Curs de Desenvolupament d'aplicacions en Android per a dispositius mòbils

Curs
Oficial / homologat
Presencial | Semi-presencial
40 hores
520 €

Descripció

Android és un sistema operatiu lliure orientat a dispositius mòbils o smart devices, com telèfons intel·ligents i tablets. Va ser desenvolupat inicialment per Android Inc, una signatura comprada per Google el 2005. Actualment Android presenta una gran comunitat de desenvolupadors escrivint aplicacions per estendre la funcionalitat dels dispositius.
A causa de les característiques del projecte i gràcies al programari lliure, el sistema operatiu Android ha anat menjant terreny a altres sistemes operatius per a mòbils i s'ha situat en el 2n sistema operatiu més usat per usuaris i desenvolupadors. A causa de la seva gran demanda és important formar professionals en el sector de la mobilitat i concretament en el desenvolupament d'aplicacions mòbils d'última generació.
Aquest curs permetrà als alumnes adquirir les nocions necessàries per desenvolupar aplicacions en la plataforma lliure per a dispositius mòbils Android. Un cop completada la formació disposaran d'una sòlida base sobre la qual aprofundir en els temes més avançats.
PUE és centre oficial de formació Android ATC exclusiu a Catalunya, sent l'única entitat que pot formar en els diferents currículums oficials dissenyats per Android ATC sota el seu reconeixement.

Temari

Mòdul 1: Coneix Android per dins
Nucli Linux.
Llibreries Natives.
Android Runtime.
Màquina virtual (Dalvik).
Capa d'aplicacions.
Mòdul 2: Entorns de desenvolupament i emulació
Aprèn a configurar l'entorn de desenvolupament (Android SDK + Eclipse).
De moment no et cal telèfon: L'emulador d'Android.
Com estructurar el teu projecte Android ?.
Comencem pel principi: El AndroidManifest.xml.
Mòdul 3: Preparat per a dissenyar l'esquelet de la teva app?
Components d'un app.
Gestió de permisos.
Dissenya les vistes d'usuari (Activities i Menús).
Les teves apps, també en segon pla (Services).
Connecta el teu app amb dades externes (Content Providers).
Navega entre vistes (Intents / Intents Filters / Broadcast Intents).
El teu app pot rebre missatges interns i externs (Broadcast Receiver).
Gestiona tots els recursos del app (Resource Managers).
Mòdul 4: Depura i optimitza el teu app (no som perfectes!)
Mòdul 5: Vols llançar diversos processos alhora? Usa threads i tasques asíncrones
Mòdul 6: Consumint dades en local
Preferències d'usuari.
Fitxers.
Base de dades (SQLite).
Proveïdors de contingut (Content Providers).
Mòdul 7: Consumint dades en remot amb webservices
REST.
SOAP.
Mòdul 8: Aprèn a fer servir les tècniques de geo-posicionament: GPS / Wi-FI
Mòdul 9: Treballa amb mapes amb la nova versió de Google Maps
Mòdul 10: Notificacions locals i remotes (Push Notifications)
Mòdul 11: Ha arribat el moment: El teu aplicació a Google Play

Destinataris

Aquest curs està pensat per a aquells professionals TIC (programadors, dissenyadors, analistes, enginyers informàtics ...) que vulguin ampliar el seu coneixement i habilitats en una tecnologia tan emergent i demandada com és Android, i en particular en el desenvolupament d'aplicacions per a mòbils.
 

Requisits

Per a un correcte seguiment del curs, és recomanable tenir coneixement del llenguatge de programació Java, o d'algun altre llenguatge de programació orientat a objectes.

Durada

Properes convocatòries: - 5 febrer 18 a l'07 març 18 consultar altres dates

Objectius

Aquest curs té com a objectiu donar un enfocament teòric i pràctic de les característiques del sistema operatiu Android des del punt de vista del desenvolupador, així com de les possibilitats de monetització del mercat d'aplicacions mòbils.
S'inclou una introducció inicial de tot el conjunt de tecnologies que formen Android i l'anàlisi de cadascun dels seus components de forma separada i com interactuen entre ells per desenvolupar aplicacions. Una vegada que l'assistent comprengui els fonaments essencials d'Android, es mostra de quina manera les aplicacions es comuniquen amb l'usuari, a través d'interfícies gràfiques i vistes. Finalment es fa èmfasi en la importància de la seguretat a l'hora tant de desenvolupar les aplicacions com en l'execució d'aquestes. Per finalitzar es mostren totes les alternatives que disposa un desenvolupador per monetitzar el seu aplicacions mòbils en els diferents mercats.
Al final del curs, l'assistent haurà de tenir els coneixements necessaris per a desenvolupar aplicacions sobre el sistema Android, mantenir altres ja existents, dominar un conjunt de bones pràctiques a l'hora de desenvolupar en Android i publicar aplicacions a Google Play per al seu ús o venda.

Titulació obtinguda

El curs inclou, a més, la realització gratuïta del següent examen de certificació oficial *, necessari per a l'obtenció de la certificació oficial Android Certified Application Developer: AND 401: Android Sol Development L'alumne realitzarà l'examen de certificació en les instal·lacions de PUE gràcies a la seva condició de centre certificador oficial Pearson VUE.

Promocions

FORMACIÓ BONIFICADA si es reuneixen els requisits

Horari

Diferents horaris segons convocatòria, consultar.
Curs de Desenvolupament d'aplicacions en Android per a dispositius mòbils
PUE
Campus i seus: PUE
PUE
Central: Avda. Diagonal 98-100 08019 Barcelona
Cursos més populars
X