Tragorá formación

Curs de fiscalitat, comptabilitat i gestió comercial per traductors

Tragorá formación

Curs
On-line
40 Hores
150 €

Descripció


Una de les sortides professionals amb més expectatives de treball si ets traductor , corrector o intèrpret és , sens dubte , establir-te com autònom i prestar els teus serveis tant a nivell nacional com internacional . La clau per aconseguir un èxit professional sent autònom no només radica en tenir clients , sinó a portar una correcta gestió del teu negoci des del principi i aprendre a identificar les oportunitats que ens envolten .Aquest curs està dirigit a traductors , correctors , intèrprets i altres professionals relacionats amb la prestació de serveis lingüístics que desitgen establir-se com a professionals autònoms o que porten pocs anys d'activitat en aquest sector .Abordarem tots els tràmits necessaris per establir-se com a professional autònom des del principi , detallant els passos per donar-se d' alta com a autònom , com portar una comptabilitat organitzada i ben gestionada , com fer un pressupost o una factura depenent de diferents factors comuns en la professió , com organitzar la nostra gestió financera i econòmica , com realitzar les nostres declaracions d'impostos ( IVA i IRPF ) així com d'altres models necessaris per exercir la professió nivell fiscal i laboral . De la mateixa manera , tractarem les claus de la declaració de la renda i aprendrem a identificar les despeses que podem deduir de la nostra activitat a l'hora de presentar-la. Per completar una correcta gestió del nostre negoci serà imprescindible conèixer les tècniques bàsiques per evitar una situació d'impagament i aprendre a gestionar els clients morosos tant per la via amistosa com la judicial i , finalment , donarem unes nocions bàsiques de màrqueting en línia per començar a promocionar en el mitjà més productiu per a la nostra professió : Internet .Dirigit a estudiants de traducció i interpretació ja traductors que vulguin començar el seu camí com a traductors autònoms.

     
Conèixer la situació actual de la traducció mèdica i el mercat professional

    
Conèixer els passos per donar-se d' alta com a autònom .

    
Aprendre a gestionar la comptabilitat del professional autònom .

    
Conèixer a gestionar les declaracions trimestrals i anuals d'impostos .

    
Conèixer el funcionament i nocions bàsiques de la declaració de la renda .

    
Aprendre a confeccionar pressupostos i factures d'acord amb la llei vigent .

    
Conèixer les causes principals de la morositat i aprendre a actuar davant d'una situació d'impagament .

    
Conèixer les possibilitats del màrqueting en línia com a mitjà de promoció a Internet .

És imprescindible matricular-se abans del dia 25 del mes anterior al que vols començar el curs .Requisits previs :    
Estar familiaritzat amb les TIC , bàsicament amb l'ús d'Internet , processador de textos, correu electrònic , maneig de fitxers i directoris , etc .Requisits tècnics :    
Un ordinador connectat a Internet .

    
Un navegador ( per exemple Google Chrome , Internet Explorer , etc . ) .

    
Adobe Acrobat Reader .


Veure més

Temari del curs

UNITAT 1 . Què són els Professionals Autònoms ? Passos per donar-se d'alta com a traductor autònom
1.1 Què són els professionals autònoms ?
1.2 Documents digitals : el certificat d'usuari i la signatura electrònica
1.3 Capitalització de l'atur : atur d'autònoms
1.4 Tràmits fiscals per donar-te d'alta com a autònom
1.5 Alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques ( IAE )
1.6 Alta en la Declaració censal per l'IVA i opció del règim de tributació
1.7 Alta en el RETA ( I)
1.8 Alta en el RETA ( II )
1.9 Obligació d'estar al corrent de pagaments amb l'AEAT
1.10 Altres tràmits ( contractació , locals i oficines , llibre de visites )

UNITAT 2 . Comptabilitat bàsica del traductor autònom
2.1 Concepte i fins de la comptabilitat
2.2 Utilitat de la informació comptable
2.3 El Patrimoni
2.4 Els comptes
2.5 Concepte i utilitat de l'anàlisi de balanç
2.6 Concepte, fins i anàlisi del Compte de Pèrdues i Guanys
2.7 Marge de beneficis
2.8 Càlcul de rendibilitat
2.9 La previsió de despeses i ingressos
2.10 Com establir les teves tarifes

UNITAT 3 . Com elaborar un pressupost , una factura i altres qüestions relacionades
3.1 Com fer un pressupost
3.2 Com fer una factura
3.3 Numeració , duplicats i factures rectificatives
3.4 Porta o no porta IVA ? ¿ Porta o no porta IRPF ?
3.5 Factura electrònica

UNITAT 4 . Impost sobre el Valor Afegit ( IVA )
4.1 Introducció a l'IVA . règim General
4.2 Tipus d'IVA i règims del IVA
4.3 Subjecció i exención de l'impost en la facturació de serveis
4.4 Què és el ROI ? L'IVA en les operacions intracomunitàries
4.5 Què és l'IVA meritat i el suportat ? Què són les deduccions ?
4.6 Deducibilidad de l' IVA suportat . Regla de la prorrata
4.7 Declaracions trimestrals i anuals de l'IVA. Model 303 i 390
4.8 Quines són les meves obligacions per tributar en el règim general ?
4.9 Model 347 : Declaració anual d'operacions amb terceres persones
4.10 IVA . llibres obligatoris

UNITAT 5 . Impost sobre la Renda de les Persones Físiques ( IRPF ) i Declaració de la Renda del traductor autònom
5.1 L'IRPF : Conceptes bàsics
5.2 IRPF . El que has de tenir en compte en les factures
5.3 IRPF . Declaracions trimestrals de l'IRPF
5.4 La declaració de la Renda o Declaració Anual de l'IRPF
5.5 Què són els pagaments fraccionats de la renda ?
5.6 Cas especial dels béns d'inversió ( amortitzacions )
5.7 IRPF . Despeses deducibles en la Declaració de la Renda
5.8 IRPF . Model 111 i 115 . Altres retencions de l'IRPF
5.9 IRPF . llibres obligatoris

UNITAT 6 . Gestió d'impagaments i clients morosos per a traductors
6.1 Què és la morositat ?
6.2 Les causes de la morositat
6.3 L'origen de l'impagament
6.4 La nova Llei de Morositat
6.5 La prevenció és la clau
6.6 La documentació és l'eina
6.7 El procés de gestió de recobraments per la via amistosa
6.8 El procés de gestió de recobraments per la via judicial
6.9 Com recuperar l'IVA de les factures impagades
UNITAT 7 . Principis del màrqueting en línia per a traductors
7.1 La importància del màrqueting per al traductor autònom
7.2 La imatge corporativa
7.3 Les claus d'una web efectiva
7.4 El teu bloc és el teu aliat
7.5 Les xarxes socials : treu profit dels teus contactes .
7.6 Marcadors socials
Veure més

Preu

150 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de fiscalitat, comptabilitat i gestió comercial per traductors

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de fiscalitat, comptabilitat i gestió comercial per traductors