Curs de Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils amb Apache / Cordova

Curs
Presencial
16 hores
Consulteu el preu

Descripció

Apache Cordova és un marc de desenvolupament mòbil de codi obert. Permet l'ús de les tecnologies web estàndard, com HTML5, CSS3 i JavaScript per al desenvolupament multiplataforma, evitant el desenvolupament del llenguatge natiu de cada plataforma
individual. Les aplicacions s'executen dins de "embolcalls" (wrappers ") específics per a cada plataforma, i es basen en estàndards compatibles amb enllaços a API 's per accedir als sensors, les dades i l'estat de la xarxa de cada dispositiu.
 

Temari

Mòdul 1. Apache / Cordova: Introducció
Introducció
El model d'arquitectura
Integració amb Visual Studio 2015
Instal·lació i configuració de SDK 'si Emuladors
La primera aplicació
Anàlisi de l'estructura de l'aplicació
Carpetes dinàmiques i personalització
Arxius de configuració
El procés d'empaquetat d'aplicacions Apache / Cordova
sumari
Mòdul 2. El Codi Font
Pàgines i la seva integració amb altres frameworks
Integració amb Bootstrap
Integració amb jQuery Mobile
Pàgina física i pàgina lògica en jQuery Mobile
Configuració d'accessos al dispositiu
Permisos d'Accés al dispositiu
llibreries implicades
La Depuració i els emuladors
Configuracions addicionals (SDK s, emuladors alternatius ...)
sumari
Mòdul 3. Programació de les API
Establiment de permisos
Declaracions de sol·licitud d'accés a recursos del dispositiu
L'API d'arxius
Requisits de funcionament
objectes principals
Lectura i escriptura
L'Acceleròmetre
plataformes suportades
Ús de l'acceleròmetre i mesuraments
Relacions amb les API de Geolocalització
la càmera
Accés a la Cambra amb Cordova
permisos requerits
L'API Camera
els Contactes
Permisos d'accés
Manipulació de contactes
Maneig de serveis de correu
Altres API: Navegador natiu, multimèdia, notificacions, vibració, globalització, etc.
Donem d'ús integrat de diverses API.
Mòdul 4. Depuració i Empaquetat
Depuració d'aplicacions amb Apache / Cordova
Depuració des Visual Studio
Configuració de navegadors
Emulació mitjançant Ripper
altres opcions
Empaquetat i distribució
Opcions i anàlisi de diferències entre plataformes.
altres opcions

Destinataris

Responsables de desenvolupament de programari, Caps de projecte, Analistes i desenvolupadors i, en general, qualsevol persona que per les seves necessitats professionals, hagi de conèixer el funcionament d'aquest marc de treball.
Apache Cordova es recomana especialment si vostè és:
- Un desenvolupador de solucions mòbils i vol estendre una aplicació a través de més d'una plataforma, sense
haver de tornar a refer amb un llenguatge i una eina pròpies de cada plataforma.
- Desenvolupador web i vol desplegar una aplicació web que empaqueti per a la seva distribució en diversos portals d'App Store.
- Un desenvolupador de solucions mòbils interessat en barrejar els components d'aplicacions natives amb un WebView (finestra del navegador especial) mitjançant el qual accedir a les API a nivell de dispositiu, o si es vol desenvolupar una interfície de complements entre els components nadius i WebView .

Requisits

Els assistents han de tenir alguna experiència en projectes de desenvolupament de programari, coneixements bàsics els llenguatge d'Internet: HTML, CSS, i haver treballat en els aspectes fonamentals del llenguatge JavaScript. També resulta d'utilitat un coneixement bàsic del funcionament de Visual Studio com a entorn de desenvolupament. 

Metodologia

Curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts fent ús del mètode demostratiu, els participants assimilaran els coneixements mitjançant les pràctiques d'aplicació real. Els materials són propis i adaptats a l'última versió existent.

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes podran:
  •     Comprendre l'arquitectura del desenvolupament multiplataforma.
  •     Entendre com integrar aquestes arquitectures amb marcs nous i existents.
  •     Comprendre com configurar l'accés a recursos nadius des Visual Studio 2015 i com funciona la configuració de permisos.
  •     Comprendre l'arquitectura del codi JavaScript darrere de cada aplicació Apache-Cordova i com estendre per cobrir les nostres necessitats.
  •     Comprendre com podem depurar aquest tipus d'aplicacions i quines són les peculiaritats d'aquest tipus de depuració.
  •     Aprendre a manejar els emuladors de cada plataforma, i avaluar l'abast diferencial entre els genèrics i els propis de cada entorn.
  •     Aprendre a empaquetar i distribuir aplicacions Apache / Cordova

Preu

Consulteu el preu
a consultar

Professorat

Curs de Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils amb Apache / Cordova
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X