Curso Becoming an UX Designer from Scratch

Curs
Presencial
40 hores
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu és mostrar què fan els professionals de UX, el que necessiten per dur a terme el seu treball i com crear dissenys usables centrats en l'usuari. El PROCAMP té part teòrica per entrar en matèria i pràctica de cara a que l'alumne resolgui els seus dubtes durant la formació.
 

Temari

1. Experiència d'usuari (UX)

    Definició i objectius
    Factors de UX
    Disseny centrat en l'usuari: Usuaris, context, tasca
    Principis d'usabilitat Nielsen. test Heurístic
    Disciplines implicades:

2. Arquitectura de la informació (IA)

    Definició i objectius
    Principis: Jerarquia, recerca, classificació ...
    Testejar la IA: Cardsorting
    Patrons d'arquitectura

3. Disseny d'interacció (IxD)

    Definició i objectius
    Elements implicats: moviment, espai, temps aparença, so, gestos
    Principis: Visibilitat, Feedback, restriccions, consistència, Affordance, Mapping ...
    Microinteractions

4.Investigación d'usuaris

    Definició i objectius
    exploració:
    Definició i objectius
    Definir necessitats de l'usuari i requisits del producte
    Tècniques: Benchmarking, Observació directa, Entrevistes, brainstorming ...
    creació:

Definició i objectius
Creació de Persones
Contextos d'ús: Storyboards, User cases, escenaris
Tasques: Del món offline al món online, Workflows, user journeys
Prototipatge: Tipus i fidelitat. Eines. prototips responsive

    test

Definició i objectius
Reclutament d'usuaris
Elaboració: Creació de tasques. Tipus de test: Moderats o sense moderar. Quantitatius. Test d'escamot. Informe de resultats
5. Disseny visual

    Definició i objectius
    Elements implicats: colors, iconografia, tipografia ...
    Principis: Unitat, gestalt, jerarquia, balanç, similitud ...
    Exemples d'pattern library
    Definició i objectius
    bones pràctiques
    Tools, pattern libraries

6. Estratègia de continguts
7.Accesibilidad

    Definició i objectius
    bones pràctiques

8. Últimes tendències

    Ús de dispositius:

Predominança del mòbil.
Emergència de nous dispositius: apple clock, google glasses, objectes (IOT)

    Tendències en disseny interacció:

Google Material Design
Internet of Things (IOT)
Interfícies predictives basades en intel·ligència artificial (IA)
Gamification per fidelitzar usuaris

    Més enllà del botó: la interfície basada en gestos
    No més Passwords: sistemes biomètrics d'identificació d'usuaris

9.El treball diari d'un UX a l'empres

    Design thinking:
    Definició del problema

Generació d'idees
execució

    Lean UX:

Metodologia Àgil de treball
Iteració ràpida i constant: pensar, prototipar, testejar.

    Google Design Sprint

Destinataris

Persones que volen començar a treballar en User Experience o tenen algun coneixement del camp i volen perfeccionar per aplicar-lo a la seva professió.

Requisits

Cap

Metodologia

Curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts fent ús del mètode demostratiu, els participants assimilaran els coneixements mitjançant les pràctiques d'aplicació real.

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes podran:

     Conèixer les diferents disciplines implicades en UX i els seus principis d'aplicació
     Realitzar diferents tipus de UX research i els seus informes de resultats
     Realitzar prototips per transmetre dissenys a punt per test d'usuaris o desenvolupament
     Utilitzar diferents eines tant per research com per a la realització de prototips
     Conèixer les metodologies de treball per desenvolupar UX a l'empresa
     Conèixer les últimes tendències en disseny

Preu

Consulteu el preu
A consultar
Curso Becoming an UX Designer from Scratch
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X