Cursos d'Inglés per a Professors. Nivell secundari/adults

Curs
On-line
175 hores
Consulteu el preu

Descripció

Santillana Net Languages - Cursos d'Inglés per a Professors

Nivell secundari/adults

Oferim actualment cursos de dos nivells (intermedi baix & Avançat) per a professors d'anglès. Cada nivell consta de 10 unitats. Cada unitat està basada en un tema (per exemple, 'Being Green') i es divideix en 16 seccions. Aquestes inclouen: lectura, vocabulari, gramàtica, comprensió oral, pronunciació, anglès funcional, escriptura i dues tutories escrites. També inclou una secció dissenyada per millorar i consolidar les habilitats docents del professor d'anglès i permetre-li aprofundir al món de l'ensenyament d'anglès (ELT).

Santillana Net Languages proporciona a cada alumne el suport continu durant el curs del seu propi professor personal, un professional altament qualificat de l'organització International House.

TEMARI:
En acabar el curs de Metodologia per a professors d'anglès de primària, hauràs cobert, amb el suport continuat del teu tutor formador, les següents àrees :
- Gestió de l'aula- Dissenyo i planificació de la classe
- Com ensenyar vocabulari
- Com ensenyar gramàtica
- Correcció d'errors i feedback
- Activitats d'expressió oral
- Desenvolupament d'habilitats passives
- Com ensenyar a escriure
- Utilització de materials complementaris
- Avaluació

Certificats:
Els cursos d'anglès de Net Languages estan certificats per la University of Aston, en el Regne Unit. A més, tots els cursos compten amb el reconeixement de l'organització internacional d'idiomes International House

ALTRES DADES D'INTERÈS:

Tambien oferim cursos de:

Inglés per al Treball

Inglés per a Professors

Metodologia per a Professors

Inglés per a Nens

Español General

REQUISITS TÈCNICS:

CONFIG. MINIMA
Pentium @ 100Mhz
16MB RAM
1GB Hard Drive
4X CD-ROM Drive
14´´ Monitor @ 256 colours
16Bit sound card (full duplex)
Microphone headset
33.600 Mòdem
Standard Inte

Destinataris

Dirigit a professors d'anglès d'ensenyament secundari i d'adults, tant experimentats com a novells, així com a estudiants de magisteri orientats a l'ensenyament secundari.
Cursos d'Inglés per a Professors. Nivell secundari/adults
Netlanguages
Campus i seus: Netlanguages
Netlanguages
C/ Trafalgar, 19 08010 Barcelona
Cursos més populars
X