ACPRO,S.L.

Curso de Formación Continuada en Protección Radiológica en Radiodiagnóstico

ACPRO,S.L.

Descripció

Amb la superació del curs, l'alumne cobreix l'objectiu de complir amb els requeriments de formació continuada que estableixen els reials decrets 1085/2009, 1976/1999, 783/2001, 815/2001. En aquests, es fa especial èmfasi en la necessitat d'una contínua actualització dels coneixements de tot el personal implicat en l'ús de les radiacions ionitzants.

Es milloren i incrementen els coneixements en matèria de protecció radiològica, amb l'objectiu de minimitzar la dosi de radiació que reben tant els pacients com els professionals exposats causa de l'ús d'equips de raigs X.

Temari del curs


Àrea 1. Bases Físiques
Àrea 2. Principi de funcionament d'un equip de raigs X
Àrea 3. Variació de l'espectre de raigs X
Àrea 4. Característiques dels principals equips de raigs X
Àrea 5. Efectes biològics de les radiacions ionitzants
Àrea 6. Detecció i mesura dels raigs X
Àrea 7. Introducció a la protecció radiològica
Àrea 8. Protecció radiològica operacional
Àrea 9. Protecció radiològica al pacient
Àrea 10. Programa de Garantia de qualitat en radiodiagnòstic
Àrea 11. Legislació

Destinataris

Metges radiòlegs, tècnics de diagnòstic per la imatge, residents de radiologia, diplomats universitaris en infermeria i altres professionals de l'àmbit sanitari que estan exposats a rajos x.

Idiomes en què s'imparteix

Castellano

Objectius

Presentació i actualització dels coneixements en protecció radiològica amb l'objectiu de minimitzar les dosis de radiació que reben tant els pacients com els professionals exposats causa de l'ús de rajos x.Objectius específics:Conèixer les bases físiques i tecnològiques de la producció de raigs x diagnòstics.

Conèixer els efectes biològics que es poden produir tant en els pacients com en els professionals exposats a rajos x.

Conèixer els paràmetres operacionals que influeixen en les dosis que reben tant els pacients com els professionals exposats, i saber implementar tècniques que permetin la seva reducció.

Entendre i aplicar els conceptes de justificació i optimització d'exploracions radiològiques.

Conèixer la legislació vigent relacionada amb la protecció radiològica i control de qualitat de l'àmbit de radiodiagnòstic. Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curso de Formación Continuada en Protección Radiológica en Radiodiagnóstico

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curso de Formación Continuada en Protección Radiológica en Radiodiagnóstico