Curso on-line transcreación y copywriting

Curs
On-line
60 hores
220 €

Descripció

A través d'aquest curs , els alumnes entraran en contacte amb unes àrees d'especialització cada vegada més demandades en el sector dels serveis lingüístics : el copywriting i la transcreació . Al llarg del mateix , repassarem conceptes bàsics del món de la publicitat , descobrirem les diferents estratègies que hi ha per escriure copy i elaborar un missatge publicitari a partir d'un briefing , i coneixerem les eines necessàries per a la pràctica de la transcreació i per afrontar els problemes que sovint presenta .

El curs és eminentment pràctic , de manera que farem un total de 14 exercicis perquè l'alumne pugui aplicar l'après a una sèrie de casos reals adaptats . També disposarà de material complementari ( articles , bibliografia i vídeos ) al qual poder recórrer per ampliar els seus coneixements sobre aquest camp .

El curs està dirigit a traductors amb coneixements bàsics de publicitat interessats a adquirir els coneixements necessaris per assumir encàrrecs relacionats amb la redacció de continguts publicitaris i l'adaptació o transcreació de campanyes publicitàries a nous mercats .
 

    Conèixer la situació actual del mercat de la transcreació i el copywriting
    
Repassar els conceptes bàsics del món de la publicitat
    
Entendre quins són els requisits necessaris per esdevenir un bon redactor
    
Conèixer les diferents estratègies que hi ha per escriure copy
    
Entendre els elements que conformen un briefing i ser capaços d'elaborar un missatge publicitari a partir d'ell
    
Conèixer les eines necessàries per a la pràctica de la transcreació i aprendre sobre els problemes que presenta per al traductor
    
Realitzar exercicis pràctics basats en casos reals ( webs , blocs, campanyes en els mitjans, newsletters , etc . ) Amb l'objectiu d'aconseguir seguretat per enfrontar-se a la redacció / transcreació de contingut publicitari .

És imprescindible matricular-se abans del dia 25 del mes anterior al que vols començar el curs .

Temari

 

UNIDAD 1. PUBLICIDAD Y BRANDING

1.1. La publicidad: conceptos básicos
1.2. Medios publicitarios
1.3. Branding: Qué es y para qué sirve
1.4. Importancia estratégica de la marca en los entornos y mercados actuales

UNIDAD 2. COPYWRITING PARA TRADUCTORES

2.1. Copywriting: Qué es y para qué sirve
2.2. El briefing: tu mejor amigo
2.3. Elementos a tener en cuenta en el mensaje
2.4 La persuasión: llegar al cliente
2.5. Fórmulas para escribir copy
2.6. Escribir para Internet
2.7. El proceso creativo
2.8. Algunos consejos prácticos

UNIDAD 3. TRANSCREACIÓN PUBLICITARIA

3.1. Transcreación: en qué consiste
3.2. El proceso de transcreación publicitaria
3.3. Relevancia de la transcreación

Campus i seus: Tragorá formación
Tragorá formació
18004 (Granada)
Cursos més populars
X