacions de llum.
- Situacions d'Exteriors, Pas d'Exterior a Interior, Interiors amb llum natural?
- Recerca de diferents looks, amb el treball de càmera.
- Exposició en exteriors.
- Colorimetria en exteriors.

RODATGE INTERIOR
- Realitzar 2 plans per cada situació proposada, mantenint el raccord de llum
- Esquemes d'il · luminació
- Exposició per a interiors
- Colorimetria per a interiors
- Elecció de negatiu per a cada situació

MATERIAL NECESSARI
- Càmera 16mm + trípode
- 2 llaunes negatiu 122m
- Òptiques 35mm i zoom 16mm
- Filtres. Pola Enhancing, sèrie 85, sèrie 80, degradats hard i soft i neutres
- Equip il · luminació i accessoris. Tant per exterior com interior
- Material fungible


PRÀCTICA 10? DIVENDRES 9 DE JULIOL - 09.00? 14.00 15.00-18.00
? PRÀCTIQUES 16mm EN EXTERIORS I INTERIORS? - 12 alumnes. Grup B. Plató

RODATGE EXTERIOR
- Realitzar 2 plans per situació. PG / PM o curt en diferents situacions de llum.
- Situacions d'Exteriors, Pas d'Exterior a Interior, Interiors amb llum natural?
- Recerca de diferents looks, amb el treball de càmera.
- Exposició en exteriors.
- Colorimetria en exteriors.

RODATGE INTERIOR
- Realitzar 2 plans per cada situació proposada, mantenint el raccord de llum
- Esquemes d'il · luminació
- Exposició per a interiors
- Colorimetria per a interiors
- Elecció de negatiu per a cada situació

MATERIAL NECESSARI
- Càmera 16mm + trípode
- 2 llaunes negatiu 122m
- Òptiques 35mm i zoom 16mm
- Filtres. Pola Enhancing, sèrie 85, sèrie 80, degradats hard i soft i neutres
- Equip il · luminació i accessoris. Tant per exterior com interior
- Material fungible


SETMANA 3. TEORIA I PRÀCTICA EN 35MM
PRÀCTICA 11? DILLUNS 12 DE JULIOL - 09.00? 14.00
? TEORIA 35MM. FORMATS? - 24 alumnes. Aula

LA FORMACIÓ DE LA IMATGE
- Repassar conceptes explicats amb el 16mm

ELS FORMATS
- N35mm "full frame = Full aperture" 1:1 * 33 (cinema mut 1909)
- N35mm "Acadèmic" 1:1 '37 (cinema sonor, des del 1927)
- N35mm panoràmic (europeu) 1:1 '66 (des 1953)
- N35mm panoràmic (nord-americà) 1:1 '85 (des 1953)
- N35mm anamòrfic (Scope) 1:2 '35 (comercialitzat des de 1953)
- N35mm "Univisium" (Vittorio Storaro) 1:2. (3 perforacions)
- SUPER 35mm (S'elimina la banda de so en rodatge i s'incorpora més tard per truca òptica o després de ser escanejat. El? Aspect ratio? Pot ser com a N35mm però utilitzant més negatiu original. No és així en el cas del? SCOPE?)
- N16mm (les possibilitats d'? Aspect ratio? Són les mateixes que en 35 mm)
- SUPER 16mm (És el mateix cas que el Super35mm. En l'actualitat gairebé sempre s'utilitza
S16mm en lloc de N16mm)

CONEIXEMENT DEL MATERIAL
- Muntatge equip de càmera 35mm
- Càrrega negatiu 35mm
- Variacions d'òptica
- Variacions de negatiu
- Variacions de procés de revelat
- Òptiques fixes
- Òptiques zoom


PRÀCTICA 12? DIMARTS 13 DE JULIOL - 09.00? 14.00 15.00-18.00
? PRÀCTIQUES 35mm EN EXTERIORS I INTERIORS? - 16 alumnes. Grup A. Plató
Pràctica realitzada per parelles (Dop, Operador càmera)

RODATGE EXTERIOR
- Realitzar 2 plans per situació. PG / PM o curt en diferents situacions de llum.
- Situacions d'Exteriors, Pas d'Exterior a Interior, Interiors amb llum. natural?
- Recerca de diferents looks, amb el treball de càmera.
- Exposició en exteriors.
- Colorimetria en exteriors.

RODATGE INTERIOR
- Realitzar 2 plans per cada situació proposada, mantenint el raccord de llum
- Esquemes d'il · luminació
- Exposició per a interiors
- Colorimetria per a interiors
- Elecció de negatiu per a cada situació

MATERIAL NECESSARI
- Càmera 35mm + trípode
- 2 llaunes negatiu 122m
- Òptiques 35mm
- Filtres. Pola Enhancing, sèrie 85, sèrie 80, degradats hard i soft i neutres
- Equip il · luminació i accessoris. Tant per exterior com interior
- Material fungible


PRÀCTICA 13? DIMECRES 14 DE JULIOL - 09.00? 14.00 15.00-18.00
? PRÀCTIQUES 35mm EN EXTERIORS I INTERIORS? - 16 alumnes. Grup B. Plató
Pràctica realitzada per parelles (Dop, Operador càmera)

RODATGE EXTERIOR
- Realitzar 2 plans per situació. PG / PM o curt en diferents situacions de llum.
- Situacions d'Exteriors, Pas d'Exterior a Interior, Interiors amb llum natural?
- Recerca de diferents looks, amb el treball de càmera.
- Exposició en exteriors.
- Colorimetria en exteriors.

RODATGE INTERIOR
- Realitzar 2 plans per cada situació proposada, mantenint el raccord de llum
- Esquemes d'il · luminació
- Exposició per a interiors
- Colorimetria per a interiors
- Elecció de negatiu per a cada situació

MATERIAL NECESSARI
- Càmera 35mm + trípode
- 2 llaunes negatiu 122m
- Òptiques 35mm
- Filtres. Pola Enhancing, sèrie 85, sèrie 80, degradats hard i soft i neutres
- Equip il · luminació i accessoris. Tant per exterior com interior
- Material fungible


PRÀCTICA 14? DIJOUS 15 DE JULIOL - 09.00? 14.00 15.00-18.00
? PRÀCTIQUES 35mm EN EXTERIORS I INTERIORS? - 16 alumnes. Grup C. Plató
Pràctica realitzada per parelles (Dop, Operador càmera)

RODATGE EXTERIOR
- Realitzar 2 plans per situació. PG / PM o curt en diferents situacions de llum.
- Situacions d'Exteriors, Pas d'Exterior a Interior, Interiors amb llum natural?
- Recerca de diferents looks, amb el treball de càmera.
- Exposició en exteriors.
- Colorimetria en exteriors.

RODATGE INTERIOR
- Realitzar 2 plans per cada situació proposada, mantenint el raccord de llum
- Esquemes d'il · luminació
- Exposició per a interiors
- Colorimetria per a interiors
- Elecció de negatiu per a cada situació

MATERIAL NECESSARI
- Càmera 35mm + trípode
- 2 llaunes negatiu 122m
- Òptiques 35mm
- Filtres. Pola Enhancing, sèrie 85, sèrie 80, degradats hard i soft i neutres
- Equip il · luminació i accessoris. Tant per exterior com interior
- Material fungible


PRÀCTICA 15? DIVENDRES 16 DE JULIOL - 9.00? 14.00 16.00-19.00
? VISITA AL LABORATORI CINEMATOGRÀFIC? IMAGE FILM? - 24 ALUMNES
Telecinat de les pràctiques 35MM i 16mm GRUP A / GRUP B / GRUP C.

OBJECTIUS DE LA PRÀCTICA
- Introducció al telecine
- Passada a 1 llum d'exercicis
- Correccions de densitat i color
- Configuració dinàmics de densitat
- Configuració degradats de densitat en part de la imatge
- Correccions de densitat i color
- Desenfocats
- Configuració de densitat i color a la recerca de la continuïtat
Veure més

Horari/Torn

De 09:00 a 19:00 (l'hora de finalització pot variar en funció del desenvolupament de la
activitat del dia)

Durada

Dates
Del 28 de juny al 17 de juliol.

Lloc on s'imparteix el curs

Sitges (Barcelona)

Preu

3.000 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Workshop Iniciació a la Direcció Cinematogràfica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Workshop Iniciació a la Direcció Cinematogràfica